Skočiť na hlavný obsah

Stavebné technológie v roku 2021: jediná cesta je nahor

Detail o Stavebné technológie v roku 2021: jediná cesta je nahor

construction technology

Hľadáte solídnu investíciu? Stavebné technológie by mohli byť oblasťou, ktorú by ste mali preskúmať. Nie je náhodou, že investície do stavebných technológií sa za posledné desaťročie viac ako zdvojnásobili. Aj keď by mohlo byť zaujímavé dozvedieť sa niečo o finančnej stránke investovania, pozrieme sa na túto problematiku z pohľadu stavebníctva: čo stojí za touto investičnou vlnou a hlavne, čo môžeme očakávať v nasledujúcich rokoch? 

Tradične konzervatívne stavebníctvo je jedným z najmenej automatizovaných a digitalizovaných odvetví, s dátami uloženými v papierových dokumentoch a excelových tabuľkách, navyše vo veľmi roztrieštenom prostredí. Zmeny sú náročné a ľudia prirodzene vždy uprednostňujú jednoduchosť a stabilitu. Avšak spoločnosti, ktoré odmietajú preplávať vlnou zmien, pravdepodobne dlho neprežijú. Príkladov okolo nás je celý rad: spomeňme len na spoločnosť Kodak, ktorá sa inovácií bála tak dlho, až ju dostihol silný nárast digitálnej fotografie, a nakoniec vyhlásila bankrot. 

Stavebníctvo patrí medzi najmenej digitalizované odvetvia, ako vyplýva z analýzy indexu digitalizácie priemyslu MGI pre Európu. 

Existujú zaujímavé ukazovatele, ktoré dokazujú, že stavebníctvo má celosvetovo obrovský potenciál. Predovšetkým ide o obrovský trh a očakáva sa, že do roku 2023 dosiahne odhadovanú hodnotu 10,5 bilióna dolárov – hlavnými faktormi rastu sú rastúca bytová výstavba a rozširujúca sa infraštruktúra v dôsledku urbanizácie a zvyšujúceho sa počtu obyvateľov. Ďalším dôležitým rysom je roztrieštenosť zákazníckej základne, ktorá vytvára veľký potenciál. 

Nie je preto žiadnym prekvapením, že do stavebných technológií plynulo v uplynulom desaťročí niekoľko veľkých investícií. V rokoch 2014 až 2019 investori naliali do inžinierskych a stavebných technológií (E&C) 25 miliárd dolárov

Je pravda, že odvetvie sa musí vysporiadať s určitými výzvami, ktoré sa – ak sa s nimi vysporiada múdro – môžu ukázať ako kľúčoví aktéri budúceho rozvoja. Napríklad kvôli chybám a neefektivite v počiatočnej fáze výstavby treba projekty často prepracovávať. Netreba dodávať, že sa tak premrhá veľa času a peňazí. Spoločnosť McKinsey spočítala, že 80 % veľkých stavebných projektov je nad rámec rozpočtu a 61 % nad rámec harmonogramu. Ďalším všeobecným kľúčovým faktorom je komunikácia a stavebníctvo v tomto ohľade nie je výnimkou. Čím väčší projekt, tým viac má zúčastnených strán. V ideálnom prípade by všetci mali mať v každom okamihu aktuálne informácie. Zefektívnenie komunikácie sa však zdá byť veľmi ťažké a v niektorých prípadoch je informačná priepasť medzi tým, čo sa deje na stavbe, a tým, čo si myslí zhotoviteľ, veľká. 

Práve v tejto súvislosti je zrejmé, že stavebné spoločnosti môžu mať z ponuky nových technológií obrovský prospech. Poskytovatelia technológií by mali mať na pamäti, že podobne ako roztrieštenosť samotného odvetvia, môže byť problémom aj roztrieštenosť technologických riešení. Preto stále viac spoločností skúma možnosti konsolidácie riešení, ktoré pokrývajú viac prípadov použitia. Podľa spoločnosti McKinsey existujú tri typy integrácie. Po prvé, veľkí softvéroví hráči získavajú začínajúce firmy zaoberajúce sa špecializovanými riešeniami, aby mohli ponúkať integrované softvérové ​​riešenia. Po druhé, spoločnosti sa môžu stať agnostickými platformami, na ktorých sa integruje viacero špecializovaných riešení. Napokon existuje aj potenciál pre integráciu riešení špecifických pre jednotlivé triedy aktív, napríklad bytovú výstavbu alebo priemyselnú výstavbu. 

Pohybovať sa na vlne nových stavebných technológií znamená viac ako len investovať do nového hardvéru a softvéru. Bohužiaľ neexistuje žiadne rýchle ani ľahké riešenie. Je potrebné sa intenzívne zamerať na ľudské zdroje, procesy a technológie, pričom je potrebné mať na pamäti špecifiká dnešného odvetvia AEC. Stavebníctvo, tlačené transformáciou a zvyšovaním produktivity iných odvetví, nemôže zostať pozadu. Prísľubom pre blízku budúcnosť je to, že sa stavebné technológie stanú veľmi zaujímavými a tiež to, že teraz sa nachádzame uprostred vývoja od roztriešteného a neštruktúrovaného procesu k procesu zefektívnenému a digitálnemu. 

 

Nenechajte si nič ujsť

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Najcennejšie poznatky z odvetvia, aktuálne softvérové tipy a triky, exkluzívne pozvánky na webináre a mnoho ďalšieho: prihlásiť sa na odber nášho mesačného newslettera je nevyhnutnosťou!

Neváhajte a prihláste sa ešte dnes!
Odhlásenie z odberu je potom jednoduché.