Další krok v BIM: IFC import a export výztuže v Allplan 2014

Datum: 
Pondělí, 21. Říjen 2013
Oblast: 
Mezinárodní

V Allplan 2014 je přidána nová možnost výměny výztuže s jinými programy. Tyto objekty jsou v Allplan 2014 součástí importu a exportu.

V předchozích verzích Allplan bylo možno exportovat výztuž do IFC jako 3D geometrii, ale ne jako „skutečné“ objekty výztuže. Při importu IFC souboru byly využity pouze 3D objekty. Ve verzi Allplan 2014 lze BIM rozšířit o výměnu výztuže.

 

Allplan a IFC

Při exportu prutů výztuže z Allplanu do IFC jsou vytvářeny objekty typu IfcReinforcingBar. Jeden objekt IfcReinforcingBar lze porovnat s umístěním prutu v Allplan, představuje jeden prut nebo skupinu prutů. Tyto objekty mají standardizované atributy odpovídající výztuži: počet prutů v umístění, průměr prutu, vlastnosti háku, poloměr ohybu, třídu oceli, ...

Při exportu výztuže z Allplanu do IFC lze uložená data nejen načíst do jiného CAD/CAE programu, ale lze je využít i samostatně.

Soubor IFC lze využít s celou řadou programů na kontrolu kolizí, plánování apod. IFC prohlížeče a programy na kontrolu modelu, jako např. Solibri, lze využít k zobrazení modelu a provedení kontroly dat. Připravovaná platforma bim+ (www.bimplus.net), jež představuje otevřenou internetově založenou platformu pro spolupráci na BIM projektech pracující na různých zařízeních včetně chytrých mobilů, poskytne uživatelům celou škálu BIM služeb jako jsou např. správa stavu, kontrola kolizí, řízení změn, sledování dílčích úkolů, správa práv a rolí. Prostřednictvím otevřeného API můžete připojit i své vlastní aplikace. Platforma bim+ je plně kompatibilní s IFC.

Další možností je načtení IFC souboru s výztuží. Když obdržíte IFC soubor se skutečnou výztuží, můžete jej načíst do Allplanu a pracovat na doladění 3D modelu výztuže. Také můžete použít nástroje Allplanu pro vyztužování a vytvořit výkresy výztuže pro daný model výztuže načtené z IFC.

 

Allplan a Scia Engineer

V minulosti byla výměna výztuže mezi Allplanem a Scia Engineer možná přes formáty *.a a *.esa. Taková výztuž byla rozpoznána jako nativní Allplan výztuž, ale s určitými občasnými omezeními ohledně tvaru a umístění.

Díky nově zavedené výztuži v IFC je výměna dat nyní v obou směrech snazší . Praktická výztuž zadaná ve Scia Engineer může být nyní načtena do Allplanu jako nativní výztuž. V takovém případě může uživatel dále upravovat tvar prutů a jejich polohu, či přidávat nové pruty mezi ty načtené. Nakonec se vytvoří výkres výztuže.

V opačném směru se výztuž exportovaná z Allplanu a načtená do Scia Engineer může použít k výpočtu skutečných deformací konstrukce. Existující výztuž lze ve Scia Engineer aktualizovat načtením souboru IFC obsahujícího výztuž z Allplanu.

Odeslat