Přejít k hlavnímu obsahu
SAF

Celosvětová pandemie byla v mnoha ohledech převratná, jedním z nich byl nepopiratelný dopad na firmy a tempo jejich podnikání. Studie ukázaly, že COVID-19 urychlil digitální transformaci. Ve stavebnictví je důležitým krokem k uvedené transformaci přijetí BIM. Ve SCIA věříme ve výhody úzké spolupráce mezi všemi obory v odvětví a aktivně usilujeme o to, aby se tato digitální transformace uskutečnila. 

Architekti, modeláři, statici a řada dalších specialistů, kteří se podílejí na stavebním projektu, používají svůj vlastní specifický software. V určitém okamžiku projektu je však třeba, aby si zúčastněné strany potřebná data vyměnily. V takové situaci by všichni mohli mít obrovský prospěch z neomezené výměny digitálních dat. 

Rozšířeným přístupem pro výměnu a sdílení modelů konstrukcí je formát Industry Foundation Classes (známý pod zkratkou IFC), vyvinutý asociací buildingSMART. Jedná se o formát souborů pro výměnu dat CAD modelů, který má usnadnit interoperabilitu v odvětví AEC. Formát vznikl již v roce 1994, postupem času se vyvíjel, a přestože se dnes IFC snaží i o popis výpočtových modelů konstrukcí, není mezi statiky široce rozšířen. S cílem zlepšit pracovní postupy statiků a vybudovat technologii pro budoucnost, jsme se ve SCIA zaměřili na tolik potřebný otevřený formát, jehož základní myšlenkou je nejen umožnit efektivní výměnu výpočtových modelů mezi různými softwary, ale také usnadnit případné vytváření nebo úpravu těchto modelů. Tímto novým otevřeným formátem je SAF. Vychází z formátu Microsoft Excel a je praktickým, snadno použitelným formátem, který mohou statici i další specialisté používat v každodenní praxi. 

Přestože byl SAF uveden do života poměrně nedávno, mnoho společností jej již přijala a také statici si na něj zvykají. Pro softwarové specialisty jsme vyvinuli open source sadu pro vývoj (SDK), která je k dispozici na vyžádání, a která pomáhá výrobcům softwaru snadno a rychle SAF implementovat. Vzhledem k tomu, že formát je postaven na myšlence, že správnou cestou je efektivní spolupráce, nepřekvapí, že se jedná o otevřené a bezplatné řešení, které je dále rozvíjeno, spravováno a koordinováno firmou SCIA na základě podnětů a zpětné vazby uživatelů. 

Možnosti, které SAF nabízí, jsou skutečně neomezené. Dodavatelé softwaru mohou poskytnout svým zákazníkům možnost snadné výměny modelů mezi různými aplikacemi. Statici mohou vytvářet své modely mimo analytický software (např. v Grasshopperu) a vytvořit soubor SAF, který pak importují do svého výpočtového softwaru, nebo mohou dokonce přímo vytvořit svůj model v Excelu ve správném formátu SAF pomocí maker. Obrovskou výhodou je, že statici ani nemusí měnit své pracovní postupy.

Ve SCIA používáme soubor SAF také pro import a export v programu SCIA Engineer. Rovněž plánujeme vyvinout propojení s programem Grasshopper, díky kterému by bylo možno parametrický model vytvořený v Grasshopperu snadno exportovat do SAF a přenést do jiného softwaru. To by statikovi poskytlo mnohem více nástrojů pro práci, a také by mu to ušetřilo značné množství času.  

SAF je také podporován aplikací SCIA AutoConverter, která automatizuje převod 3D modelu konstrukce z libovolného CAD softwaru na přesný analytický model. SCIA AutoConverter překlenuje propast mezi statiky a modeláři či architekty a nabízí spolupráci v té nejlepší podobě. Umožňuje statikům zapojit se efektivně do procesu BIM a zároveň jim dává nad tímto procesem plnou kontrolu.

Formát SAF nabízí široké možnosti pro další vývoj a počítáme s tím, že se do tohoto rozvoje zapojí i další hráči v odvětví. Koneckonců směřujeme ke stejnému cíli: naskočit do BIM-vlaku a směřovat k digitalizaci našeho odvětví. 

Podrobný popis SAF je k dispozici online: https://www.saf.guide.
Chcete-li diskutovat o SAF s některým z našich specialistů, kontaktuje nás na adrese [email protected].

 

Buďte vždy informováni

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Cenné postřehy z odvětví, aktuální tipy a triky pro náš software, exkluzivní pozvánky na webináře a mnoho dalších informací a zajímavostí: v našem měsíčním zpravodaji se vše včas dozvíte!

Neváhejte a přihlaste se k odběru!
Pokud si to časem rozmyslíte, odhlášení je jednoduché.