Menu

sencd.04 - Analyse van langetermijndoorbuiging

sencd.04

Belangrijkste kenmerken

Stijfheidsberekening met betrekking tot de niet-lineaire spanning/rek-relaties in beton en de wapening daarvan.
Invoer van reële (praktische) wapening of gebruik van door het programma gegenereerde wapening.
Aanpassing van de berekende vereiste wapeningsoppervlakte met behulp van de vermenigvuldigingsfactor, wanneer het programma de hoeveelheid vereiste wapening voor NAV-berekeningen genereert.
Het programma kan voor geselecteerde combinaties de omvang van de betonkruipvervorming berekenen. Dit gebeurt tweemaal: een keer met behulp van de standaardelasticiteitsmodulus voor beton en een keer met behulp van de effectieve elasticiteitsmodulus. Het verschil tussen deze twee waarden wordt beschouwd als de kruipvervorming.
Evaluatie van de totale vervorming en de vervorming veroorzaakt door kortetermijnbelasting.

 

Analyse van totale, directe en additionele vervormingen in gewapendbetonstructuren, inclusief de berekening van langetermijnstijfheid volgens nationale normen.

  • Berekening van doorbuigingen gebaseerd op in normen vastgestelde regelgeving.
  • Langetermijndoorbuiging verkregen als een veelvoud van de kortetermijndoorbuiging en de kruipcoëfficiënt.

Het proces bestaat uit twee stappen:

  • lineaire berekening + invoer van wapening (kan automatisch worden berekend) + berekening van scheuren en het effect daarvan op de stijfheid
  • berekening met aangepaste stijfheid

Voor het berekenen van de langetermijndoorbuiging in beton gaat u als volgt te werk:

  • Definieer de fysische niet-lineaire betoncombinaties. Dit is in feite geautomatiseerd.
  •  Voer een lineaire analyse uit.
  •  Voer de reële (praktische) wapening in of laat het programma de vereiste hoeveelheid wapening berekenen.
  •  Voer een niet-lineaire analyse uit met behulp van de optie Beton - NAV.
  •  Geef de lineaire/NAV-resultaten weer en evalueer deze, inclusief de kruipvervormingswaarden.

NAV-berekeningen kunnen worden uitgevoerd volgens Eurocode 2 en alle ondersteunde nationale bijlagen.

Long-term deflection analysis Long-term deflection analysis  Long-term deflection analysis


Vereiste modules:

  • sen.00

Category: 
Included in Edition: 
Concept
Professional
Expert
Ultimate