Skočiť na hlavný obsah

SCIA Engineer 22 downloads

Tiež tu nájdete všetky predchádzajúce inštalácie SCIA Engineer 22 a návody na inštalovanie novej i aktualizáciu existujúcej inštalácie.

SCIA Engineer je kompatibilný iba smerom k novším verziám.
Súbory z verzie 21 je možné otvoriť vo verzii 22, ale súbory z verzie 22 už nie je možné otvoriť vo verzii 21.

Inštalačné príručky nájdete na záložke 'Inštalačné príručky'.

 • Aktualizácia na cloudovú ochranu "SCIA Cloud License Protection": postupujte podľa návodu pre cloudovú ochranu

 

SCIA Engineer 64-Bit Release 22.0.2017

 

64-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 22.0.2017 (64-bit) Setup  22.0.2017 D-Setup 22.0.2017
SCIA Engineer 22.0.1021 (64-bit) Setup  22.0.1021 D-Setup 22.0.1021
SCIA Engineer 22.0.0019 (64-bit) Setup  22.0.0019 D-Setup 22.0.0019

32-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 22.0.0009.32 (32-bit) Setup  22.0.0009.32 D-Setup 22.0.0009.32

1 Táto kompletná inštalácia SCIA Engineer by mala byť používaná administrátormi, ktorí chcú inštalovať rovnakú verziu na viacerých počítačoch.

Tu si môžete prečítať niečo o rozdieloch medzi 32-bit a 64-bit verziou.

Poznámka:

 • Nové užívateľské rozhranie je k dispozícii iba v 64-bit verziou.
 • Chceli by sme vás upozorniť na skutočnosť, že v dôsledku nedávnych zmien v softvéri už nie je 64-bitová verzia SCIA Engineer plne kompatibilná s 32-bitovou verziou programu. Pre export modelu zo 64-bitovej verzie do 32-bitovej verzie môžete použiť XML, ale tento export má isté obmedzenia. Pre úplné informácie kliknite tu.

Inštalačné príručky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Inštalačné príručky            n/a  

Systémové požiadavkky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Systémové požiadavky a kompatibilita softvéru    n/a    n/a    n/a  n/a

SCIA Engineer 21 downloads

Tiež tu nájdete všetky predchádzajúce inštalácie SCIA Engineer 21 a návody na inštalovanie novej i aktualizáciu existujúcej inštalácie.

SCIA Engineer je kompatibilný iba smerom k novším verziám.
Súbory z verzie 20 je možné otvoriť vo verzii 21, ale súbory z verzie 21 už nie je možné otvoriť vo verzii 20.

Inštalačné príručky nájdete na záložke 'Inštalačné príručky'.

 • Aktualizácia na cloudovú ochranu "SCIA Cloud License Protection": postupujte podľa návodu pre cloudovú ochranu

 

SCIA Engineer 64-Bit Release 21.1.5019

 

64-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 21.1.5019 (64-bit) Setup  21.1.5019 D-Setup 21.1.5019
SCIA Engineer 21.1.4021 (64-bit) Setup  21.1.4021 D-Setup 21.1.4021
SCIA Engineer 21.1.4019 (64-bit) Setup  21.1.4019 D-Setup 21.1.4019
SCIA Engineer 21.1.3027 (64-bit) Setup  21.1.3027 D-Setup 21.1.3027
       
SCIA Engineer 21.0.5002 (64-bit) Setup  21.0.5002 D-Setup 21.0.5002

32-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii
SCIA Engineer 21.1.5019.32 (32-bit) Setup  21.1.5019.32 D-Setup 21.1.5019.32
SCIA Engineer 21.1.4021.32 (32-bit) Setup  21.1.4021.32 D-Setup 21.1.4021.32
SCIA Engineer 21.1.4019.32 (32-bit) Setup  21.1.4019.32 D-Setup 21.1.4019.32
SCIA Engineer 21.1.3027.32 (32-bit) Setup  21.1.3027.32 D-Setup 21.1.3027.32
       
SCIA Engineer 21.0.5002.32 (32-bit) Setup  21.0.5002.32 D-Setup 21.0.5002.32

Tu si môžete prečítať niečo o rozdieloch medzi 32-bit a 64-bit verziou
POZNÁMKA: Nové užívateľské rozhranie je k dispozícii iba v 64-bit verziou.

1 Táto kompletná inštalácia SCIA Engineer by mala byť používaná administrátormi, ktorí chcú inštalovať rovnakú verziu na viacerých počítačoch.

Tu si môžete prečítať niečo o rozdieloch medzi 32-bit a 64-bit verziou.

