Menu

Geen geldige licentie gevonden, SCIA Engineer kan niet opstarten

Indien de protectie niet correct geüpdate werd, zal bij het dubbelklikken op het symbool van SCIA Engineer, het volgende scherm verschijnen:

 • SCIA Engineer kan niet opstarten zonder een correcte protectie. Druk op  [Instellingen] om de Protectie instellingen te starten en de protectie te updaten.
 • Het venster van de Protectie instellingen verschijnt:

 • Kies voor de optie Enkel op-zichzelf-staand en druk op Importeer licentie bestand.
 • Het licentiebestand zal automatisch geïmporteerd worden van de Scia protection server en het volgende venster verschijnt:

 • Druk ok [OK] om deze melding af te sluiten.
 • Van zodra het licentiebestand correct geïmporteerd is, kan de gebruiker een lijst van zijn commerciële modules zien door te klikken op “Uitklappen” in het venster van de protectie instellingen.
 • Druk op [OK] om de protectie instellingen te sluiten.
 • Nu zal Scia Engineer automatisch opstarten. Indien het programma niet opstart, dubbelklik dan op het SCIA Engineer symbool om het programma te starten.
 • Indien de protectie correct geüpdate werd, zal SCIA Engineer opstarten en is de installatie beëindigd.

Opmerking 1

Met deze optie wordt de juiste licentiefile opgezocht van de server online. Indien uw computer geen internetverbinding heeft, op de file corrupt is geraakt, kan u altijd de correcte licentiefile terugvinden op de installatie DVD van SCIA Engineer of op onze website.

Deze kan u dan handmatig importeren door deze te kiezen via "Importeer licentie bestand".

Indien u ook hier geen correcte file terugvind, kan u altijd contact opnemen met de supportdienst van SCIA Engineer. Zij zullen u dan helpen met het updaten van uw sleutel (support@scia.net).

Opmerkingen deel 2

 • Automatisch importeren van het licentiebestand van de SCIA protection server kan enkel indien de sleutel op de computer aanwezig is en wanneer er internetverbinding is.
 • Het importeren van dit licentiebestand is enkel mogelijk als de gebruiker schrijfrechten heeft op de folder van de licentiefile (zie ook opmerking hieronder).
 • Indien u een editie en dynamisch pakket van SCIA Engineer heeft aangeschaft, zal u naast een SCIAxx.lic-bestand ook een SCIAxx.e2c-bestand hebben. In dit geval moet u er voor zorgen dat beide bestanden in dezelfde folder staan op het moment dat u de licentiefile importeert. Indien u deze importeert vanaf de DVD is dit automatisch in orde.
 • Het is mogelijk om het adres van de folder waarin de licentiefile wordt weggeschreven te veranderen. Dit kan gedaan worden door met de rechtermuis knop bovenaan op de balk van de Protectie instellingen te klikken.

En hier te kiezen voor [Geavanceerde instellingen...]

Hier kan dan vervolgens het adres naar de folder waarin de licentiefile wordt weggeschreven, veranderd worden.