Het gebruik van commando’s in SCIA Engineer

Door het intypen van een commando in de commandolijn kunnen functies snel en eenvoudig geactiveerd worden. Naast het reeds gekende selectiecommando “SEL” zijn er een heleboel handige commando’s beschikbaar in SCIA Engineer 2012.

Zo kan u bijvoorbeeld het zicht snel veranderen door volgende commando’s toe te passen:

  • Zicht in X-richting:  “x”
  • Zicht in Y-richting:  “y”
  • Zicht in Z-richting:  “z”
  • Zicht in richting AXO:  “axo”

Alle mogelijke standaardcommando’s kan u bekijken via Instellingen > Opties > Toon standaardcommando’s.

In deze lijst van commando’s zal u merken dat niet aan elk commando een snelkoppeling is toegewezen.

In SCIA Engineer 2012 heeft u nu ook de mogelijkheid om zelf snelkoppelingen te definiëren via Instellingen > Opties > Pas snelkoppelingen aan.In dit bestand kunnen nieuwe snelkoppelingen worden ingevoerd of kunnen bestaande snelkoppelingen worden aangepast.

Opmerkingen:

  • Om de commando’s in SCIA Engineer in te voeren, kan u gewoon beginnen typen zonder de cursor in de commandolijn te plaatsen.
  • De commando’s zijn niet hoofdlettergevoelig.


U kan ook een training “Tips & Tricks” volgen!

Wij geven zowel basistrainingen als meer geavanceerde trainingen. Alle beschikbare trainingen vindt u via deze link: https://www.scia.net/nl/support/trainings