Types van belastingen in SCIA Engineer

Belastingtypen beschikbaar in een bepaald project kunnen afhangen van het soort project (2D, 3D, enz.) en van de functionaliteit gekozen in het project. Het aantal beschikbare typen belastingen is echter zeer groot. In dit artikel bespreken we het effect van voorgeschreven verplaatsingen van specifieke delen van de constructie.

Translatie van ondersteuning

AEen knooppunt van de constructie kan worden onderworpen aan een voorgeschreven verplaatsing. In een dergelijk geval definieert de gebruiker de richting en grootte van de bekende verplaatsing.
Parameters hebben de volgende betekenis:

 • Naam
  De naam wordt gebruikt voor de identificatie van de entiteit.
 • Richting
  De richting bepaalt de richting waarin de ondersteuning "verplaatst".
 • Referentie
  Absoluut: De waarde (hieronder) wordt ingevoerd in absolute waarde volgens de oorsprong van het globale coördinatensysteem.
  Relatief: De waarde (hieronder) wordt ingevoerd in relatieve waarde met betrekking tot de positie van de ondersteuning
  .
 • Waarde - U
  Specificeert de waarde van de translatie van de ondersteuning.
 • Systeem
  De richting wordt steeds bepaald door het lokale coördinatensysteem van de ondersteuning (informatief).

SCIA Engineer Load Styles 
De translatie van ondersteuning kan ALLEEN worden gedefinieerd in vaste ondersteuningen; het kan niet worden gedefinieerd in verende en niet-lineaire ondersteuningen.

VOORBEELD

Dit voorbeeld toont het verschil in absolute en relatieve referentie.

Laten we uitgaan van een eenvoudig raamwerk met drie overspanningen met ondersteuningen zoals getoond op de afbeelding.

SCIA Engineer Load Styles 
We hebben twee identieke raamwerken: de linker voor de absolute translatie van de ondersteuning, de rechter voor de relatieve translatie. De globale Z-coördinaat van de onderste steunen is gelijk aan nul, dat wil zeggen dat de steunen zich in het globale XY-vlak bevinden.
De translatie van een ondersteuning wordt toegewezen aan de ondersteuning in het midden van de ligger van de middelste overspanning.

De translatie in het linker raamwerk is ingevoerd met de volgende waardes:

SCIA Engineer Load Styles

De rechter variant met de volgende parameters:

SCIA Engineer Load Styles

Het verschil tussen de absolute en relatieve referentie is duidelijk te zien in de laatste afbeelding (de hoogte van het raamwerk is 4 meter).

SCIA Engineer Load Styles

Translatie van een punt op staaf

Een punt van de constructie kan worden onderworpen aan een voorgeschreven verplaatsing. De verplaatsing betekent dat het 1D-element wordt "verscheurd" en een deel van het 1D-element wordt opgetild, terwijl het andere deel wordt ingedrukt. De opgelegde belasting blijkt uit de afbeelding hieronder. De gedefinieerde grootte is gelijk aan de afstand van "gescheurde eindpunten" van het 1D-element.

SCIA Engineer Load Styles SCIA Engineer Load Styles


Rotatie van ondersteuning

Een knoop van de constructie kan worden onderworpen aan een voorgeschreven rotatie. In een dergelijk geval definieert de gebruiker de richting en grootte van de gekende rotatie.

SCIA Engineer Load Styles

De rotatie van ondersteuning kan niet worden gedefinieerd in verende en niet-lineaire ondersteuningen.

Rotatie van een punt op staaf

Een punt van de constructie kan worden onderworpen aan een voorgeschreven rotatie. De rotatie betekent dat het 1D-element wordt "gebroken" en beide delen zijn gebogen. De opgelegde belasting blijkt uit de afbeelding hieronder. De gedefinieerde grootte is gelijk aan de hoek tussen de raaklijnen aan twee delen van het 1D-element.

SCIA Engineer Load Styles SCIA Engineer Load Styles