Inštalačné príručky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Inštalačné príručky         n/a

Systémové požiadavkky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Systémové požiadavky a kompatibilita softvéru   n/a  n/a  n/a n/a n/a n/a

Staršie verzie SCIA Engineer

Tiež tu nájdete predchádzajúce inštalácie SCIA Engineer a návody na inštalovanie novej i aktualizáciu existujúcej inštalácie.

SCIA Engineer je kompatibilný iba smerom k novším verziám.
Súbory z verzie 19.1 je možné otvoriť vo verzii 20, ale súbory z verzie 20 už nie je možné otvoriť vo verzii 19.1.

 • Aktualizácia na novú cloudovú ochranu "SCIA Cloud License Protection": postupujte podľa návodu pre cloudovú ochranu ( )
 • Aktualizácia lokálnej ochrany (čierny/fialový USB kľúč) - tradičná ochrana: postupujte podľa návodu na aktualizáciu licencie ( )
 • Aktualizácia plávajúcej ochrany (zelený USB kľúč) - tradičná ochrana: postupujte podľa návodu na aktualizáciu licenčného servera ( )

64-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii 
SCIA Engineer 20.0.5007.64 (64-bit) - 10Duke Setup 20.0.5007.64 D-Setup 20.0.5007.64
SCIA Engineer 19.1.5018.64 (64-bit) - 10Duke Setup 19.1.5018.64 D-Setup 19.1.5018.64

32-BIT*

Verzia Štandardná inštalácia (exe)  Kompletná inštalácia (zip) 1 Poznámky k verzii 
SCIA Engineer 20.0.5007 (32-bit) - 10Duke Setup 20.0.5007 D-Setup 20.0.5007
SCIA Engineer 19.1.5018 (32-bit) - 10Duke Setup 19.1.5018 D-Setup 19.1.5018

1 Táto kompletná inštalácia SCIA Engineer by mala byť používaná administrátormi, ktorí chcú inštalovať rovnakú verziu na viacerých počítačoch.

Tu si môžete prečítať niečo o rozdieloch medzi 32-bit a 64-bit verziou.

Cloudová ochrana SCIA  

  EN NL FR DE CZ SK PT

Inštalačná príručka pre používanie novej cloudovej ochrany SCIA

 • Od SCIA Engineer 19
 • Tiež pre študentskú a skúšobnú verziu
        n/a

Tradičná ochrana

  EN NL FR DE CZ SK PT
Inštalačná príručka pre lokálnu licenciu           n/a  
Inštalačná príručka pre serverovú a klientsku licenciu           n/a  
Aktualizácia lokálnej licencie (čierny alebo fialový USB kľúč)   n/a   n/a   n/a n/a
Aktualizácia plávajúcej licencie (zelený USB kľúč)   n/a       n/a  

Systémové požiadavkky

  EN NL FR DE CZ SK PT
Systémové požiadavky a kompatibilita softvéru   n/a  n/a  n/a n/a n/a n/a

SCIA Engineer Plugins

Ako nainštalovať link SCIA Engineer - Revit Structure?

 • Nainštalovať Revit Structure na počítač.
 • Nainštalovať tiež SCIA Engineer na tomto počítači.
 • Nainštalovať najnovší plug-in Revitu z nižšie uvedenej tabuľky na tom istom počítači.

Ako používať SCIA Engineer - Revit Structure link?

 • SCIA Engineer: použite Súbor - Import (alebo export) - Revit .
 • Revit Structure: použite tab. CADS
 • Pre viac informácií použite dokumenty v nižšie uvedených odkazoch.

Ako updatovať link SCIA Engineer - Revit Structure?

 • Nainštalovať najnovší plug-in z nižšie uvedeného zoznamu.

Ktoré licencie sú potrebné?

 • Počítač s Revit Structure (a SCIA Engineer a Revit link plug-in) nebude potrebovať žiadnu licenciu SCIA.
 • Počítač so SCIA Engineer, kde chcete Import/Export modelu z Revit Structure: Budete potrebovať: licencia sen.11.
Revit Structure SCIA Engineer Poznámky k release Stiahnuť
r.2023
r.2022
v.22
v.21.1
v.21
Release note v23
Getting started v23
Best Practices v23
Help v23
SCIA - Revit link v23 (build 607)
r.2022
r.2021
v.21
v.20
v.19.1
v.19
Release note v22
Getting started v22
Best Practices v22
Help v22
SCIA - Revit link v22 (build 520)
r.2022
r.2021
v.21
v.20
v.19.1
v.19
Release note v22
Getting started v22
Best Practices v22
SCIA - Revit link v22 (build 514)
r.2020
r.2019
v.19.1
v.19
Release note v19
Getting started v19
Best Practices v19
SCIA - Revit link v19 (build 485)
r.2019
r.2018
r.2017
v.18.1
v.18
Release note v18
Začíname v18
Osvedčené postupy v18
SCIA - Revit link v18 (build 440)

ODKAZY

  Dodávateľ EN CZ Projekty
Prepojenie s Revitom (základ) SCIA v15 v11  
Prepojenie s Revitom (pokročilé) SCIA v15   Projekty

POPIS

The SCIA Engineer open platform offers CAE with a unique consistent structural and analysis model for concrete, steel, composite, aluminium and timber structures. The analytical model in SCIA Engineer can be exchanged with certain CAD programs through a very specific plug-in.

