BIM v inženýrském stavitelství

Datum: 
Pondělí, 20. Únor 2017
Oblast: 
Mezinárodní

Požadavky na rychlost a efektivitu při práci na stavebních projektech stále narůstají. Architekti, stavební inženýři, statici, dodavatelé, správcové budov a všichni další zúčastnění v procesu projektování a užívání budovy používají různé softwarové programy a datové formáty. Výměna a interpretace jednotlivých počítačových modelů tradičním způsobem je neefektivní, vede k vyšší spotřebě času, úsilí a vzniku chyb. Tyto problémy lze minimalizovat implementací BIM.


Směrnice EU o urychlení přijetí BIM v Evropě

Open BIMKoncept BIM (Building Information Modelling) je postupně implementován jako řešení pro efektivní tvorbu a sdílení veškerých informací všemi stranami zúčastněnými na stavebním projektu. Předpokládá se, že k urychlení implementace BIM dojde, jakmile členské země začlení do svých národních právních předpisů směrnici EU 2014/24/UE o veřejných zakázkách. Směrnice vyzývá všechny členské státy k povinnému použití elektronických nástrojů, jako je BIM s cílem snižovat náklady a zvyšovat efektivitu při realizaci veřejných zakázek a jejich financování. 

Výběr správných nástrojů, které podporují bezchybné a efektivní sdílení digitálních modelů je důležitým krokem nejen k optimalizaci činností a spolupráci s ostatními zainteresovanými stranami, ale znamená také připravenost pro všechny nadcházející regulativní předpisy týkající se stavebního trhu. 


SCIA Engineer software – skutečný BIM nástroj 

Software SCIA Engineer je lídrem mezi výpočetními aplikacemi podporujícími BIM. Se SCIA Engineer mohou architekt a projektant spolupracovat na stejném projektu, každý se svými specifickými datovými formáty a digitálními modely. Stavební model vytvořený architektem může být transformován relativně snadno do výpočetního modelu metody konečných prvků k ověření navržených dimenzí. Stejně tak lze použít výpočtový model jako základ pro tvorbu stavebního modelu. SCIA Engineer umožňuje výměnu dat s desítkami dalších aplikací BIM prostřednictvím otevřeného datového formátu IFC. SCIA Engineer je certifikován pro IFC import a export. S některými významnými aplikacemi jako jsou TEKLA a REVIT je k dispozici i přímá datová výměna prostřednictvím specializovaných rozhraní.


Spolupracujte s jakýmkoliv partnerem prostřednictvím BIM 

Obousměrné datové propojení mezi aplikacemi SCIA Engineer, REVIT a TEKLA umožňuje optimalizovat pracovní proces, využít nejsilnější stránky každého jednotlivého software a maximalizovat efektivitu spolupráce. Model vytvořený v aplikacích TEKLA nebo REVIT lze po převodu do SCIA Engineer spočítat, nadimenzovat a optimalizovat a posléze po zpětném převodu finalizovat s detaily, výkazy a výkresovou dokumentací v TEKLA nebo REVIT.

Mnoho aplikací jako Allplan, ArchiCAD, DDS-CAD, Vectorworks, Solibri a další si mohou vzájemně vyměňovat data prostřednictvím otevřeného formátu IFC. Pro efektivní zpracování IFC dat je SCIA Engineer vybaven množstvím specializovaných BIM nástrojů – automatickou konverzí konstrukčního modelu na výpočtový, převodem obecných IFC objektů na konstrukční entity jako nosníky, sloupy, desky a stěny, zarovnáním a propojováním entit, správou revizí a dalšími funkcemi.

Spolupracujete s architekty, kteří vytvářejí složité komplexní geometrie v aplikacích Rhino nebo Grasshopper? SCIA Engineer spolupracuje i s nimi. Modely lze importovat pro výpočet a dimenzování do SCIA Engineer pomocí formátu XML nebo specializovaných rozhraní třetích stran.

SCIA Engineer představuje intuitivní, robustní a spolehlivé řešení pro analýzu a navrhování stavebních konstrukcí, které zcela zapadá do pracovního procesu BIM.

Více informací o BIM a SCIA Engineer naleznete na našich webových stránkách nebo nám napište na [email protected].

Odeslat
Open BIM