De Profielbibliotheek van ESA-Prima Win gebruiken in SCIA Engineer

Binnen SCIA Engineer is het mogelijk de profielbibliotheek van ESA-Prima Win te gebruiken. Dit laat ook toe om in SCIA Engineer profielen te gebruiken die gemaakt werden met de Profile Editor.

Te volgen stappen:

  • Wijzig in SCIA Engineer onder "Instellingen" > "Opties" tabblad "Bestanden" het pad van de Doorsneden naar het pad waar de profielenbibliotheek van ESA-Prima Win geïnstalleerd is. (Standaard "C:\SCIA\PROF_BIB\DATA")
  • Kopieer via Windows Verkenner volgende twee bestanden vanuit de profielbibliotheek van SCIA Engineer naar ESA-Prima Win dus van "C:\Program Files\SCIA\ESAxx\Prof" naar "C:\SCIA\PROF_BIB\DATA"
  • Descrip_ID_US.txt en Source_ID.txt
  • Herstart SCIA Engineer