Skočiť na hlavný obsah

Nové funkcie v programe SCIA Engineer 22 – návrh betónu

  • Softvér
    • SCIA Engineer
  • Kategória Nové funkcie podľa verzie
  • Licencia Trvalé, Subscription

Automatizované dáta betónového prvku 

Na uľahčenie zadávania dát súvisiacich s návrhom výstuže alebo posudkami podľa noriem sú dáta betónového prvku (CMD) po vytvorení 1D/2D prvku nanovo automaticky vygenerované. Zaviedol sa nový spôsob synchronizácie dát betónového prvku a globálnych nastavení pre betón, čo užívateľom umožňuje meniť jednotlivé položky v dátach betónového prvku, zatiaľ čo zvyšok sa naďalej aktualizuje podľa globálneho nastavenia. Úpravy vykonané užívateľmi sú zvýraznené na paneli vlastností dát betónového prvku, takže na prvý pohľad je jasné, ktoré dáta boli upravené. Vďaka tomu môžete teraz jednoducho, iba dvoma kliknutiami vybrať skupinu betónových prvkov, prejsť k ich dátam prostredníctvom panela vlastností a kontrolovať či upravovať ľubovoľné návrhové parametre.

Výstuž AutoDesign pre MSÚ aj MSP

Ak chcete navrhnúť výstuž v nosníkoch alebo stĺpoch s požiadavkami MSP na základe normy EC2, vo verzii 22 je to už možné. Stačí iba vybrať preferencie v príkaze návrhu výstuže a vybrať možnosť Kontrola šírky trhliny alebo Obmedzenie napätí betónu a výstuže. Upozorňujeme, že toto je možné iba v prípade, že je vybraná skupina výsledkov obsahujúca kombinácie pre návrhové situácie MSÚ aj MSP. Po skončení procesu navrhovania MSÚ a MSP môžete overiť zväčšenie plochy nutnej výstuže vzhľadom na podmienky MSP v číselnom aj grafickom výstupe. Prípadne sa môžete pustiť do detailného výstupu a zobraziť posúdenie dostatočnosti navrhnutej výstuže daného zaťaženia bez potreby spustenia samostatných posudkov MSP.

Vylepšenia vo výstupe výstuže AutoDesign

SCIA Engineer predstavuje úplne nový výsledok návrhu výstuže: hmotnosť výstuže na jednotku objemu betónu. Vďaka tomu môžete jednoducho odhadnúť, ako úsporný je váš návrh nutnej alebo predpokladanej výstuže. Túto hodnotu je možné získať a zobraziť oddelene pre každý 1D alebo 2D konečný prvok, ale aj ako celkovú priemernú hodnotu všetkých navrhnutých prvkov. Okrem toho je k výsledkom 1D a 2D návrhu výstuže pridané aj celkové využitie predpokladanej výstuže. Všetky výsledky pre obidva príkazy boli navyše ucelené. Zamerali sme sa tiež na kvalitu výstupov návrhu, aby sme znovu umožnili jednoduchšie a transparentnejšie overovanie návrhov výstuže.

Nové šablóny výstuží pre stĺpy

SCIA Engineer 22 prináša úplne novú súpravu šablón návrhu na zjednodušenie spôsobu zadávania predpokladanej výstuže v stĺpoch obdĺžnikového alebo štvorcového prierezu. Odteraz môžete napríklad definovať výstuž iba ako uprednostňovaný celkový počet prútov. Tie sú potom automaticky rovnomerne rozložené pozdĺž okrajov prierezu. S inou šablónou môžete prípadne použiť úplne iné rozmiestnenie a skombinovať rohové prúty jedného priemeru s medziľahlými prútmi ďalšieho priemeru. V oboch prípadoch je v ponuke iba základná výstuž, vždy navrhnutá pozdĺž celej dĺžky prvku.

Posudok odolnosti betónu MSÚ pre 2D prvky

SCIA Engineer 22 ponúka ako alternatívu k výstuži AutoDesign v 2D prvkoch novú možnosť priameho posudku odolnosti MSÚ ručne zadanej výstuže. Táto výstuž môže byť usporiadaná ľubovoľne do minimálne jednej vrstvy, pričom každá vrstva môže mať podľa potreby inú orientáciu a krytie. Samotný posudok sa vždy vykonáva v dvoch smeroch identických s lokálnymi osami x a y 2D prvku. Zadaná výstuž, ako aj vnútorné sily sa automaticky prepočítajú podľa týchto smerov. Potom sa pre každý smer zloží interakčný diagram na vyhodnotenie odolnosti a využitia 2D prvku.  Výsledky môžete skontrolovať v grafickom a číselnom výstupe s možnosťou overenia detailného výstupu riadiaceho zaťaženia a smeru v každom sieťovom prvku.

SCIA Engineer free trial

Vyskúšajte SCIA Engineer sami

Objavte, ako vám náš softvér a naše služby môžu pomôcť zefektívniť vašu prácu. Vyskúšajte zadarmo 30-dennú skúšobnú verziu.

Stiahnuť plnú 30-dňovú skúšobnú verziu

Požiadať o cenovú ponuku pre SCIA Engineer

Pre viac technických informácií kontaktujte našu podporu