Menu

BIM in civiele- en infrabouw – Verslag ronde tafel gesprek

Datum: 
donderdag, 23 april, 2015
Regio: 
Internationaal

Op 24 maart nodigde SCIA ruim 20 infra-specialisten uit voor een ronde tafel gesprek over de toepassing van BIM in de infra-wereld.

Jan Hein Poodt - Hoofd Havens, Vaarwegen & Tunnels van Grontmij Nederland - en onze SCIA-collega Stefaan Binnemans illustreerden de achtergronden en voordelen aan de hand van concrete projecten. U vindt een pdf-versie van beide presentaties als bijlage aan dit document.

De verschuiving naar Open BIM waarbij elke projectpartner met zijn gekozen software werkt is ondertussen gemeen goed geworden. Gegevens worden via referentiemodellen uitgewisseld op basis van IFC, ook al is ook dit nog geen mirakeloplossing.

De voordelen van BIM liggen voor de hand: precieze hoeveelheden (en kosten) inzichtelijk maken in een vroeg stadium van het project, sneller opleveren van plannen, betere communicatie, géén verrassingen tijdens uitvoering en minder faalkosten.

Het overleg legde echter ook duidelijk de vinger op een aantal vragen en pijnpunten in het werkproces zoals dat dankzij BIM wordt aangestuurd. We noteerden o.a. het verschuiven van de verantwoordelijkheden, duidelijker contractuele afspraken in een zo vroeg mogelijk stadium van het project, vaste richtlijnen over de gegevensuitwisseling, de roep om de opdrachtgever te overtuigen van de gecreëerde meerwaarde, de verschuiving van het verdienmodel, …
Vele vragen wachten dus nog op een antwoord en op concrete acties van de infra-specialisten. Vanuit SCIA blijven we deze gesprekken ondersteunen en optreden als discussie-portaal.

We kijken uit naar verdere feedback, over hoe we deze communicatie best stroomlijnen, welke ervaringen en vragen optreden en hoe we dit concreet invullen.

Uw reacties op dit artikel worden sterk gewaardeerd.

U kan daarvoor steeds contact opnemen met Rudi Vanmechelen op 0473/91.87.57 of r.vanmechelen@scia.be