Projekčné kancelárie

Pracovné tímy v projekčných kanceláriách sú pod neustálym tlakom, aby odvádzali kvalitnú prácu na projektoch, pričom ich zložitosť sa neustále zvyšuje a termíny sú krátke. Kvalita a presnosť sú faktory, ktoré sa vyžadujú vždy. Statici sa musia učiť nové normy a postupy návrhu, kresliči musia odovzdávať bezchybné výkresy a zoznamy, vedúci projektu musia koordinovať rôzne profesie, každú s vlastnými nástrojmi a zvyklosťami.

Softvérové riešenia Nemetschek Vám umožnia efektívne a spoľahlivo navrhovať a konštruovať jednoduché aj zložité konštrukcie, ako sú obytné a kancelárske budovy, výškové budovy, priemyselné objekty, mosty a ďalšie projekty. Moderný softvér vylepší Váš pracovný postup pri modelovaní a navrhovaní v 3D, umožní centralizovať vlastné navrhovanie a posudzovanie s tvorbou projektovej dokumentácie a celkovo zvýši Vašu efektivitu.
 

Modelovanie a konštruovanie s aplikáciou Allplan Engineering

Vytvorením 3D modelu projektu v aplikácii Allplan Engineering v skorom štádiu návrhu získava projekčný tím možnosť lepšieho včasného rozhodovania, a tým sa vyhne nutnosti prepracovávania projektu v neskorších fázach. Aplikovanie BIM (Building Information Modeling) umožňuje okamžitý prístup k súvisiacim náhľadom na pôdorysy a rezy, ku schémam ohybov a k zoznamom materiálu, ktoré sa automaticky aktualizujú po vykonaní akejkoľvek zmeny v projekte. Navrhovanie výstužových prútov vrátane koncových úprav v 3D otvára cestu k podrobnému a presnému spracovaniu detailov akejkoľvek konštrukčnej časti.
 

Výpočty konštrukcií a posudky so softvérom Scia Engineer a Frilo Statics

Vďaka technológii Round-Trip Engineering je možné poslať konštrukčný model do aplikácie Scia Engineer, kde sa prevedie na výpočtový model, v ktorom statik určí zaťaženie a s pomocou rýchleho riešiča na báze konečných prvkov vykoná potrebné výpočty. Následne sa konštrukčné prvky posúdia a optimalizujú podľa požadovanej medzinárodnej normy.

Aktívny dokument a automatizované výkresy konštrukcie výrazne skracujú čas potrebný na prípravu profesionálnej dokumentácie k projektu. Pre Vašu každodennú projekčnú prácu sa môže hodiť súbor špecializovaných a jednoducho použiteľných modulov Frilo Statics, ktoré Vám pomôžu riešiť všetky druhy úloh pre železobetónové, oceľové alebo drevené prvky, prípoje oceľových a drevených prvkov, murivo a základy.
 

Open BIM a zabezpečenie kvality modelu

Ak chcete spolupracovať s tímami, ktoré využívajú iné softvérové riešenia, naše certifikované rozhranie IFC a široká podpora Open BIM zaručujú, že dáta nezostanú na Vašej strane zablokované.

Solibri Model Checker je nástroj pre zaistenie kvality Vášho modelu založeného na IFC. Kontrola konfliktov, koordinácie a zdieľania Vašich modelov BIM nebola ešte nikdy jednoduchšia.