Skočiť na hlavný obsah

SCIA Engineer 22 downloads

Tiež tu nájdete všetky predchádzajúce inštalácie SCIA Engineer 22 a návody na inštalovanie novej i aktualizáciu existujúcej inštalácie.

SCIA Engineer je kompatibilný iba smerom k novším verziám.
Súbory z verzie 21 je možné otvoriť vo verzii 22, ale súbory z verzie 22 už nie je možné otvoriť vo verzii 21.

Inštalačné príručky nájdete na záložke 'Inštalačné príručky'.

 • Aktualizácia na cloudovú ochranu "SCIA Cloud License Protection": postupujte podľa návodu pre cloudovú ochranu

 

SCIA Engineer 64-Bit Release 22.1.2011

 

64-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 22.1.2011 (64-bit) Setup  22.1.2011 D-Setup 22.1.2011
SCIA Engineer 22.1.1025 (64-bit) Setup  22.1.1025 D-Setup 22.1.1025
SCIA Engineer 22.1.0016 (64-bit) Setup  22.1.0016 D-Setup 22.1.0016
       
SCIA Engineer 22.0.2017 (64-bit) Setup  22.0.2017 D-Setup 22.0.2017
SCIA Engineer 22.0.1021 (64-bit) Setup  22.0.1021 D-Setup 22.0.1021
SCIA Engineer 22.0.0019 (64-bit) Setup  22.0.0019 D-Setup 22.0.0019

32-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 22.0.0009.32 (32-bit) Setup  22.0.0009.32 D-Setup 22.0.0009.32

1 Táto kompletná inštalácia SCIA Engineer by mala byť používaná administrátormi, ktorí chcú inštalovať rovnakú verziu na viacerých počítačoch.

Tu si môžete prečítať niečo o rozdieloch medzi 32-bit a 64-bit verziou.

Poznámka:

 • Nové užívateľské rozhranie je k dispozícii iba v 64-bit verziou.
 • Chceli by sme vás upozorniť na skutočnosť, že v dôsledku nedávnych zmien v softvéri už nie je 64-bitová verzia SCIA Engineer plne kompatibilná s 32-bitovou verziou programu. Pre export modelu zo 64-bitovej verzie do 32-bitovej verzie môžete použiť XML, ale tento export má isté obmedzenia. Pre úplné informácie kliknite tu.

Inštalačné príručky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Inštalačné príručky SCIA Engineer 22.1         n/a      
Inštalačné príručky SCIA Engineer 22.0            n/a  

Systémové požiadavkky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Systémové požiadavky a kompatibilita softvéru    n/a    n/a    n/a  n/a

SCIA Engineer 21 downloads

Tiež tu nájdete všetky predchádzajúce inštalácie SCIA Engineer 21 a návody na inštalovanie novej i aktualizáciu existujúcej inštalácie.

SCIA Engineer je kompatibilný iba smerom k novším verziám.
Súbory z verzie 20 je možné otvoriť vo verzii 21, ale súbory z verzie 21 už nie je možné otvoriť vo verzii 20.

Inštalačné príručky nájdete na záložke 'Inštalačné príručky'.

 • Aktualizácia na cloudovú ochranu "SCIA Cloud License Protection": postupujte podľa návodu pre cloudovú ochranu

 

SCIA Engineer 64-Bit Release 21.1.5019

 

64-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 21.1.5019 (64-bit) Setup  21.1.5019 D-Setup 21.1.5019
SCIA Engineer 21.1.4021 (64-bit) Setup  21.1.4021 D-Setup 21.1.4021
SCIA Engineer 21.1.4019 (64-bit) Setup  21.1.4019 D-Setup 21.1.4019
SCIA Engineer 21.1.3027 (64-bit) Setup  21.1.3027 D-Setup 21.1.3027
       
SCIA Engineer 21.0.5002 (64-bit) Setup  21.0.5002 D-Setup 21.0.5002

32-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 21.1.5019.32 (32-bit) Setup  21.1.5019.32 D-Setup 21.1.5019.32
SCIA Engineer 21.1.4021.32 (32-bit) Setup  21.1.4021.32 D-Setup 21.1.4021.32
SCIA Engineer 21.1.4019.32 (32-bit) Setup  21.1.4019.32 D-Setup 21.1.4019.32
SCIA Engineer 21.1.3027.32 (32-bit) Setup  21.1.3027.32 D-Setup 21.1.3027.32
       
SCIA Engineer 21.0.5002.32 (32-bit) Setup  21.0.5002.32 D-Setup 21.0.5002.32

Tu si môžete prečítať niečo o rozdieloch medzi 32-bit a 64-bit verziou
POZNÁMKA: Nové užívateľské rozhranie je k dispozícii iba v 64-bit verziou.

1 Táto kompletná inštalácia SCIA Engineer by mala byť používaná administrátormi, ktorí chcú inštalovať rovnakú verziu na viacerých počítačoch.

