Skočiť na hlavný obsah

SCIA Engineer 24 downloads

Tiež tu nájdete všetky predchádzajúce inštalácie SCIA Engineer 22 a návody na inštalovanie novej i aktualizáciu existujúcej inštalácie.

SCIA Engineer je kompatibilný iba smerom k novším verziám.
Súbory z verzie 22 je možné otvoriť vo verzii 24, ale súbory z verzie 24 už nie je možné otvoriť vo verzii 22.

Inštalačné príručky nájdete na záložke 'Inštalačné príručky'.

 • Aktualizácia na cloudovú ochranu "SCIA Cloud License Protection": postupujte podľa návodu pre cloudovú ochranu

 

SCIA Engineer Release 24.0.2011

 

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 24.0.2011 Setup  24.0.2011 D-Setup 24.0.2011
SCIA Engineer 24.0.1020 Setup  24.0.1020 D-Setup 24.0.1020

1 Táto kompletná inštalácia SCIA Engineer by mala byť používaná administrátormi, ktorí chcú inštalovať rovnakú verziu na viacerých počítačoch.

Poznámka: Táto verzia je dostupná iba v novom rozhraní.

Inštalačné príručky

  EN NL FR DE CZ SK PT-BR
Inštalačné príručky SCIA Engineer 24.0         n/a      

Systémové požiadavkky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Systémové požiadavky a kompatibilita softvéru            n/a  n/a

SCIA Engineer 22 downloads

Tiež tu nájdete všetky predchádzajúce inštalácie SCIA Engineer 22 a návody na inštalovanie novej i aktualizáciu existujúcej inštalácie.

SCIA Engineer je kompatibilný iba smerom k novším verziám.
Súbory z verzie 21 je možné otvoriť vo verzii 22, ale súbory z verzie 22 už nie je možné otvoriť vo verzii 21.

Inštalačné príručky nájdete na záložke 'Inštalačné príručky'.

 • Aktualizácia na cloudovú ochranu "SCIA Cloud License Protection": postupujte podľa návodu pre cloudovú ochranu

 

SCIA Engineer 64-Bit Release 22.1.3016

 

64-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 22.1.3016 (64-bit) Setup  22.1.3016 D-Setup 22.1.3016
SCIA Engineer 22.1.2011 (64-bit) Setup  22.1.2011 D-Setup 22.1.2011
SCIA Engineer 22.1.1025 (64-bit) Setup  22.1.1025 D-Setup 22.1.1025
SCIA Engineer 22.1.0016 (64-bit) Setup  22.1.0016 D-Setup 22.1.0016
       
SCIA Engineer 22.0.2017 (64-bit) Setup  22.0.2017 D-Setup 22.0.2017
SCIA Engineer 22.0.1021 (64-bit) Setup  22.0.1021 D-Setup 22.0.1021
SCIA Engineer 22.0.0019 (64-bit) Setup  22.0.0019 D-Setup 22.0.0019

32-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 22.0.0009.32 (32-bit) Setup  22.0.0009.32 D-Setup 22.0.0009.32

1 Táto kompletná inštalácia SCIA Engineer by mala byť používaná administrátormi, ktorí chcú inštalovať rovnakú verziu na viacerých počítačoch.

Tu si môžete prečítať niečo o rozdieloch medzi 32-bit a 64-bit verziou.

Poznámka:

 • Nové užívateľské rozhranie je k dispozícii iba v 64-bit verziou.
 • Chceli by sme vás upozorniť na skutočnosť, že v dôsledku nedávnych zmien v softvéri už nie je 64-bitová verzia SCIA Engineer plne kompatibilná s 32-bitovou verziou programu. Pre export modelu zo 64-bitovej verzie do 32-bitovej verzie môžete použiť XML, ale tento export má isté obmedzenia. Pre úplné informácie kliknite tu.

Inštalačné príručky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Inštalačné príručky SCIA Engineer 22.1              
Inštalačné príručky SCIA Engineer 22.0            n/a  

Systémové požiadavkky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Systémové požiadavky a kompatibilita softvéru            n/a  n/a

SCIA Engineer 21 downloads

Tiež tu nájdete všetky predchádzajúce inštalácie SCIA Engineer 21 a návody na inštalovanie novej i aktualizáciu existujúcej inštalácie.