This page describes the exchange with Tekla Structures. The exchange can go from Tekla Structures to SCIA Engineer and from SCIA Engineer to Tekla Structures.

How to install the SCIA Engineer - Tekla Structures link?

 • Install Tekla Structures on a certain pc.
 • Install a setup from SCIA Engineer on the same pc (this can be an unlicensed setup).
  • Use 'custom installation'
  • Make sure 'Tekla plug-in' is ticked on.
 • Install the required license esa.22 or sen.12 on the same or a different pc with SCIA Engineer to exchange the intermediary .s2t file.

How to use the SCIA Engineer - Tekla Structure link?

 • For instructions about export and import use the document Manual for the respective version of the link from the Setup section below.
 • Example of usage can be seen in this webinar

SETUP

Plugin Tekla SCIA Engineer Poznámky k release Stiahnuť
v1.8.145.0 2022
2021
v.20.0
v.21.0
v.21.1
v.22.0
Manuál SCIA-Tekla link 21
v1.6.132.0 2021
2020
v.19.0
v.19.1
v.20.0
v.21
Manuál SCIA-Tekla link 21
v1.5.131.0 2021
2020
v.19.0
v.19.1
v.20.0
v.21
Manuál SCIA-Tekla link 21
v1.3.92.0 2019
2018i
v.19
v.19.1
Manuál SCIA-Tekla link 19
v1.2.82.0 2019
2018i
v.19
v.19.1
Manuál SCIA-Tekla link 19
v1.0.68.0 2018
2017i
v.18
v.18.1
Manuál SCIA-Tekla link 18

Popis

Doplnok SCIA ponúka možnosť priameho exportu výpočtového modelu z Archicadu 26 do SCIA Engineer 22. Doplnok spúšťa program SCIA Engineer priamo z prostredia Archicadu pomocou príkazu „Otvoriť v SCIA Engineer“. SCIA Engineer sa automaticky spustí, načíta a otvorí nový projekt s vašim výpočtovým modelom a vy môžete pokračovať v analýze a návrhu vašej konštrukcie. V časti „Nastavenie exportu do SCIA Engineer“ môžete vybrať, ktorý prekladač formátu SAF chcete pre export použiť.

Ako používať doplnok?

 • Stiahnite si inštalačný program
 • Nainštalujte doplnok
 • V Archicade otvorte Súbor > Interoperabilita > Pripojenie SCIA Engineer a exportujte svoj výpočtový model.

Setup

SCIA Engineer Archicad Download
22.0

26

SCIA-Archicad

DESCRIPTION

SCIA Engineer offers a Structural Glass Add-on, which has several checks included. You need module 'sen.07 - Open Design' and specific modules for the checks:

 • Single layer glass check - module add.gd.01
 • Glass Design Laminated Multi-layer - module add.gd.02
 • Glass Design Insulated Units - module add.gd.03

A try-out version for this add-on can be requested by clicking on following link: Request try-out

INSTRUCTIONS

Install first SCIA Engineer and afterwards the Structural Glass Add-on via the setup-file below.

You can download some glass sample projects and two database files (*.db4) via following link: Sample projects + database files

Following webinars can be useful to watch before you start using the add-on: webinar 1 & webinar 2

SETUP

Plugin SCIA Engineer Download
v1.04 v.22.0 SCIA - Structural Glass Design plugin
 

SCIA Concrete Section

All downloads and patches of SCIA Concrete Section can be found in this document.

Inštalácia

Verzia Inštalácia
22.0 SCIA Concrete Section 22.0.0017
21.0 SCIA Concrete Section 21.0.0030
20.0 SCIA Concrete Section 20.0.2028

Licencia

 • SCIA Concrete Section uses the same protection as SCIA Engineer.
 • For the installation of the license of SCIA Concrete Section, please follow the same instructions as for the installation of the license of SCIA Engineer.
 • The following license types can be used:
  • a Tryout license.
  • a Standalone license.
  • a Network license.

Odkazy

  EN NL FR DE CZ SK
Fact Sheet: SCIA Concrete Section             n/a