Tu si môžete prečítať niečo o rozdieloch medzi 32-bit a 64-bit verziou.

Inštalačné príručky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Inštalačné príručky         n/a

Systémové požiadavkky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Systémové požiadavky a kompatibilita softvéru   n/a  n/a  n/a n/a n/a n/a

Staršie verzie SCIA Engineer

Tiež tu nájdete predchádzajúce inštalácie SCIA Engineer a návody na inštalovanie novej i aktualizáciu existujúcej inštalácie.

SCIA Engineer je kompatibilný iba smerom k novším verziám.
Súbory z verzie 19.1 je možné otvoriť vo verzii 20, ale súbory z verzie 20 už nie je možné otvoriť vo verzii 19.1.

 • Aktualizácia na novú cloudovú ochranu "SCIA Cloud License Protection": postupujte podľa návodu pre cloudovú ochranu ( )

64-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii 
SCIA Engineer 20.0.5007.64 (64-bit) - 10Duke Setup 20.0.5007.64 D-Setup 20.0.5007.64
SCIA Engineer 19.1.5018.64 (64-bit) - 10Duke Setup 19.1.5018.64 D-Setup 19.1.5018.64

32-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii 
SCIA Engineer 20.0.5007 (32-bit) - 10Duke Setup 20.0.5007 D-Setup 20.0.5007
SCIA Engineer 19.1.5018 (32-bit) - 10Duke Setup 19.1.5018 D-Setup 19.1.5018

1 Táto kompletná inštalácia SCIA Engineer by mala byť používaná administrátormi, ktorí chcú inštalovať rovnakú verziu na viacerých počítačoch.

Tu si môžete prečítať niečo o rozdieloch medzi 32-bit a 64-bit verziou.

Cloudová ochrana SCIA  

  EN NL FR DE CZ SK PT

Inštalačná príručka pre používanie novej cloudovej ochrany SCIA

 • Od SCIA Engineer 19
 • Tiež pre študentskú a skúšobnú verziu
        n/a


Systémové požiadavkky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Systémové požiadavky a kompatibilita softvéru   n/a  n/a  n/a n/a n/a n/a

SCIA Engineer Plugins

Ako nainštalovať link SCIA Engineer - Revit Structure?

 • Nainštalovať Revit Structure na počítač.
 • Nainštalovať tiež SCIA Engineer na tomto počítači.
 • Nainštalovať najnovší plug-in Revitu z nižšie uvedenej tabuľky na tom istom počítači.

Ako používať SCIA Engineer - Revit Structure link?

 • SCIA Engineer: použite Súbor - Import (alebo export) - Revit .
 • Revit Structure: použite tab. CADS
 • Pre viac informácií použite dokumenty v nižšie uvedených odkazoch.

Ako updatovať link SCIA Engineer - Revit Structure?

 • Nainštalovať najnovší plug-in z nižšie uvedeného zoznamu.

Ktoré licencie sú potrebné?

 • Počítač s Revit Structure (a SCIA Engineer a Revit link plug-in) nebude potrebovať žiadnu licenciu SCIA.
 • Počítač so SCIA Engineer, kde chcete Import/Export modelu z Revit Structure: Budete potrebovať: licencia sen.11.
Revit Structure SCIA Engineer Poznámky k release Stiahnuť
r.2023
r.2022
v.22.1
v.22
v.21.1
v.21
Release note v23
Getting started v23
Best Practices v23
Help v23
SCIA - Revit link v23 (build 619)
r.2023
r.2022
v.22
v.21.1
v.21
Release note v23
Getting started v23
Best Practices v23
Help v23
SCIA - Revit link v23 (build 607)
r.2022
r.2021
v.21
v.20
v.19.1
v.19
Release note v22
Getting started v22
Best Practices v22
Help v22
SCIA - Revit link v22 (build 520)
r.2022
r.2021
v.21
v.20
v.19.1
v.19
Release note v22
Getting started v22
Best Practices v22
SCIA - Revit link v22 (build 514)
r.2020
r.2019
v.19.1
v.19
Release note v19
Getting started v19
Best Practices v19
SCIA - Revit link v19 (build 485)
r.2019
r.2018
r.2017
v.18.1
v.18
Release note v18
Začíname v18
Osvedčené postupy v18
SCIA - Revit link v18 (build 440)

ODKAZY

  Dodávateľ EN CZ Projekty
Prepojenie s Revitom (základ) SCIA v15 v11  
Prepojenie s Revitom (pokročilé) SCIA v15   Projekty

POPIS

Otvorená platforma SCIA Engineer ponúka CAE s jedinečným konzistentným konštrukčným a analytickým modelom pre betónové, oceľové, kompozitné, hliníkové a drevené konštrukcie. Analytický model v SCIA Engineer je možné vymieňať s niektorými CAD programami prostredníctvom veľmi špecifického plug-inu.