SCIA Engineer je kompatibilný iba smerom k novším verziám.
Súbory z verzie 20 je možné otvoriť vo verzii 21, ale súbory z verzie 21 už nie je možné otvoriť vo verzii 20.

Inštalačné príručky nájdete na záložke 'Inštalačné príručky'.

 • Aktualizácia na cloudovú ochranu "SCIA Cloud License Protection": postupujte podľa návodu pre cloudovú ochranu

 

SCIA Engineer 64-Bit Release 21.1.5019

 

64-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 21.1.5019 (64-bit) Setup  21.1.5019 D-Setup 21.1.5019
SCIA Engineer 21.1.4021 (64-bit) Setup  21.1.4021 D-Setup 21.1.4021
SCIA Engineer 21.1.4019 (64-bit) Setup  21.1.4019 D-Setup 21.1.4019
SCIA Engineer 21.1.3027 (64-bit) Setup  21.1.3027 D-Setup 21.1.3027
       
SCIA Engineer 21.0.5002 (64-bit) Setup  21.0.5002 D-Setup 21.0.5002

32-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 21.1.5019.32 (32-bit) Setup  21.1.5019.32 D-Setup 21.1.5019.32
SCIA Engineer 21.1.4021.32 (32-bit) Setup  21.1.4021.32 D-Setup 21.1.4021.32
SCIA Engineer 21.1.4019.32 (32-bit) Setup  21.1.4019.32 D-Setup 21.1.4019.32
SCIA Engineer 21.1.3027.32 (32-bit) Setup  21.1.3027.32 D-Setup 21.1.3027.32
       
SCIA Engineer 21.0.5002.32 (32-bit) Setup  21.0.5002.32 D-Setup 21.0.5002.32

Tu si môžete prečítať niečo o rozdieloch medzi 32-bit a 64-bit verziou
POZNÁMKA: Nové užívateľské rozhranie je k dispozícii iba v 64-bit verziou.

1 Táto kompletná inštalácia SCIA Engineer by mala byť používaná administrátormi, ktorí chcú inštalovať rovnakú verziu na viacerých počítačoch.

Tu si môžete prečítať niečo o rozdieloch medzi 32-bit a 64-bit verziou.

Inštalačné príručky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Inštalačné príručky         n/a

Systémové požiadavkky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Systémové požiadavky a kompatibilita softvéru   n/a  n/a  n/a n/a n/a n/a

Staršie verzie SCIA Engineer

Tiež tu nájdete predchádzajúce inštalácie SCIA Engineer a návody na inštalovanie novej i aktualizáciu existujúcej inštalácie.

SCIA Engineer je kompatibilný iba smerom k novším verziám.
Súbory z verzie 19.1 je možné otvoriť vo verzii 20, ale súbory z verzie 20 už nie je možné otvoriť vo verzii 19.1.

 • Aktualizácia na novú cloudovú ochranu "SCIA Cloud License Protection": postupujte podľa návodu pre cloudovú ochranu ( )

64-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii 
SCIA Engineer 20.0.5007.64 (64-bit) - 10Duke Setup 20.0.5007.64 D-Setup 20.0.5007.64
SCIA Engineer 19.1.5018.64 (64-bit) - 10Duke Setup 19.1.5018.64 D-Setup 19.1.5018.64

32-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii 
SCIA Engineer 20.0.5007 (32-bit) - 10Duke Setup 20.0.5007 D-Setup 20.0.5007
SCIA Engineer 19.1.5018 (32-bit) - 10Duke Setup 19.1.5018 D-Setup 19.1.5018

1 Táto kompletná inštalácia SCIA Engineer by mala byť používaná administrátormi, ktorí chcú inštalovať rovnakú verziu na viacerých počítačoch.

Tu si môžete prečítať (20.0) / Tu si môžete prečítať (19.1) niečo o rozdieloch medzi 32-bit a 64-bit verziou.

Cloudová ochrana SCIA  

  EN NL FR DE CZ SK PT

Inštalačná príručka pre používanie novej cloudovej ochrany SCIA

 • Od SCIA Engineer 19
 • Tiež pre študentskú a skúšobnú verziu
        n/a


Systémové požiadavkky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Systémové požiadavky a kompatibilita softvéru   n/a  n/a  n/a n/a n/a n/a

SCIA Engineer Plugins

Ako nainštalovať link SCIA Engineer - Revit Structure?

