Blavatnik School of Government - Oxford, Veľká Británia

Zákazník: 
Dátum dokončenia výstavby: 
dec-2015
Krajina: 
Spojené kráľovstvo

Nová budova, vyrobená na zákazku Oxfordskej univerzity, ponúkne priestory na vzdelávanie budúcich vodcov. Táto ambiciózna myšlienka si vyžiadala ambiciózny projekt. Tím zložený z architektov od Herzog & de Meuron a statikov firmy Pell Frishmann pracoval spoločne na vytvorení vskutku ikonickej budovy.

Konštrukcia má zložitú geometriu tvorenú radom na seba naukladaných prstencov, ktoré sú v jednotlivých poschodiach vzájomne odsadené a vytvárajú tak konzoly smerujúce do vnútornej strany komplexu. Kvôli zložitému spolupôsobeniu konštrukčných prvkov bolo nutné celú budovu analyzovať ako celok. SCIA Engineer bol použitý na vytvorenie kompletného modelu z konečných prvkov a na prípravu výstupov výpočtov, ktoré boli potom použité pre návrh. Dlhodobé deformácie boli stanovené na základe posúdenia normovo závislých priehybov. Hoci dodatočne predpäté dosky boli navrhnuté v špecializovanom softvéri, SCIA Engineer preukázal svoju výnimočnú flexibilitu pri práci so vstupnými údajmi. Načítaním dát cez editor tabuľkového zadávania boli efektívne simulované sily v kábloch v doske. Pre posúdenie dočasných podpier a pre stanovenie presnejších odhadov priehybov vo finálnej fáze bol použitý modul pre výpočet fáz výstavby.

  • Vlastník: Oxford University
  • Architekt: Herzog & de Meuron
  • Generálny dodávateľ: Laing O'Rourke
  • Projekčná kancelária: Pell Frischmann
  • Doba výstavby: 2013 - 2015

 

USER CONTEST 2015 - VÍŤAZNÝ PROJEKT KATEGÓRIE 1: POZEMNÉ STAVBY

Extrémne spletitý a zložitý priestorový kruhový tvar železobetónovej konštrukcie budovy školy "Blavatnik School" v Oxforde bol pri návrhu správne uvažovaný vďaka použitiu kompletného 3D modelu. Okrem toho, analýza fáz výstavby umožnila projektantom presne posúdiť dočasné podpery a správne odhadnúť deformácie.

Vyjadrenie poroty

 

Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
Pell Frischmann - Blavatnik School of Government
Pell Frishmann - Winner User Contest 2015