Interní přeprava a mutace ve Scia Steel

Datum: 
Úterý, 30. Duben 2013
Oblast: 
Mezinárodní

Ve Scia Steel 2012 byly přidány nové funkce: interní přeprava a mutace. Hlavním účelem těchto funkcí je registrovat všechny pohyby (interní přepravu) položek dostupných ve Scia Steel mezi různými lokacemi. Díky tomu lze graficky sledovat přesnou lokaci položek a přehled všech mutací vyrobených pro konkrétní položku.

 

Interní přeprava

Funkce interní přepravy je k dispozici v modulu CIM List ve Scia Steel 2012 a lze je ji použít ke sledování všech interních přesunů dostupných položek a jejich případných mutací. Spouštění registrace pohybů pro konkrétní položku je tak jednoduché jako vytvoření nové I-mutace (in-mutace) a přidávání položek do ní. Interní mutace se vztahují na sestavy, položky nebo skladované kusy. Jakmile jsou položky přidané do mutace, jejich další pohyb lze přidat prostřednictvím M-mutací až do okamžiku, kdy je rozhodnuto umístit je na jejich konečné místo určení vytvořením O-mutace (out mutace).

Mutace lze ve Scia Steel 2012 použít k několika účelům. Nejčastějším je registrace pohybu položek (položky, sestavy, skladové kusy) mezi různých zeměpisnými oblastmi pro potřeby výrobu. Jako příklad můžeme uvést přepravu vyrobených položek do jiné výrobny ke smontování a svaření.

Dalším praktickým využitím je přesun hotových sestav na skládku před naložením ke transportu. V takovém případě je ve Scia Steel 2012 vidět, kde se nachází konkrétní položka potřebná k naložení. Dokonce je možné použít transporty samotné jako lokaci.

 

Pohledy a akce

Scia Steel 2012 nabízí vestavěné možnosti vyžádat si informace týkající se již registrovaných mutací v systému. Možnost „Overview elements on 1 location and date“ zobrazí obsah vybrané lokace v daný okamžik.

Druhou možností je zobrazení všech registrovaných přesunů pro konkrétní prvek. Pohle je synchronizovaný s položkami aktivovanými v dialogu „Input piece list DSTV“ nebo v okně skladu, což umožňuje navigaci napříč položkami a aktualizaci registrovaných mutací na základě aktivního prvku.

Pokud by vestavěné funkce nebyly pro správu interní přepravy dostatečné, nabízíme také podporu pro ad hoc reportování. Podporována je také možnost použití čárových kódů k urychlení registrace pohybu.

Odeslat