SCIA Engineer 20 - Nekonečné možnosti. Ľahko a spoľahlivo.

Datum: 
utorok, 8 september, 2020
Jazyk: 
Slovenčina
Typ tlače: 
Tlačová správa

Hasselt, Belgicko, 8. septembra 2020 - SCIA dnes oznámila uvedenie SCIA Engineer 20 na trh. Firma SCIA priebežne investuje do vývoja a výskumu a pravidelne rozširuje a vylepšuje možnosti svojho softvéru. Najnovšia aktualizácia jej riešenia pre integrované výpočty a posudky konštrukcií, SCIA Engineer 20, prináša ucelenú kolekciu vylepšení, ktoré pomôžu statikom ďalej zefektívniť ich prácu pri navrhovaní železobetónových a oceľových konštrukcií. Nové možnosti pomôžu statikom ušetriť drahocenný čas a vytvárať bezpečné, spoľahlivé a hospodárne návrhy. Viacpodlažné budovy, oceľové haly, predpäté konštrukcie, zvláštne konštrukcie - možnosti sú nekonečné.  

Hospodárny a zjednodušený návrh betónových konštrukcií 

Novo zautomatizované často používané funkcie šetria drahocenný čas. SCIA Engineer 20 automaticky stanoví spolupôsobiacu šírku betónových rebier. Optimalizovaný postup návrhu teraz určuje množstvo nutnej výstuže priamo tak, že na jednej strane vyhovie normovým posudkom, ale tiež zabezpečí primerané využitie materiálu. Výsledkom je tak bezpečný a hospodárny návrh bez zbytočného plytvania materiálom. 

Rýchle výpočty a posudky predpätého betónu 

Aktualizované (64-bitové) riešenie pre predpäté konštrukcie v SCIA Engineer 20 dovoľuje statikom vykonať rýchly výpočet i rozsiahlych a zložitých vopred aj dodatočne predpätých konštrukcií. Súčasťou riešenia sú aj plne integrované a prehľadne dokumentované posudky podľa Eurokódov, ktoré zabezpečujú spoľahlivosť konečného návrhu. 

Bezpečný a hospodárny návrh oceľových konštrukcií s prehľadnými výstupmi 

Už dlhú dobu poskytuje SCIA Engineer bezpečný a hospodárny návrh oceľových konštrukcií, ktorý nielen vyhovuje platným normám, ale ktorý tiež rešpektuje odporúčania nedávnych výskumných projektov. SCIA Engineer 20 rozširuje možnosti výstupov o jednostránkový súhrn a o nové možnosti pri dokumentovaní výpočtov podľa medzného stavu používateľnosti. 

Ľahšia spolupráca s ďalšími účastníkmi projektu 

BIM sa pomaly stáva neoddeliteľnou súčasťou pracovného postupu pri návrhu stavebných konštrukcií. SCIA Engineer 20 prináša nové možnosti zdieľania dát s programami Revit a Tekla Structures. Obojsmerný prenos dát o betonárskej výstuži umožňuje napr. vytvoriť počiatočný návrh v programe na modelovanie, posúdenie a optimalizáciu vykonať v SCIA Engineer a záverečnú prípravu výkresov skompletovať znovu v CAD programe. 

Je už tradíciou, že každá nová verzia SCIA Engineer ponúka 3 vylepšenia vybrané členmi programu SCIA Insiders. 


Nele Deckers, Director Product & Design, hovorí: "V SCIA Engineer 20 sme pridali celý rad vylepšení zvyšujúcich produktivitu posudkov železobetónových i oceľových konštrukcií. Tieto vylepšenia boli vo veľkej miere inšpirované našimi zákazníkmi, s ktorými sme v neustálom kontakte. Rozhodujúcu úlohu hralo tiež nadšenie a odhodlanie všetkých členov nášho produktového a vývojového tímu. Som hrdá na to, že sme už po štvrtýkrát v rade do programu pridali tri vylepšenia vybrané priamo našimi užívateľmi. Jednou z ďalších noviniek je návrh železobetónových prvkov upravený po teoretickej stránke, kde obdĺžnikové prierezy teraz navrhujeme metódou použitou pre posudky, čo vedie k ľahšiemu porozumeniu navrhnutej výstuže. Pre tých, ktorí navrhujú oceľové konštrukcie, menovite potom konštrukcie lešenia, sme pripravili podrobnejší výstupný dokument s pridanými posudkami pre spojky. SCIA Engineer 20 prináša rad ďalších vylepšení pre zvýšenie produktivity práce a je ďalším krokom k plnej 64-bitovej verzii." 


SCIA Engineer 20 len potvrdzuje poslanie firmy SCIA pravidelne vylepšovať svoj statický softvér a umožniť tak statikom priebežne zefektívňovať ich prácu.  

Všetky nové funkcie SCIA Engineer 20 nájdete na našom webe: www.scia.net.  

  

O SCIA  

Firma SCIA bola založená v roku 1974 a počas svojej existencie sa stala jednou z vedúcich firiem v oblasti vývoja softvéru pre návrh a výpočet konštrukcií s podporou BIM. SCIA je súčasťou globálnej skupiny Nemetschek Group, pioniera v digitálnej transformácii v oblasti architektúry, inžinieringu a stavebnej výroby (AEC). Ako jedna z popredných svetových korporátnych skupín, Nemetschek Group pokrýva svojimi softvérovými riešeniami celý cyklus stavebných projektov a vedie svojich zákazníkov do sveta budúcej digitalizácie. V súčasnosti má skupina viac ako 6 miliónov zákazníkov po celom svete.Hlavným cieľom SCIA je pomôcť svojim užívateľom vytvárať ten najlepší konštrukčný návrh. Firma preto ponúka výkonný, špičkový softvér, ktorý je neustále vylepšovaný, inovovaný a ktorý reflektuje požiadavky zákazníkov. 

SCIA Engineer integruje do jednej aplikácie návrh, výpočty a posudky konštrukcií všetkých typov a veľkostí vyrobených z rôznych materiálov. Jeho bohatá ponuka funkcií z neho robí nástroj vhodný pre všetky typy projektov: kancelárske budovy, priemyselné objekty i mosty - všetko v ľahko ovládateľnom prostredí. Softvér SCIA stojí na základoch odhodlaných a zanietených pracovníkov zdieľajúcich nadšenie pre stavebné inžinierstvo. SCIA Engineer podporuje Open BIM a ponúka certifikovaný IFC import aj export. Ponúka tak riešenie všetkým typom firiem a pre akýkoľvek pracovný postup.  

 

Kontaktné údaje  

SCIA NV 
Do rúk: Katrien De GeestDirector Marketing 
Kempische Steenweg 309 / 0.03 
3500 Hasselt (Belgicko) 

Tel .: +32 11 948610 
Email: [email protected] 
Stránky firmy: www.scia.net