Přejít k hlavnímu obsahu

Stavební technologie v roce 2021: jediná cesta je vzhůru

Detail o Stavební technologie v roce 2021: jediná cesta je vzhůru

construction technology

Hledáte solidní investici? Stavební technologie by mohly být oblastí, kterou byste měli prozkoumat. Není náhodou, že investice do stavebních technologií se za poslední desetiletí více než zdvojnásobily. I když by mohlo být zajímavé dozvědět se něco o finanční stránce investování, podíváme se na tuto problematiku z pohledu stavebnictví: co stojí za touto investiční vlnou a hlavně, co můžeme očekávat v příštích letech? 

Tradičně konzervativní stavebnictví je jedním z nejméně automatizovaných a digitalizovaných odvětví, s daty uloženými v papírových dokumentech a excelových tabulkách, navíc ve velmi roztříštěném prostředí. Změny jsou náročné a lidé přirozeně vždy upřednostňují jednoduchost a stabilitu. Nicméně společnosti, které odmítají proplout vlnou změn, pravděpodobně dlouho nepřežijí. Příkladů kolem nás je celá řada: vzpomeňme jen na společnost Kodak, která se inovací bála tak dlouho, až ji dostihl silný nárůst digitální fotografie, a nakonec vyhlásila bankrot. 

Stavebnictví patří mezi nejméně digitalizovaná odvětví, jak vyplývá z analýzy indexu digitalizace průmyslu MGI pro Evropu.

Existují zajímavé ukazatele, které dokazují, že stavebnictví má celosvětově obrovský potenciál. Především se jedná o obrovský trh a očekává se, že do roku 2023 dosáhne odhadované hodnoty 10,5 bilionu dolarů – hlavními faktory růstu jsou rostoucí bytová výstavba a rozšiřující se infrastruktura v důsledku urbanizace a zvyšujícího se počtu obyvatel. Dalším důležitým rysem je roztříštěnost zákaznické základny, která vytváří velký potenciál.  

Není proto žádným překvapením, že do stavebních technologií plynulo v uplynulém desetiletí několik velkých investic. V letech 2014 až 2019 investoři nalili do inženýrských a stavebních technologií (E&C) 25 miliard dolarů.  

Je pravda, že odvětví se musí vypořádat s určitými výzvami, které se – pokud se s nimi vypořádá chytře – mohou ukázat jako klíčoví aktéři příštího rozvoje. Například kvůli chybám a neefektivitě v počáteční fázi výstavby je třeba projekty často přepracovávat. Netřeba dodávat, že se tak promrhá mnoho času a peněz. Společnost McKinsey spočítala, že 80 % velkých stavebních projektů je nad rámec rozpočtu a 61 % nad rámec harmonogramu. Dalším obecným klíčovým faktorem je komunikace a stavebnictví v tomto ohledu není výjimkou. Čím větší projekt, tím více má zúčastněných stran. V ideálním případě by všichni měli mít v každém okamžiku aktuální informace. Zefektivnění komunikace se však zdá být velmi obtížné a v některých případech je informační propast mezi tím, co se děje na stavbě, a tím, co si myslí zhotovitel, velká.  

Právě v této souvislosti je zřejmé, že stavební společnosti mohou mít z nabídky nových technologií obrovský prospěch. Poskytovatelé technologií by měli mít na paměti, že podobně jako roztříštěnost samotného odvětví, může být problémem i roztříštěnost technologických řešení. Proto stále více společností zkoumá možnosti konsolidace řešení, která pokrývají více případů použití. Podle společnosti McKinsey existují tři typy integrace. Zaprvé, velcí softwaroví hráči získávají začínající firmy zabývající se specializovanými řešeními, aby mohli nabízet integrovaná softwarová řešení. Zadruhé, společnosti se mohou stát agnostickými platformami, na nichž se integruje více specializovaných řešení. A konečně existuje také potenciál pro integrace řešení specifických pro jednotlivé třídy aktiv, například bytovou výstavbu nebo průmyslovou výstavbu. 

Pohybovat se na vlně nových stavebních technologií znamená více než jen investovat do nového hardwaru a softwaru. Bohužel neexistuje žádné rychlé ani snadné řešení. Je třeba se intenzivně zaměřit na lidské zdroje, procesy a technologie, přičemž je třeba mít na paměti specifika dnešního odvětví AEC. Stavebnictví, tlačeno transformací a zvyšováním produktivity jiných odvětví, nemůže zůstat pozadu. Příslibem pro blízkou budoucnost je to, že se stavební technologie stanou velmi zajímavými a také to, že nyní se nacházíme uprostřed vývoje od roztříštěného a nestrukturovaného procesu k procesu zefektivněnému a digitálnímu. 

 

Buďte vždy informováni

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Cenné postřehy z odvětví, aktuální tipy a triky pro náš software, exkluzivní pozvánky na webináře a mnoho dalších informací a zajímavostí: v našem měsíčním zpravodaji se vše včas dozvíte!

Neváhejte a přihlaste se k odběru!
Pokud si to časem rozmyslíte, odhlášení je jednoduché.