Skočiť na hlavný obsah
SAF

Celosvetová pandémia bola v mnohých ohľadoch prevratná, jedným z nich bol nepopierateľný vplyv na firmy a tempo ich podnikania. Štúdie ukázali, že COVID-19 urýchlil digitálnu transformáciu. V stavebníctve je dôležitým krokom k uvedenej transformácii prijatie BIM. My, v spoločnosti SCIA, sme presvedčení o výhodách úzkej spolupráce medzi všetkými odbormi v odvetví a aktívne sa usilujeme o to, aby sa táto digitálna transformácia uskutočnila.

Architekti, modelári, statici a mnoho ďalších špecialistov, ktorí sa podieľajú na stavebnom projekte, používajú svoj vlastný špecifický softvér. V určitom okamihu projektu je však potrebné, aby si zúčastnené strany potrebné dáta vymenili. V takejto situácii by všetci mohli mať obrovský prospech z neobmedzenej výmeny digitálnych dát. 

Rozšíreným prístupom na výmenu a zdieľanie modelov konštrukcií je formát Industry Foundation Classes (známy pod skratkou IFC), vyvinutý asociáciou buildingSMART. Ide o formát súborov na výmenu dát CAD modelov, ktorý má uľahčiť interoperabilitu v odvetví AEC. Formát vznikol už v roku 1994, postupom času sa vyvíjal, a hoci sa dnes IFC snaží aj o popis výpočtových modelov konštrukcií, nie je pre statikov ideálny. S cieľom zlepšiť pracovné postupy statikov a vybudovať technológiu pre budúcnosť, sme sa v SCIA zamerali na toľko potrebný otvorený formát, ktorého základnou myšlienkou je nielen umožniť efektívnu výmenu výpočtových modelov medzi rôznymi softvérmi, ale aj uľahčiť prípadné vytváranie alebo úpravu týchto modelov. Týmto novým otvoreným formátom je SAF. Vychádza z formátu Microsoft Excel a je praktickým, ľahko použiteľným formátom, ktorý môžu statici aj ďalší špecialisti používať v každodennej praxi.

Hoci bol SAF uvedený do života pomerne nedávno, mnoho spoločností ho už prijala a aj statici si naň zvykajú. Pre softvérových špecialistov sme vyvinuli open source sadu pre vývoj (SDK), ktorá je k dispozícii na vyžiadanie, a ktorá pomáha výrobcom softvéru jednoducho a rýchlo SAF implementovať. Vzhľadom na to, že formát je postavený na myšlienke, že správnou cestou je efektívna spolupráca, neprekvapí, že sa jedná o otvorené a bezplatné riešenie, ktoré je ďalej rozvíjané, spravované a koordinované firmou SCIA na základe podnetov a spätnej väzby užívateľov.

Možnosti, ktoré SAF ponúka, sú skutočne neobmedzené. Dodávatelia softvéru môžu poskytnúť svojim zákazníkom možnosť jednoduchej výmeny modelov medzi rôznymi aplikáciami. Statici môžu vytvárať svoje modely mimo analytického softvéru (napr. v Grasshopperi) a vytvoriť súbor SAF, ktorý potom importujú do svojho výpočtového softvéru, alebo môžu dokonca priamo vytvoriť svoj model v Exceli v správnom formáte SAF pomocou nástroja makro. Obrovskou výhodou je, že statici ani nemusia meniť svoje pracovné postupy.

V SCIA používame súbor SAF aj pre import a export v programe SCIA Engineer. Rovnako plánujeme vyvinúť prepojenie s programom Grasshopper, vďaka ktorému by bolo možné parametrický model vytvorený v Grasshopperi ľahko exportovať do SAF a preniesť do iného softvéru. To by statikovi poskytlo oveľa viac nástrojov na prácu, a tiež by mu to ušetrilo značné množstvo času.

SAF je tiež podporovaný aplikáciou SCIA AutoConverter, ktorá automatizuje prevod 3D modelu konštrukcie z ľubovoľného CAD softvéru na presný analytický model. SCIA AutoConverter preklenuje priepasť medzi statikami a modelármi či architektmi a ponúka spoluprácu v tej najlepšej podobe. Umožňuje statikom zapojiť sa efektívne do procesu BIM a zároveň im dáva nad týmto procesom plnú kontrolu.

Formát SAF ponúka široké možnosti pre ďalší vývoj a počítame s tým, že sa do tohto rozvoja zapoja aj ďalší hráči v odvetví. Koniec koncov smerujeme k rovnakému cieľu: naskočiť do BIM-vlaku a smerovať k digitalizácii nášho odvetvia.

Podrobný popis SAF je k dispozícii online: https://www.saf.guide 
Ak chcete diskutovať o SAF s niektorým z našich špecialistov, kontaktuje nás na adrese [email protected] 

 

Nenechajte si nič ujsť

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Najcennejšie poznatky z odvetvia, aktuálne softvérové tipy a triky, exkluzívne pozvánky na webináre a mnoho ďalšieho: prihlásiť sa na odber nášho mesačného newslettera je nevyhnutnosťou!

Neváhajte a prihláste sa ešte dnes!
Odhlásenie z odberu je potom jednoduché.