Skočiť na hlavný obsah

Všetky cesty vedú k úsporám materiálu

Detail o Všetky cesty vedú k úsporám materiálu

material saving

Prečo a ako na efektívne využitie materiálu 

Téma zmeny klímy je dnes všadeprítomná. Nie je tiež žiadnym veľkým tajomstvom, že stavebníctvo má veľký podiel na emisiách CO₂, čiastočne z vlastnej výroby stavebných materiálov a výrobkov, ako je oceľ, cement a sklo.
Preto je kľúčové materiály využívať efektívne a venovať pozornosť účinnému nakladaniu s odpadmi.
 
Aj keď klimatické ciele nie sú pravdepodobne na vašom zozname priorít, stojí za to venovať pozornosť efektívnemu využitiu materiálov a ich vlastností. V súčasnej ekonomickej situácii, keď je v dôsledku cenovej inflácie, rastu cien energií a ďalších faktorov značný nedostatok materiálov, má efektívne využitie materiálov priamy finančný vplyv na všetkých, ktorí sa na stavebnom projekte podieľajú.
 
To je dostatočný dôvod na to, aby sme sa kriticky pozreli na fázu plánovania ako na základ celého stavebného projektu a pokúsili sa optimalizovať využitie jednotlivých materiálov. SCIA Engineer ponúka hneď niekoľko možností, ako s materiálmi pracovať čo najefektívnejšie. 

Ako môžete pri statickom výpočte dosiahnuť efektívnosť z hľadiska materiálov? 

Jedným z možných riešení môže byť rýchlosť vlastného výpočtu v kombinácii s parametrickým návrhom

  • môžete buď využiť parametrickú definíciu modelu (geometria, zaťaženie, ...) priamo v programe SCIA Engineer.
  • alebo do pracovného postupu pridajte špecializovanú aplikáciu pre parametrické modelovanie, ako je napríklad Grasshopper, a optimalizujte svoj model podľa ľubovoľných kritérií. 

Vďaka takému prístupu môžete v krátkom čase vyhodnotiť niekoľko rôznych variantov návrhu a optimalizovať tvar konštrukcie a veľkosť jednotlivých prvkov tak, aby ste získali čo najekonomickejší finálny návrh. 

Ďalšie informácie a príklady pre parametrický návrh: 

Okrem toho priniesli posledné verzie SCIA Engineer aj ďalšie vylepšenia, vďaka ktorým je navrhovanie konštrukcií plynulejšie a efektívnejšie. V prípade železobetónových konštrukcií môžeme menovať napr. väčšiu automatizáciu pri zadávaní dát, prehľadnejšie výstupy, nové šablóny výstuže atď. Jedným z vylepšení, ktoré v tejto súvislosti vyniká, je zohľadnenie podmienok medzného stavu použiteľnosti (ako je obmedzenie napätia, kontrola trhlín a posudok priehybu) pri automatickom návrhu železobetónových nosníkov. Tým vzniká optimálny návrh železobetónových 1D dielcov (nosníkov, stĺpov) v jedinom výpočtovom kroku bez toho, aby bolo nutné vykonávať ručnú alebo poloautomatickú optimalizáciu. 

Viac informácií o novom postupe: 

Ako ušetriť 10% ocele pomocou SCIA Engineer? 

  • Pozrite sa na odporúčania spojené s nedávnou výskumnou úlohou SEMI-COMP+, ktoré zapadajú do postupov podľa Eurokódov. Môžete tak využiť napríklad „Návrh s pomocou súčiniteľa využitia“.
  • Tiež funkcia AutoDesign optimalizuje rozmery prierezov s ohľadom na požiadavky stavebných noriem.
  • Rovnako pokročilé typy výpočtov môžu pomôcť dosiahnuť hospodárnejší návrh. Pri použití týchto pokročilých výpočtov (teória 2. rádu) je možné preskočiť niektoré konzervatívne normové vzorce a postupy a získať hospodárnejší výsledok. 

Úspor možno tiež dosiahnuť, ak sa SCIA Engineer používa spoločne s ďalšími aplikáciami, ktoré kladú na efektívne využitie materiálov dôraz, ako je napríklad IDEA StatiCa. 

Existujú nejaké ďalšie metódy, ktoré používate a ktoré vedú k hospodárnosti návrhu? Dajte nám vedieť! Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu.

Nenechajte si nič ujsť

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Najcennejšie poznatky z odvetvia, aktuálne softvérové tipy a triky, exkluzívne pozvánky na webináre a mnoho ďalšieho: prihlásiť sa na odber nášho mesačného newslettera je nevyhnutnosťou!

Neváhajte a prihláste sa ešte dnes!
Odhlásenie z odberu je potom jednoduché.