Dynamické obrázky a upravitelné dialogy v přicházející verzi Scia Design Forms

Datum: 
Úterý, 1. Říjen 2013
Oblast: 
Mezinárodní

V průběhu uplynulých měsíců bylo do programu Scia Design Forms implementováno několik nových funkcí a vylepšení, jejichž cílem je poskytnout uživateli více možností při tvorbě výstupních dokumentů.

Dynamické obrázky - Tabulky ve výstupu - Upravitelné vstupní dialogy

 

Dynamické obrázky

Do aplikace Návrhář byla přidána řada grafických funkcí, které mají usnadnit tvorbu grafických objektů: čar, oblouků, barev, textů, grafů funkcí a kótovacích čar. Vše se dnes vytváří jediným příkazem.
Díky tomu je snadné např. vložit do výstupu obrázek betonového průřezu s výztužnými pruty, pracovní diagram, nebo dynamický obrázek ocelového přípoje.

    

Tabulky ve výstupu

Některé typy výsledků se zobrazují srozumitelněji v tabulce nebo v rastru. Tato možnost je nyní podporována novým rastrem pro výstup, díky kterému lze vytvořit přehledné rozvržení řádků a sloupců.

Upravitelné vstupní dialogy

Zcela nové prostředí pro tvorbu dialogů podporuje vytváření zadávacích dialogů se stejnou variabilitou jako v jiných Windows aplikacích: rámy, záložky, zaškrtávací políčka, výběrové položky, tabulky atd.

 

Další nové funkce zahrnují

Uživatelské prostředí je k dispozici v jazyce:

anglickém, německém, nizozemském, francouzském, českém, slovenském, portugalském

Propojení se Scia Engineer:

​Integrace se Scia Engineer pro ocelové dílce (dosud pouze pro beton)

Aplikace Uživatel

Nový dialog z aplikace Návrhář se zobrazuje také v aplikaci Uživatel
Rozšířená nabídka formulářů

Aplikace Návrhář

Nové matematické funkce SUM, AVERAGE (průměr)
Generátor náhodných čísel
Skriptovací jazyk SDF nyní podporuje jak jednoduché používání (ve stylu BASIC), tak plně objektovou vlastní tabulku dat

Další informace získáte na stránce Scia Design Forms na našem webu.

Odeslat