Přejít k hlavnímu obsahu

Novinky ve verzi SCIA Engineer 22 - návrh betonových prvků

  • Software
    • SCIA Engineer
  • Kategorie Nové funkce podle verze
  • License Trvalé, Subscription

Automatizace pro data betonového dílce 

Pro zjednodušení zadání dat potřebných pro návrh a posouzení výztuže jsou nyní data betonového dílce generována automaticky v okamžiku zadání 1D či 2D dílce. Nový způsob synchronizace údajů mezi daty betonového dílce a globálním nastavením pro beton umožňuje upravovat jednotlivé položky v datech betonového dílce se současným zachováním ostatních hodnot podle globálního nastavení. Parametry upravené uživatelem jsou v panelu vlastností zvýrazněny. Díky tomu je na první pohled zřejmé, které položky byly změněny. Můžete vybrat skupinu betonových dílců, na panelu vlastností přejít do dat betonového dílce a zkontrolovat či upravit požadované parametry. A to vše na dvě klepnutí.

AutoDesign výztuže pro MSÚ+MSP

Od verze 22 je možné navrhovat výztuž v nosnících a sloupech podle EC2 včetně zohlednění mezního stavu použitelnosti. V příkazu pro návrh výztuže pouze musíte vybrat požadované preference a zvolit volbu „omezení šířky trhlin“ a „omezení napětí v betonu a výztuži“. Tento postup je umožněn pouze, pokud je vybrána skupina výsledků, která obsahuje návrhové situace pro MSÚ i MSP. Po dokončení návrhu na MSÚ + MSP můžete v grafickém i numerickém výstupu ověřit, že došlo k navýšení nutné plochy výztuže pro podmínky MSP. Také můžete detailně prozkoumat podrobný výstup a zkontrolovat dostatečnost navržené výztuže pro dané zatížení bez nutnosti pouštět samostatný posudek pro mezní stav použitelnosti.

Rozšířený výstup pro AutoDesign výztuže

SCIA Engineer 22 nabízí nový typ výsledku pro návrh výztuže: hmotnost výztuže na jednotku objemu betonu. Díky tomu můžete snadno odhadnout hospodárnost vašeho návrhu z hlediska nutné a předpokládané výztuže. Tato hodnota je uvedena pro každý 1D a 2D konečný prvek samostatně a také jako průměr pro právě navržené dílce. Ve výsledcích pro 1D a 2D návrh výztuže je také nově uvedeno celkové využití předpokládané výztuže. Pro jednodušší orientaci ve výstupech byly výsledky pro 1D a 2D dílce sjednoceny. V neposlední řadě jsme se zaměřili na celkovou kvalitu výstupu a návrh výztuže je tak přehlednější a snadněji se ověřuje.

Nové šablony výztuže pro sloupy

SCIA Engineer 22 přináší novou sadu návrhových šablon, které zjednodušují zadání předpokládané výztuže ve sloupech obdélníkového a čtvercového průřezu. Výztuž můžete například definovat jen pomocí preferovaného celkového počtu prutů. Ty jsou pak rovnoměrně rozmístěny po hraně průřezu. Jiná šablona pak umožňuje kombinovat rohové pruty jednoho průměru s mezilehlými pruty jiného průměru. V obou případech je nabízena pouze základní výztuž, která je navržena po celé délce dílce.

Posouzení kapacity podle MSÚ pro 2D dílce

Jako alternativu k automatickému návrhu výztuže do 2D dílců nabízí SCIA Engineer 22 možnost přímého posouzení na MSÚ pro ručně zadanou výztuž. Výztuž může být libovolně uspořádána do jedné nebo více vrstev, z nichž každá může mít jiný směr a jiné krytí. Posudek je vždy proveden ve dvou směrech shodných s lokálními osami x a y 2D dílce. Zadaná výztuž a interní síly jsou do těchto směrů automaticky přepočítány. Následně je sestaven interakční diagram pro posouzení únosnosti a využití 2D dílce.  Výsledky můžete zobrazit graficky a číselně. Můžete si také projít podrobný výstup a zkontrolovat rozhodující zatížení a směr v každém konečném prvku.

SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu