Hlavní novinky ve SCIA Engineeru 15.2 zahrnují

Datum: 
Čtvrtek, 10. Prosinec 2015
Oblast: 
Mezinárodní

SCIA Engineer 15.2

Ekvivalentní příčné síly, vylepšení v návrhu spřažených nosníků podle EN 1994, průmyslově vyráběné nosníky (pro americký trh) a další novinky

Rádi bychom Vám představili novou verzi našeho stěžejního produktu SCIA Engineer 15.2 - systému na výpočty a normové posudky stavebních konstrukcí. SCIA Engineer 15.2 rozšiřuje možnosti programu v oblasti návrhu a posudků spřažených a ocelových konstrukcí a přináší četná vylepšení pro každodenní práci.

„Ve SCIA Engineeru 15.2 vidíme výsledky našeho vývoje. Díky rozšířeným zdrojům a reorganizaci v týmu vývojářů můžeme nyní mnohem rychleji reagovat na potřeby a požadavky našich primárních trhů: Evropy, Spojených Států a Brazílie,“ říká Herman Oogink SCIA CTO.

 

Hlavní novinky ve SCIA Engineeru 15.2 zahrnují:

SCIA Engineer Composite beam designRozšíření návrhu ocelových prvků podle Eurokódů

Návrh spřažených nosníků podle EN 1994 představený ve verzi 15.0 byl rozšířen o automatický výpočet spolupůsobící šířky, posudek klopení, návrh prostředků spřažení a návrh pro případ požáru.

Návrh ocelových přípojů nyní plně podporuje plně tlačené pásnice a stojiny nosníků podle EN 1993-1-8 čl. 6.2.6.7 (1-2). Další vylepšení se týkají souhrnného výstupu, výstupu pro spojení nosníků čelní deskou a vykreslování přípojů ve 3D modelu.

SCIA Engineer Equivalent Lateral ForcesEkvivalentní příčné síly (ELF)

Pro potřeby rychlého a snadno kontrolovatelného seizmického výpočtu zavádí SCIA Engineer 15.2 ekvivalentní příčné síly včetně podpory ustanovení norem ASCE 7 a EN 1998. Tato zjednodušená metoda doplňuje a rozšiřuje stávající možnosti seizmické analýzy ve SCIA Engineer.

Virtual joists in SCIA EngineerPrůmyslově vyráběné nosníky

Nová komponenta ve SCIA Engineeru představující na americkém trhu průmyslově vyráběné nosníky dovoluje statikům začlenit tuhost nosníku do celkového modelu a zpřesnit tak celkovou analýzu konstrukce. Průmyslově vyráběné nosníky lze posoudit podle AISC. Nosníky mají reálné označení odpovídající požadavkům výrobců a Organizace ocelových nosníků (SJI).

Nové materiály a předpětí podle IBC

Knihovny materiálů byly rozšířeny o třídy dřeva a hliníku podle IBC.  

Uživatelé také najdou novou knihovnu předpjatých kabelů podle ASTM A416 a ASTM A910. Díky tomuto rozšíření mohou statici počítající podle uvedených norem zadávat lana a kabely do 3D modelu a počítat ztráty v předpětí.

Vylepšení ovládání

SCIA Engineer 15.2 nově podporuje propojení s verzí 21.1 programu Tekla Structures a rozšiřuje také možnosti propojení s Allplan Architecture a Allplan Engineering přes formát IFC.

V samostatném programu SCIA Concrete Section na posouzení železobetonového průřezu podle EN 1992-1-1 je nyní možno zadávat několik sad vnitřních sil. Program posoudí kombinaci s nejnepříznivějším účinkem.

Tabulkové výsledky i Engineerig Report přinášení vylepšené filtrování a export výsledků. Engineering Report navíc nabízí několik příjemných vylepšení při práci s PDF a MS Excelem.

Výpočet membránových konstrukcí se nyní vyznačuje lepší konvergencí díky zabudování trojúhelníkových prvků.

Po provedení pružno-plastického výpočtu si může uživatel vykreslit plastická přetvoření na 3D modelu.

SCIA Engineer Stresses and strains in a plastic steel connection analysis  SCIA Engineer Stresses and strains in a plastic steel connection analysis

Kompletní seznam novinek ve SCIA Engineeru 15.2 najdete v technických článcích ve SCIA Resource Centre

Uživatelé se Servisní smlouvou si mohou stáhnout verzi 15.2 zde

Odeslat
SCIA Engineer 15.2