Táto stránka popisuje výmenu s programom Tekla Structures. Výmena môže prebiehať z Tekla Structures do SCIA Engineer a zo SCIA Engineer do Tekla Structures.

How to install the SCIA Engineer - Tekla Structures link?

 • Nainštalujte Tekla Structures na určitý počítač.
 • Na rovnaký počítač nainštalujte SCIA Engineer (môže ísť o verziu bez licencie).
  • Použite "vlastnú inštaláciu"
  • Uistite sa, že je zaškrtnuté políčko 'Tekla plug-in'.
 • Nainštalujte požadovanú licenciu esa.22 alebo sen.12 na rovnaký alebo iný PC so SCIA Engineerom, aby ste si mohli použiť sprostredkujúci súbor .s2t.

Ako používať prepojenie SCIA Engineer - Tekla Structures?

 • Pokyny na export a import nájdete v dokumente Manuál k príslušnej verzii odkazu z nižšie uvedenej sekcie Inštalácia.
 • Príklad použitia si môžete prezrieť na tomto webinári

SETUP

Plugin Tekla SCIA Engineer Poznámky k release Stiahnuť
v1.9.155.0 2022
2021
v.22.1
v.22
v.21.1
v.21
Manuál SCIA-Tekla link 22
v1.8.145.0 2022
2021
v.22
v.21.1
v.21
v.20
Manuál SCIA-Tekla link 21
v1.6.132.0 2021
2020
v.21
v.20
v.19.1
v.19
Manuál SCIA-Tekla link 21
v1.5.131.0 2021
2020
v.21
v.20
v.19.1
v.19
Manuál SCIA-Tekla link 21
v1.3.92.0 2019
2018i
v.19.1
v.19
Manuál SCIA-Tekla link 19
v1.2.82.0 2019
2018i
v.19.1
v.19
Manuál SCIA-Tekla link 19
v1.0.68.0 2018
2017i
v.18.1
v.18
Manuál SCIA-Tekla link 18

Popis

Doplnok SCIA ponúka možnosť priameho exportu výpočtového modelu z Archicadu 26 do SCIA Engineer 22. Doplnok spúšťa program SCIA Engineer priamo z prostredia Archicadu pomocou príkazu „Otvoriť v SCIA Engineer“. SCIA Engineer sa automaticky spustí, načíta a otvorí nový projekt s vašim výpočtovým modelom a vy môžete pokračovať v analýze a návrhu vašej konštrukcie. V časti „Nastavenie exportu do SCIA Engineer“ môžete vybrať, ktorý prekladač formátu SAF chcete pre export použiť.

Ako používať doplnok?

 • Stiahnite si inštalačný program
 • Nainštalujte doplnok
 • V Archicade otvorte Súbor > Interoperabilita > Pripojenie SCIA Engineer a exportujte svoj výpočtový model.

Setup

SCIA Engineer Archicad Download
22.0

26

SCIA-Archicad

POPIS

SCIA Engineer ponúka doplnok Structural Glass, ktorý obsahuje niekoľko posudkov. Ku posudkom potrebujete mať v licencii príslušné moduly:

 • Monolitické jednovrstvové sklo - modul add.gd.01
 • Vrstevnaté sklo (viacvrstvové / s medzivrstvou) - modul add.gd.02
 • Izolačné sklo (s plynom) - modul add.gd.03

Skúšobnú verziu tohto doplnku si môžete vyžiadať kliknutím na nasledujúci odkaz: Požiadať o skúšobnú verziu

Podrobný popis je v našom informačnom liste.

Ako nainštalovať doplnok Structural Glass

Nainštalujte SCIA Engineer vrátane prídavného modulu Structural Glass, prípadne priinštalujte plugin dodatočne pomocou nižšie uvedeného súboru s inštaláciou.

Prostredníctvom nasledujúceho odkazu si môžete stiahnuť niekoľko ukážkových projektov na sklo a dva databázové súbory (*.db4): Ukážkové projekty + databázové súbory

Pred použitím pluginu môže byť užitočné zhliadnuť nasledujúce webináre: webinár 1 & webinár 2

SETUP

Plugin SCIA Engineer Download
v1.06 v.22.1 SCIA - Structural Glass Design plugin

SCIA Concrete Section

Všetky súbory na stiahnutie a patche SCIA Concrete Section nájdete v tomto dokumente.

Inštalácia

Verzia Inštalácia
22.0 SCIA Concrete Section 22.0.0017
21.0 SCIA Concrete Section 21.0.0030
20.0 SCIA Concrete Section 20.0.2028

Licencia

 • SCIA Concrete Section používa rovnakú ochranu ako SCIA Engineer.
 • Pri inštalácii licencie SCIA Concrete Section postupujte podľa rovnakých pokynov, ako pri inštalácii licencie SCIA Engineer.

Odkazy

  EN NL FR DE CZ SK
Technické listy: SCIA Concrete Section             n/a