Co přinesou Open Checks v nové verzi Scia Engineer?

Datum: 
Úterý, 1. Duben 2014
Oblast: 
Mezinárodní

Ve své nové verzi 14 (která bude představena v dubnu - květnu 2014) přinese Scia Engineer zásadní inovaci:  otevřený zásuvný modul pro přípravu vlastních na míru šitých posudků.  S tímto zásuvným modulem je každý uživatel schopen definovat vazbu mezi Scia Design Forms a Scia Engineer. Uživatelem vytvořené posudky připravené ve formuláři se provádějí (počítají), zobrazují a vkládají do výstupního dokumentu stejným způsobem jako posudky zabudované ve Scia Engineer. Propojení Scia Engineer a Scia Design Forms je založeno na interaktivním aplikační programovém rozhraní (API). Pro každou entitu 3D modelu (jako např. nosník, uzel, desku) jsou relevantní vstupní data (např. průřez, materiál, data o vzpěru, vnitřní síly, zatížení atd.) automaticky poslána (přes TCP/IP) do Scia Design Forms, kde je proveden výpočet. Tím je zajištěn rychlý tok dat. Výsledky a rozložení reportu (výstupního dokumentu) jsou pak poslány zpět do Scia Engineer, kde jsou zobrazeny a přidány do reportu o projektu.  Scia připravila několik příkladů, např.:

  • ocelové přípoje (podle EN 1993-1-8:2005 a AISC 360-10);
  • spřažený nosník (podle EN 1994-1-1:2004);
  • posouzení ocelového prvku na únavu (podle EN 1993-1-9:2005);
  • základová patka, návrh betonového průřezu atd.

Příklad výstupu vidíte zde. Touto průlomovou technologií přibližujeme Scia Engineer o další kousek ke každodenní praxi.

Open Checks Scia Engineer 14  Open Checks Scia Engineer 14  Open Checks Scia Engineer 14  

 

Odeslat