Nemetschek Scia uvádza na trh Scia Engineer 2013: Reporting Engineering Competence

Datum: 
štvrtok, 13 jún, 2013
Jazyk: 
Slovenčina
Typ tlače: 
Tlačová správa

Brussels, 17. júna 2013.

Nemetschek Scia dnes oznámila uvedenie novej verzie Scia Engineer 2013 na trh.
V tejto najnovšej verzii programu Scia Engineer firma Nemetschek Scia pokračuje vo svojom odhodlaní integrovať do svojho softvéru na výpočty a posudky stavebných konštrukcií najnovšie dostupné technológie.

Okrem noviniek zvyšujúcich produktivitu a spríjemňujúcich užívateľské rozhranie predstavuje Scia Engineer 2013 nový Engineering Report - nástroj na jednoduchú prípravu výstupných dokumentov, priekopnícku technológiu Open Design Checks - prostredie umožňujúce písať užívateľom svoje vlastné posudky a výpočty, ktoré môžu byť spúšťané ako samostatná aplikácia alebo v spojení so Scia Engineer a v neposlednom rade výrazne vylepšené možnosti seizmickej analýzy.


Engineering Report

Scia Engineer 2013 ponúka inovatívny Engineering Report, v ktorej môžu statici ľahko vytvárať profesionálne dokumenty zodpovedajúce ich zvyklostiam či štandardom. Medzi hlavné črty patrí:

 • Plná podpora využitia viacerých jadier procesorov pre zvýšenie rýchlosti a lepšie využitie pamäte.
 • Podpora kopírovania dát z iných aplikácií do Engineering Reportu cez schránku Windows.
 • Jednoduché publikovanie a zdieľanie reportov vo forme 3D PDF, MS Office dokumentov alebo prostredníctvom webových formátov.
 • Užívateľské prostredie založené na kartách (ribbon).
 • Všetky dokumenty súvisiace s projektom (dáta projektu, vypočítané výsledky, obrázky modelu, externé obrázky a správy atď.) sú centralizované do jediného súboru a sú tak ľahko udržiavané.

 

Open Design Checks a Scia Design Forms

Scia Engineer 2013 predstavuje tiež novú technológiu Open Design Checks. Nová samostatná aplikácia Scia Design Forms umožňuje statikom vytvárať ľahko svoje vlastné výpočty a posudky.  Posudky vytvorené v Scia Design Forms môžu byť využívané ako samostatné alebo je možné ich prepojiť so Scia Engineer. Pri prepojení so Scia Engineer sú výsledky vypočítané v Scia Design Forms zobrazované v prostredí posudkov programu Scia Engineer a možno tak využívať všetky výhody grafického užívateľského prostredia.

 

Novinky pre seizmické výpočty budov

Scia Engineer 2013 prináša vo svojom riešiči metódu vylepšeného redukovaného systému (Improved Reduced System - IRS).Touto metódou možno výsledky získať až 10x rýchlejšie než s predchádzajúcimi postupmi. Tiež výstup výsledkov seizmickej analýzy bol rozšírený a zjednodušený. Všetky príslušné výsledky pre seizmické výpočty sa ľahko zobrazujú - od výsledníc šmykových síl až po celkové podrobné výsledky pre každé podlažie.

 

Ďalšie dôležité vylepšenia

 • Rozšírené možnosti mostných kombinácií a posudkov podľa Eurokódov
 • Posudky železobetónových nosníkov a stĺpov podľa brazílskej normy NBR
 • Posudky pultových, sedlových a zakrivených drevených nosníkov podľa EN-1995
 • Výsledky po podlažiach pre statické a dynamické výpočty
 • Rozšírené možnosti výpočtu prierezových charakteristík pre krútenie a šmyk
 • Sprievodca pre tvorbu schém výstuže
 • Rozšírená podpora IFC, vrátane certifikácie pre IFC 2x3 CV 2.0.
 • Priame ukladanie projektov na virtuálne úložisko SciaDesk
 • Lepšia integrácia ECtools so Scia Engineer.

 

Viac informácií

 

O Scia Engineer

Scia Engineer je svetovo uznávaný integrovaný softvér pre návrh, výpočet a posudky konštrukcií
s podporou BIM. Už viac ako desať rokov pomáha Scia Engineer statikom a projektantom aplikovať inovatívne technológie maximalizujúce ich efektivitu pri navrhovaní akéhokoľvek typu konštrukcií od rodinných domov, cez výškové budovy, dopravné stavby až po priemyselné a ekologické projekty.

 

O ​Nemetschek Scia

Firma Nemetschek Scia bola založená v roku 1974 a za dobu svojej existencie sa stala jednou
z vedúcich firiem v oblasti vývoja softvéru pre návrh, výpočet a výrobu konštrukcií s podporou BIM. Dnes je Nemetschek Scia dcérskou spoločnosťou firmy Nemetschek AG - najväčšieho európskeho dodávateľa stavebného softvéru.

 

Pre viac informácií kontaktujte:

Nemetschek Scia, s.r.o.
Milan Hric
Topoľová 8
010 03 Žilina
Slovenská Republika
Tel.: (+421) 415 003 070
E-mail: info @scia.sk