SCIA Engineer wordt niet verwijderd uit of is niet toegevoegd in Add/Remove Programs van Windows

Het kan gebeuren dat SCIA Engineer niet gedeïnstalleerd kan worden via “Add/Remove programs” van Windows. Wanneer dit dan geprobeerd wordt, geeft Windows een foutmelding of soms is zelfs SCIA Engineer niet toegevoegd aan “Add/Remove Programs”. Het is dan niet mogelijk om het programma te deïnstalleren.

Dit probleem kan zich voordoen bij ieder programma gebaseerd op Windows.

SCIA Engineer kan dan gemakkelijk gedeïnstalleerd worden met de volgende procedure:

Ga naar ‘Start’ -> ‘Run’

Typ vervolgens het volgende commando in het dialoogvenster dat dan verschijnt. Dit voert hetzelfde commando uit als deïsntalleren via Add/Remove Programs in Windows:

SCIA Engineer 2011: msiexec /x {A987CA63-95E7-47E5-AA08-38C0D84BB03C}

SCIA Engineer 2010.1: msiexec /x {AA2CAF77-2FF7-4112-8A0A-BB83A8AC7355}

SCIA Engineer 2010.0: msiexec /x {824F20CB-8531-4392-B612-24D61C591A0C}

SCIA Engineer 2009: msiexec /x {6DBAF277-66A6-4DA9-8E01-AA549CED1DDB}

SCIA Engineer 2008.1: msiexec /x {463CEEF0-8C90-40F6-98BB-46A1291B2BC6}

SCIA Engineer 2008.0: msiexec /x {27498953-A7BB-4F1E-8EFA-F50DBB067FC2}