Menu

Doorbraaktechnologie: lancering van Scia Engineer 14 met Open Design integratie

Datum: 
maandag, 2 juni, 2014
Regio: 
Internationaal

Na de introductie van Scia Design Forms vorig jaar als nieuwe scripting tool voor bouwkundige ingenieurs, stelt Scia Engineer 14 nu de volle kracht van deze technologie ter beschikking van zijn gebruikers door deze als een standaard ontwerp controle te integreren via de “Open Design Checks”. 

Wanneer een ingenieur een ontwerpcode nodig heeft van een op dit ogenblik niet-ondersteund land of van een nieuwe ontwerpnorm of voor bepaalde specifieke onderdelen, wordt het nu heel wat eenvoudiger om die controle volledig te integreren in Scia Engineer. Na die integratie gedraagt de eigenhandig geschreven nieuwe controle zich identiek als de originele Scia Engineer normcontroles. Resultaatsdiagrammen worden vlot weergegeven op het 3D model en een gedetailleerd en transparant berekeningsrapport wordt gegenereerd en toegevoegd aan het Engineering Report. Bovendien maken deze  controles gebruik van de rekenkracht van alle beschikbare rekenprocesssoren van de PC om parallel aan de hoogst mogelijke snelheid te werken!

Enkele weken na de release van Scia Engineer 14, hebben reeds meerdere ingenieurs wereldwijd hun eigen specifieke controles opgezet. Hierbij enkele voorbeelden:

Voetplaat-verbinding volgens de Amerikaanse norm

Deze voetplaat-verbinding is gebaseerd op de verankeringskracht zoals voorgeschreven in de AISC Steel Construction Manual (14th Edition). Tegelijk wordt de verankering in het beton voor dwarskracht- en spanningscontrole gecontroleerd volgens Appendix D of ACI 318-11.

Gelameleerd houtontwerp volgens de Amerikaanse norm

Het 'Glulam Timber Beam' ontwerp maakt gebruik van de invoergegevens uit Scia Engineer, gebaseerd op de 2005 National Design Specification (USA) voor Houtbouw. Het uiteindelijke resultaat omvat zowel buigings- als dwarskrachtcontroles.

Excentrisch belaste boutgroepen

Berekening van de coëfficiënt voor excentrisch belaste boutgroepen op basis van het rotatiecentrum en elastische rekenmethodes. Op basis van de invoer van bout-parameters bepaalt de verbindingscontrole de coëfficiënt, gebaseerd op de geometrie en de belasting op elke individuele bout.  Deze coëfficiënt is dan vergelijkbaar met de waarden in de tabellen 7-6 tot 7-13 van de AISC Steel Construction Manual.

Braziliaanse staalnormcontrole

Een volledige staalnormcontrole volgens de NBR 8800 wordt uitgevoerd, zowel voor doorsnede-  als voor stabiliteitscontrole. Met behulp van AutoDesign, wordt de optimale staaldoorsnede voorgesteld door de software.

Aluminium profielen voor glazen gevels

Een originele en praktische toepassing werd ontwikkeld door een Amerikaanse klant, actief in grote glazen gevels. De aluminium profielen worden gedefinieerd met de grafische dwarsdoorsnede in Scia Engineer en vervolgens doorgestuurd naar de controle berekening samen met bijkomende invoergegevens. Dankzij de tabel functionaliteit worden de diverse onderdelen van de sectie bepaald en gecontroleerd in één eenvoudige lus.

 

Eccentrically Loaded Bolt Group Glulam Timber Beam Base Plate
Excentrisch belaste boutgroepen Gelameleerd houtontwerp Voetplaat-verbinding

 

Scia werkt ondertussen zelf verder aan de uitbreiding van al haar betonontwerp modules volgens Eurocode 2; een beta-versie wordt momenteel uitgetest bij een aantal gebruikers van Scia Engineer. Het betonontwerp is volledig transparant controleerbaar volgens de verschillende ontwerpregels van de Eurocode.
De ontwikkeling van berekeningen in de Scia Design Forms is mogelijk door Scia medewerkers, door externe ontwikkelaars en door … uzelf.
Hoe kan uzelf Scia Engineer uitbreiden met uw eigen ontwerpvraagstukken?

Meer weten? Raadpleeg onze documentatie of bekijk de tutorials op Youtube.

Scia Engineer & Open Design technology