Gebruik van assistenten in Allplan

Datum: 
dinsdag, 30 april, 2013
Regio: 
Internationaal

In Allplan 2013 en 2013-1 is het gebruik van assistenten vereenvoudigd en versneld. Zowel standaard assistenten als gepersonaliseerde assistenten kunnen aangewend worden om 2D elementen, 3D elementen of associatieve aanzichten te standaardiseren.

Met Allplan 2013 worden nieuwe standaard assistenten geleverd. Een aantal hiervan bevatten 2D elementen, zoals lijnen, maatlijnen, arceringen, ... In de andere assistenten zijn 3D objecten terug te vinden, zoals wanden, kolommen, deuren en ramen.
Voor het bewaren van een layer als gepersonaliseerde assistent kan de nieuwe functie "Kopie opslaan als assistent en weergeven" uit het menu "Bestand" gebruikt worden. Na het ingeven van de naam kan gekozen worden aan welke assistentengroep de assistent moet toegevoegd worden. De assistent wordt meteen geopend in het assistenten palet.

Elementen uit assistenten kunnen op verschillende manieren gebruikt worden:

  • Bij het selecteren en slepen van een 2D of 3D element uit een assistent, wordt dit volledige object overgenomen in de huidige layer.
  • Bij het uitvoeren van een dubbele rechtermuisklik op elementen uit een assistent, wordt de bijhorende functie geopend met dezelfde instellingen als het object van de assistent. Hierdoor kan op een snelle manier met gestandaardiseerde eigenschappen gemodelleerd worden.
  • Bij het gebruiken van de optie "overnemen" in een functie, kunnen de eigenschappen van een element in een assistent overgenomen worden..

Vanaf Allplan 2013 kunnen eveneens associatieve aanzichten opgenomen worden in een assistent. Om een layer met associatieve aanzichten te kunnen bewaren als assistent, mogen er geen referenties zijn naar andere layers. Associatieve aanzichten kunnen overgenomen worden door het uitvoeren van een dubbele rechtermuisklik, zowel hidden line instellingen als snede instellingen worden hiermee overgenomen.

Een layer met wapening kan eveneens bewaard worden als assistent. Hierbij is alleen het overnemen via dubbele rechtermuisklik mogelijk. Het slepen van wapening naar een layer is niet mogelijk. Indien u dit probeert, zal een melding verschijnen. Voor het bewaren van een model met wapening en associatieve aanzichten, kan wel gebruik gemaakt worden van de symbolenbibliotheek.

Watch also this movie: "Allplan 2013 Quickstart  - Components, Wizards - CAD Tutorials"