Přejít k hlavnímu obsahu

Všechny cesty vedou k úsporám materiálu

Detail o Všechny cesty vedou k úsporám materiálu

material saving

Proč a jak na efektivní využití materiálu  

Téma změny klimatu je dnes všudypřítomné. Není také žádným velkým tajemstvím, že stavebnictví má velký podíl na emisích CO₂, částečně z vlastní výroby stavebních materiálů a výrobků, jako je ocel, cement a sklo. 
Proto je klíčové jednak materiály využívat efektivně a jednak věnovat pozornost účinnému nakládání s odpady.

I když klimatické cíle nejsou pravděpodobně na vašem seznamu priorit, stojí za to věnovat pozornost efektivnímu využití materiálů a jejich vlastností. V současné ekonomické situaci, kdy je v důsledku cenové inflace, růstu cen energií a konfliktu na Ukrajině značný nedostatek materiálů, má efektivní využití materiálů přímý finanční dopad na všechny, kteří se na stavebním projektu podílejí.

To je dostatečný důvod k tomu, abychom se kriticky podívali na fázi plánování jako na základ celého stavebního projektu a pokusili se optimalizovat využití jednotlivých materiálů. SCIA Engineer nabízí hned několik možností, jak s materiály pracovat co nejefektivněji. 

Jak můžete při statickém výpočtu dosáhnout efektivity z hlediska materiálů? 

Jedním z možných řešení může být rychlost vlastního výpočtu v kombinaci s parametrickým návrhem: 

  • můžete buď využít parametrickou definici modelu (geometrie, zatížení, ...) přímo v programu SCIA Engineer.
  • nebo do pracovního postupu přidejte specializovanou aplikaci pro parametrické modelování, jako je Grasshopper, a optimalizujte svůj model podle libovolných kritérií. 

Díky tomu přístupu můžete v krátkém čase vyhodnotit několik různých variant návrhu a optimalizovat tvar konstrukce a velikost jednotlivých prvků tak, abyste získali co nejekonomičtější finální návrh. 

Další informace a příklady pro parametrický návrh: 

Vedle toho přinesly poslední verze SCIA Engineer i další vylepšení, díky nimž je navrhování konstrukcí plynulejší a efektivnější. V případě železobetonových konstrukcí můžeme jmenovat např. větší automatizaci při zadávání dat, přehlednější výstupy, nové šablony výztuže atd. Jedním z vylepšení, které v této souvislosti vyniká, je zohlednění podmínek mezního stavu použitelnosti (jako je omezení napětí, kontrola trhlin a posudek průhybu) při automatickém návrhu železobetonových nosníků. Tím vzniká optimální návrh železobetonových 1D dílců (nosníků, sloupů) v jediném výpočetním kroku, aniž by bylo nutné provádět ruční nebo poloautomatickou optimalizaci.  

Více informací o novém postupu:  

Jak ušetřit 10 % oceli pomocí SCIA Engineer? 

  • Podívejte se na doporučení spojená s nedávným výzkumným úkolem SEMI-COMP+, která zapadají do postupů podle Eurokódů. Můžete tak využít například „Návrh s pomocí součinitele využití“. 
  • Také funkce AutoDesign optimalizuje rozměry průřezů s ohledem na požadavky stavebních norem. 
  • Rovněž pokročilé typy výpočtů mohou pomoci dosáhnout hospodárnějšího návrhu. Při použití těchto pokročilých výpočtů (teorie 2. řádu) lze přeskočit některé konzervativní normové vzorce a postupy a získat hospodárnější výsledek. 

Úspor lze také dosáhnout, pokud se SCIA Engineer používá společně s dalšími aplikacemi, které kladou na efektivní využití materiálů důraz, jako je například IDEA StatiCa. 

Existují nějaké další metody, které používáte a které vedou k hospodárnosti návrhu? Dejte nám vědět! Můžete nás kontaktovat e-mailem.

Buďte vždy informováni

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Cenné postřehy z odvětví, aktuální tipy a triky pro náš software, exkluzivní pozvánky na webináře a mnoho dalších informací a zajímavostí: v našem měsíčním zpravodaji se vše včas dozvíte!

Neváhejte a přihlaste se k odběru!
Pokud si to časem rozmyslíte, odhlášení je jednoduché.