 • Nainštalovať Revit Structure na počítač.
 • Nainštalovať tiež SCIA Engineer na tomto počítači.
 • Nainštalovať najnovší plug-in Revitu z nižšie uvedenej tabuľky na tom istom počítači.

Ako používať SCIA Engineer - Revit Structure link?

 • SCIA Engineer: použite Súbor - Import (alebo export) - Revit .
 • Revit Structure: použite tab. CADS
 • Pre viac informácií použite dokumenty v nižšie uvedených odkazoch.

Ako updatovať link SCIA Engineer - Revit Structure?

 • Nainštalovať najnovší plug-in z nižšie uvedeného zoznamu.

Ktoré licencie sú potrebné?

 • Počítač s Revit Structure (a SCIA Engineer a Revit link plug-in) nebude potrebovať žiadnu licenciu SCIA.
 • Počítač so SCIA Engineer, kde chcete Import/Export modelu z Revit Structure: Budete potrebovať: licencia sen.11.
Revit Structure SCIA Engineer Poznámky k release Stiahnuť
r.2024
r.2023
v.24
v.22.1
v.22
Release note v24
Getting started v24
Best Practices v24
Help v24
SCIA - Revit link v24 (build 694)
r.2024
r.2023
v.24
v.22.1
v.22
Release note v24
Getting started v24
Best Practices v24
Help v24
SCIA - Revit link v24 (build 664)
r.2023
r.2022
v.22.1
v.22
v.21.1
v.21
Release note v23
Getting started v23
Best Practices v23
Help v23
SCIA - Revit link v23 (build 619)
r.2023
r.2022
v.22
v.21.1
v.21
Release note v23
Getting started v23
Best Practices v23
Help v23
SCIA - Revit link v23 (build 607)
r.2022
r.2021
v.21
v.20
v.19.1
v.19
Release note v22
Getting started v22
Best Practices v22
Help v22
SCIA - Revit link v22 (build 520)
r.2022
r.2021
v.21
v.20
v.19.1
v.19
Release note v22
Getting started v22
Best Practices v22
SCIA - Revit link v22 (build 514)
r.2020
r.2019
v.19.1
v.19
Release note v19
Getting started v19
Best Practices v19
SCIA - Revit link v19 (build 485)
r.2019
r.2018
r.2017
v.18.1
v.18
Release note v18
Začíname v18
Osvedčené postupy v18
SCIA - Revit link v18 (build 440)

ODKAZY

  Dodávateľ EN CZ Projekty
Prepojenie s Revitom (základ) SCIA v15 v11  
Prepojenie s Revitom (pokročilé) SCIA v15   Projekty

POPIS

Otvorená platforma SCIA Engineer ponúka CAE s jedinečným konzistentným konštrukčným a analytickým modelom pre betónové, oceľové, kompozitné, hliníkové a drevené konštrukcie. Analytický model v SCIA Engineer je možné vymieňať s niektorými CAD programami prostredníctvom veľmi špecifického plug-inu.

Táto stránka popisuje výmenu s programom Tekla Structures. Výmena môže prebiehať z Tekla Structures do SCIA Engineer a zo SCIA Engineer do Tekla Structures.

How to install the SCIA Engineer - Tekla Structures link?

 • Nainštalujte Tekla Structures na určitý počítač.
 • Na rovnaký počítač nainštalujte SCIA Engineer (môže ísť o verziu bez licencie).
  • Použite "vlastnú inštaláciu"
  • Uistite sa, že je zaškrtnuté políčko 'Tekla plug-in'.
 • Nainštalujte požadovanú licenciu esa.22 alebo sen.12 na rovnaký alebo iný PC so SCIA Engineerom, aby ste si mohli použiť sprostredkujúci súbor .s2t.

Ako používať prepojenie SCIA Engineer - Tekla Structures?

