Konference STATIKA 2013 - příspěvky

16. a 17. května úspěšně proběhl již 14. ročník konference STATIKA.

V programu konference mohli účastníci zhlédnout  přednášky z oblasti novinek ve Scia Engineer. Dále se mohli seznámit s programem Scia Design Forms, který je jednoduchým nástrojem pro inženýrské výpočty s přehlednými technickými výstupy.

Druhý den vám nabídl velmi oblíbené pracovní skupiny, kde byly na řešených příkladech ukázány novinky v modulech Scia Engineer a Scia Design Forms, zajímavé funkce, tipy a triky.

Společenský večer na závěr prvního dne se také vydařil a umožnil přátelské setkání vás, uživatelů s tvůrci programu a také vašimi kolegy v oboru.

Zde je nyní možné seznámit se s příspěvky, které zazněly na konferenci. 

Odeslat