‘Betonsectie Controle’ tool in SCIA Engineer 16

Datum: 
maandag, 27 juni, 2016
Regio: 
Internationaal

Snel en eenvoudig het ontwerp van een gewapende beton doorsnede optimaliseren

SCIA Engineer 16’s Concrete Section Check tool SCIA Engineer 16 bevat een complete en handige oplossing voor het ontwerp en de controle van specifieke secties voor gewapende beton elementen (balken en kolommen).

Deze Sectie Controle maakt deel uit van het betonontwerp in SCIA Engineer en vereenvoudigt zowel het ontwerp als de controle van gewapende beton secties. Het omvat tegelijk een duidelijk overzicht van de normcontroles volgens de EC EN 1992-1-1 (Ontwerp van betonconstructies). De belangrijkste functies zijn: de definitie van de wapeningsstaven, de normcontrole en het genereren van rapporten.

SCIA Engineer 16’s Concrete Section Check tool

Het belangrijkste voordeel voor de gebruiker bestaat erin om meteen binnen het 3D model een snelle controle van een specifieke betonsectie uit te voeren. Dit gebeurt zonder dat er interne krachten en geometrie naar een externe tool worden geëxporteerd. De gebruiker duidt eenvoudigweg een sectie aan op een staaf, definieert en/of wijzigt snel de wapening, en de resultaten daarvan worden meteen getoond voor de meest kritische UGT of BGT combinatie. Het geheel is volledig geïntegreerd binnen het 3D model én in een gebruiksvriendelijke werkomgeving.

De ‘Betonsectie Controle’ past perfect binnen het dagelijkse werkproces van de berekeningsingenieur:

 • Geen nood aan externe standalone applicaties: zowel ontwerp als controle van de betonsectie zijn volledig geïntegreerd in het 3D model.
 • Handig en doelgericht in gebruik: voorgedefinieerde templates zijn voorhanden, de resultaten zijn duidelijk en worden onmiddellijk op het scherm getoond, alle normvoorschiften en formules worden aangegeven.
 • Ontwerp en controle zijn volledig conform aan de Eurocode met de Nationale Annexen.
 • Ondersteuning voor standaard sectievormen én secties met een vrije vorm.
 • Het berekeningsrapport kan aan het Engineering Report toegevoegd worden.
 • Zowel een gedetailleerde voorstelling van de resultaten als een samenvatting van de uitgevoerde controles zijn steeds op het scherm aangegeven.

SCIA Engineer 16’s Concrete Section Check tool

Alle controles gebeuren conform de EC EN 1992-1-1 voor zowel de UGT als BGT combinaties. Tekst en uitleg bij eventuele waarschuwingen en fouten verklaren mogelijke problemen met de uitgevoerde controles. Deze controles zijn:

Uiterste grenstoestand (UGT)

 • Capaciteit - respons: spanningen en rekken in beton en de wapening
 • Capaciteit - interactie diagram: berekening van de weerstand en 3D interactie diagram
 • Afschuiving + torsie: controle van afschuiving en torsie en hun interactie
 • Uitvoeringsdetails: controle van de uitvoeringsdetails in de sectie conform EC EN 1992-1-1

Bruikbaarheids grenstoestand (BGT)

 • Beperken van de scheuren in de sectie (korte termijn last) gebaseerd op de spannings-rek verdeling
 • Scheurwijdte: berekening van de scheurkrachten (ongescheurde sectie) en de limietwaarde van de scheurwijdte
 • Doorbuiging: gebaseerd op de lange termijn stijfheid en kromming onder totale last en berekening van doorbuigingslimieten

 

Besluit

De ‘Betonsectie Controle’ van SCIA Engineer 16 is een handige tool waardoor u alle berekeningen veilig en kostenefficiënt maakt.

Deze toepassing integreert binnen het volledige 3D model de mogelijkheid om te werken op een specifieke sectie. De eenvoudige interface helpt de ingenieurs om langs- en dwarswapening te definiëren, controles uit te voeren en daaruit een rekennota te genereren die via het Engineering Report met de collega’s kan gedeeld worden.

Alle resultaten zijn transparant, dus géén black box gevoel! Normvoorschiften en alle gegevens van het rekenproces zijn steeds te raadplegen op het scherm.

Probeert u het zeker uit!​

Meer informatie over deze ‘Betonsectie Controle’   
SCIA Engineer tryout aanvragen en downloaden
Nieuwigheden in SCIA Engineer 16

SCIA Engineer 16’s Concrete Section Check tool