 • Pokyny na export a import nájdete v dokumente Manuál k príslušnej verzii odkazu z nižšie uvedenej sekcie Inštalácia.
 • Príklad použitia si môžete prezrieť na tomto webinári

SETUP

Plugin Tekla SCIA Engineer Poznámky k release Stiahnuť
v2.3.261.0 2023
2022
v.24
v.22.1
v.22
Manuál SCIA-Tekla link 24
v2.0.235.0 2023
2022
v.24
v.22.1
v.22
Manuál SCIA-Tekla link 24
v1.9.155.0 2022
2021
v.22.1
v.22
v.21.1
v.21
Manuál SCIA-Tekla link 22
v1.8.145.0 2022
2021
v.22
v.21.1
v.21
v.20
Manuál SCIA-Tekla link 22
v1.6.132.0 2021
2020
v.21
v.20
v.19.1
v.19
Manuál SCIA-Tekla link 21
v1.5.131.0 2021
2020
v.21
v.20
v.19.1
v.19
Manuál SCIA-Tekla link 21
v1.3.92.0 2019
2018i
v.19.1
v.19
Manuál SCIA-Tekla link 19
v1.2.82.0 2019
2018i
v.19.1
v.19
Manuál SCIA-Tekla link 19
v1.0.68.0 2018
2017i
v.18.1
v.18
Manuál SCIA-Tekla link 18

Popis

Doplnok SCIA ponúka možnosť priameho exportu výpočtového modelu z Archicadu do SCIA Engineer. Doplnok spúšťa program SCIA Engineer priamo z prostredia Archicadu pomocou príkazu „Otvoriť v SCIA Engineer“. SCIA Engineer sa automaticky spustí, načíta a otvorí nový projekt s vašim výpočtovým modelom a vy môžete pokračovať v analýze a návrhu vašej konštrukcie. V časti „Nastavenie exportu do SCIA Engineer“ môžete vybrať, ktorý prekladač formátu SAF chcete pre export použiť.

Ako používať doplnok?

 • Stiahnite si inštalačný program
 • Nainštalujte doplnok
 • V Archicade otvorte Súbor > Interoperabilita > Pripojenie SCIA Engineer a exportujte svoj výpočtový model.

Setup

SCIA Engineer Archicad Download
24.0
22.1
27 SCIA-Archicad v27
22.0

26

SCIA-Archicad v26

POPIS

SCIA Engineer ponúka doplnok Structural Glass, ktorý obsahuje niekoľko posudkov. Ku posudkom potrebujete mať v licencii príslušné moduly:

 • Monolitické jednovrstvové sklo - modul add.gd.01
 • Vrstevnaté sklo (viacvrstvové / s medzivrstvou) - modul add.gd.02
 • Izolačné sklo (s plynom) - modul add.gd.03

Skúšobnú verziu tohto doplnku si môžete vyžiadať kliknutím na nasledujúci odkaz: Požiadať o skúšobnú verziu

Podrobný popis je v našom informačnom liste.

Ako nainštalovať doplnok Structural Glass

Nainštalujte SCIA Engineer vrátane prídavného modulu Structural Glass, prípadne priinštalujte plugin dodatočne pomocou nižšie uvedeného súboru s inštaláciou.

Prostredníctvom nasledujúceho odkazu si môžete stiahnuť niekoľko ukážkových projektov na sklo a dva databázové súbory (*.db4): Ukážkové projekty + databázové súbory

Pred použitím pluginu môže byť užitočné zhliadnuť nasledujúce webináre: webinár 1 & webinár 2

SETUP

Plugin SCIA Engineer Download
v1.06 v.22.1 SCIA - Structural Glass Design plugin

SCIA Concrete Section

Všetky súbory na stiahnutie a patche SCIA Concrete Section nájdete v tomto dokumente.

Inštalácia

Verzia Inštalácia
22.0 SCIA Concrete Section 22.0.0017
21.0 SCIA Concrete Section 21.0.0030
20.0 SCIA Concrete Section 20.0.2028

Licencia

 • SCIA Concrete Section používa rovnakú ochranu ako SCIA Engineer.
 • Pri inštalácii licencie SCIA Concrete Section postupujte podľa rovnakých pokynov, ako pri inštalácii licencie SCIA Engineer.

Odkazy

  EN NL FR DE CZ SK
Technické listy: SCIA Concrete Section             n/a