De test- of demoversie van SCIA Engineer gebruiken?

SCIA Engineer 2010.0, 2010.1, 2011, .... en later

Om het programma te testen, is er een try-out of test licentie nodig. Deze kan men hier aanvragen. Voor studenten is het mogelijk om een studentenlicentie aan te vragen (via deze link) die één jaar geldig is. 

Bij het opstarten van zo een versie wordt steeds volgende melding weergegeven:

Projecten opgeslagen met de demo-versie kunnen niet in een versie met licentie geopend worden.

Deze zin waarschuwt dat projecten gecreëerd en opgeslagen in demo-versie niet in een releaseversie zullen kunnen worden geopend. Hierin schuilt de beveiliging van de demoversie. Zo wordt bijvoorbeeld vermeden dat voor het modelleerwerk geen licenties nodig zijn en men dit dus steeds in demoversie zou kunnen doen.
Het omgekeerde is wel mogelijk. Bij het inladen van een project uit releaseversie wordt wel steeds een waarschuwing gegeven.

Projecten opgeslagen in demoversie (of studentenversie) krijgen daarom ook een andere extensie ,nl .esad.

Bovendien zal bij de documentuitvoer van een project in demoversie steeds in dikke grijze letters over het document worden geschreven dat het programma enkel voor evaluatie dient en de gebruiker geen licentie heeft.

 

SCIA Engineer 2009, 2008.1, .... en vroeger

Als het programma bij deze versies geen licentie detecteert, wordt het programma automatisch in demo versie opgestart. Dit kan ook te wijten zijn aan een licentie die eerst nog geupdate moet worden.

De demoversie kan echter ook bewust gebruikt worden door prospects die geinteresseerd zijn in de mogelijkheden van het programma of door huidige gebruikers die een extra functionaliteit willen uitproberen waarvoor zij nog niet over de nodige licenties beschikken. Daarom kan in het programma bij instellingen > opties > protectie ook ingegeven worden dat men bij heropstarten van het programma het programma in demoversie wil gebruiken.

Bij het opstarten van het programma in demo-versie wordt steeds volgende melding weergegeven:

 

1.  In deze demo-versie kunt u alle projecten ingeven.

De eerste zin beschrijft het grote nut van de demo-versie, nl dat alle projecten kunnen ingegeven worden. Hiermee bedoelt men dat alle functionaliteiten aanwezig zijn in de demo-versie.

 

 

2.  De berekening is echter beperkt tot projecten met 25 staven, 3 platen of schalen en 2 belastinggevallen.
De tweede zin beschrijft de grote beperking, nl dat slechts projecten van beperkte omvang kunnen doorgerekend worden. Op het modelleren staat geen beperking. Hierbij moet nog een kanttekening gemaakt worden bij de 25 staven. Dit zijn geen 25 staafentiteiten. Zo wordt één staaf die een interne knoop bevat geteld als twee staven. Dit maakt dat bijvoorbeeld de tutorial frame steel (raamwerkconstructie met 24 staven) niet meer zal kunnen doorgerekend worden in demoversie.

 

 

Staaf B1 zal zo geteld worden als twee staven omdat het de interne knoop N18 bevat. (idem voor B4, B5, B8)

3.  Projecten opgeslagen met de demo-versie kunnen niet in een versie met licentie geopend worden.
De derde zin waarschuwt dat projecten gecreëerd en opgeslagen in demo-versie niet in een releaseversie zullen kunnen worden geopend. Hierin schuilt de beveiliging van de demoversie. Zo wordt bijvoorbeeld vermeden dat voor het modelleerwerk geen licenties nodig zijn en men dit dus steeds in demoversie zou kunnen doen.
Het omgekeerde is wel mogelijk. Bij het inladen van een project uit releaseversie wordt wel steeds een waarschuwing gegeven.

Projecten opgeslagen in demoversie krijgen daarom ook een andere extensie ,nl .esad.

Bovendien zal bij de documentuitvoer van een project in demoversie steeds in dikke grijze letters over het document worden geschreven dat het programma enkel voor evaluatie dient en de gebruiker geen licentie heeft.