BIM, SLIM en LEAN

Datum: 
donderdag, 7 mei, 2015
Regio: 
Internationaal

BIM, SLIM en LEAN zijn termen die vaak worden gebruikt. Maar wordt er vandaag de dag ook echt zo gewerkt? Tebodin heeft daar het antwoord op: “Slimmer werken is een must.” Zo is er bij een recent project gekeken hoe efficiënter kon worden omgegaan met de doorlooptijd. Dat heeft geleid tot de keuze voor modulair bouwen. “Bij dit vraagstuk waren 3D-modellen, 3D-scans en BIM van het grootste belang”, zegt Chi-Wa Tang, senior constructeur bij Tebodin Nederland.

Tebodin is een advies- en ingenieursbureau met 50 vestigingen en actief in 23 verschillende landen. Met ruim 4.800 hoogopgeleide consultants en ingenieurs die dagelijks 250 klanten bedienen is Tebodin een grote speler op de markt.

 

CAPSTONE EN MODULAIR BOUWEN

Sinds enkele jaren is Tebodin adviseur van Huntsman, een internationaal opererend petrochemisch bedrijf dat gevestigd is in de Botlek.

In 2012 is Tebodin als EPCm contractor gestart met het project Capstone. Capstone voorziet in de uitbreiding van de downstream productie van Huntsman met een productie-unit voor flexible polyolen. Om de bouwtijd op het terrein te verkorten en de overlast en de veiligheidsrisico’s voor de in bedrijf zijnde fabriek tot een minimum te beperken is gekozen voor een modulaire opbouw van zowel de constructie als de installatie. Een werkwijze die voor de chemische industrie niet gewoon is. De prefabricage van de modulaire onderdelen geschiedt bij de aannemer op haar eigen terrein en worden na gereedkoming over water en de weg getransporteerd naar het fabrieksterrein.

Een module bestaat uit de draagconstructie belast met delen van de procesinstallatie, waaronder pompen, warmtewisselaars, vaten, leidingen, afsluiters, instrumenten en kabelbanen.

De nieuwe flexible polyolen installatie is een open geschoorde staalconstructie bestaande uit vijf modules. De reactor, module I, heeft een grondoppervlak van 6x 12 meter en een hoogte van ruim 14 meter. In de verdiepingsvloer 10 meter boven maaiveld, ondersteunt deze module een reactorvat en een opslagvat, elk met een operationeel gewicht van ongeveer 100 ton. De tweede module is 6x6 meter en net zo hoog. Hierin bevindt zich het drogervat met een operationeel gewicht van ongeveer 90 ton. De vacuüm module IV is qua afmetingen gelijk aan de eerste module. In deze module is onder andere een vacuümsysteem geplaatst dat eveneens als een op zichzelf staande module mag worden gezien omdat deze een eigen staalconstructie heeft. De settler module V is de kleinste module met de afmetingen 6x6 meter en 5 meter hoog. De modules worden, nadat zijn geïnstalleerd op de onderheide betonnen fundering, aan elkaar gekoppeld. Module III, het trappenhuis, heeft een vloeroppervlak van bijna 3x6 meter en is 13 meter hoog.

 

SCIA ENGINEER

“SCIA Engineer wordt veel gebruikt bij gecompliceerde projecten”, aldus Tang. Ook voor het ontwerp van de staalconstructie bij Capstone is SCIA Engineer gebruikt. “De gekozen aanpak heeft ons veel tijd bespaard. In het ontwerp is rekening gehouden met permanente en tijdelijke ontwerpsituaties. Zo moet bijvoorbeeld bij transport en hijsen additioneel staalwerk worden meegenomen, om de sterkte, stijfheid, stabiliteit en samenhang van de modules te kunnen waarborgen. Dit gebeurt dan in samenspraak met de aannemer.”

Tebodin maakt ook naar volle tevredenheid gebruik van de helpdesk van Nemetschek Scia. “Scia zit niet stil; de software van Scia vernieuwt voortdurend. Zowel tijdens trainingen als bij projectgerelateerde vragen zorgt de helpdesk van SCIA altijd voor een gedegen antwoord. De mensen zijn kundig, kennen het programma en schakelen snel. SCIA is een fijne partner waar wij graag mee samenwerken”, concludeert Tang.