Skočiť na hlavný obsah
Roofing of a Pump station Gas

Prestrešenie Čerpacej Stanice GAS

Detail o Prestrešenie Čerpacej Stanice GAS - Matúškovo, Slovak Republic

  • Krajina Slovensko
  • Softvér
    • SCIA Engineer

Základy

Základové konštrukcie objektu sa navrhujú ako plošné, tvorené železobetónovými základovými pätkami, v dvoch prípadoch doplnené o základový pás pod stojanom s čerpadlom pohonných hmôt. Základové pätky sú vzhľadom na stĺpy navrhnuté ako centrické, s rozmermi 2.300 x 2.300 mm, resp. 2.150 x 2.150 mm. Šírka základových pásov je 700 mm. Základová škára pätiek je umiestnená na výškovej kóte -2,5 m pod úrovňou terénu, základová škára pásov potom na kóte -1,8 m pod úrovňou okolitého terénu. Horná hrana všetkých základových konštrukcií je na výškovej kóte -1,0 m, čo je zároveň i spodná hrana nosných stĺpov. Základy sú vystužené KARI sieťovinou s priemerom drôtu 6 mm, veľkosť oka 100 mm, doplnenou v potrebných miestach prútovou výstužou s priemerom 12 mm. Zo základov je nad hornú hranu vyvedená čakacia výstuž určená ku napojeniu výstuže stĺpov.

Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie tvoria tri kruhové stĺpy s vonkajším priemerom 550 mm, vnútorný priemer je 200 mm. V dutine stĺpa sú vedené dažďové zvody strechy. V hornej časti stĺp pomocou kónického tvaru plynule prechádza do škrupinovej dosky prestrešenia. V zakrivenej časti sú v hmote stĺpa vynechané drážky pre osvetlenie a ostatné potrebné rozvody profesií. Armovanie stĺpov je navrhnuté pri vonkajšom i vnútornom povrchu prútovými vložkami priemeru 10 mm, doplnenými strmeňmi - skrutkovnica tvaru considere, vloženou taktiež k obom povrchom.

Vodorovné nosné konštrukcie

Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené zakrivenou škrupinovou doskou hrúbky 140 mm. V mieste nábehov na nosné stĺpy je hrúbka závislá na tvare kónusu, ktorý plynule prechádza do nosných stĺpov. Armovanie stropnej dosky je pri oboch povrchoch riešené pomocou KARI sieťoviny s priemerom drôtu 6 mm, veľkosť oka 100 mm - v miestach s minimálnym zakrivením plochy. V miestach nábehov na stĺpy je hmota vystužená prútovými vložkami priemeru 12 mm v prípade hlavnej výstuže, priemeru 6 mm v prípade rozdeľovacej výstuže. Hlavná výstuž je prestykovaná s hlavnou výstužou stĺpov. V miestach drážok pre osvetlenie sú v armovaní vyhotovené výmeny pomocou prútovej výstuže priemeru 8 mm.

Popis realizácie

Realizácia objektu začala výkopovými prácami na začiatku marca 2011 výkopovými prácami. Nasledovalo debnenie a armovanie základových pätiek a pásov, po ktorom nasledovala betonáž - ukončenie približne v polovici marca 2011. Na hornej hrane základových konštrukcií bola vytvorená pracovná škára (výšková kóta -1.000 m), nad ktorou bolo potrebné nechať vyvedenú výstuž pre napojenie stĺpov konštrukcie. Od tejto pracovnej škáry nasledovalo použitie pohľadového betónu. Samotná betonáž stĺpov bola pomocou ďalších dvoch pracovných škár (výškové kóty +3.060 m a +4.922 m - nábeh stĺpa) rozdelená na celky, ktorými sa plynule prešlo do betonáže škrupinovej dosky (výšková kóta +5.457 m a vyššie) - koniec apríla 2011. Debnenie bolo použité systémové, spolu so špeciálnym debniacim dielcom nábehu dielca, ktorý bol na každý stĺp použitý v rámci rotačného systému. Konštrukcia bola podstojkovaná počas betonáže a nasledujúcich 14 dní, pokiaľ sa skúškou Schmidtovým kladivkom nestanovila dostatočná pevnosť konštrukcie - koniec mája 2011. Nasledovalo oddebnenie konštrukcie, čím sa skompletizovala hrubá stavba konštrukcie. Celá výstavba nosnej konštrukcie bola bezproblémová a prebehla v súlade s časovým harmonogramom. Odovzdanie stavby do užívania prebehlo v auguste 2011.

Použité materiály

  • Betón základových konštrukcií STN EN 206-1 VC25/30 XC1 (SK) - C1 0,4 - Dmax 16-32 - S3, prísada SILIKATE 2%
  • Betón hornej stavby STN EN 206-1 C30/37 XC1 (SK) - C1 0,4 - Dmax 16 - S3, prísada SILIKATE 2%
  • KARI sieťovina 6/100 (W)
  • Betonárska oceľ 10 505 (R)
SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov