Krátká upoutávka na SCIA Engineer 18: Drátkobeton - beton s rozptýlenými ocelovými vlákny

Datum: 
Středa, 25. Duben 2018
Oblast: 
Mezinárodní

SCIA Engineer - steel fiber reinforced concrete Do uvedení verze SCIA Engineer 18 na trh zbývá již jen několik týdnů a my bychom se s Vámi rádi podělili o jednu novinku, na kterou se můžete těšit - chytré řešení pro návrh a výpočet konstrukcí zhotovených z drátkobetonu. 

Jedná se první řešení svého druhu na trhu. Bylo vyvinuto ve spolupráci s předním světovým výrobcem ocelových drátů, firmou Bekaert. Díky tomuto novému řešení rozšiřujeme pole možností, jež máte k dispozici pro navrhování betonových desek.

 

Proč drátkobeton?

SCIA Engineer - steel fiber reinforced concreteDrátkobeton je vynikající alternativou pro tradiční železobeton a nachází využití v mnoha typech konstrukcí jako jsou např. mosty, základové desky, podvodní konstrukce. Drátky tvořící výztuž jsou nespojité, prostorově orientované a tvoří isotropní výztuž zamíchanou do betonu. Přenášejí napětí přes malé trhliny a zpevňují beton i po vzniku trhlin.

Hlavními výhodami jsou:

  • zvýšená únosnost betonu
  • redukce tloušťky desky
  • únosnost není snížena vznikem trhlin
  • lepší ohybové vlastnosti
  • snížená absorpce vody, chemikálií apod
  • menší manuální pracnost na staveništi při manipulaci s výztuží
  • nižší projektové náklady

 

Drátkobeton ve SCIA Engineer 18   

SCIA Engineer 18 bude podporovat 3 typy ocelových vláken Bekaert's Dramix®. Knihovna materiálů pro tyto typy je integrována v programu. Snadno tak vyberete příslušný typ ocelových vláken. Knihovnu materiálů můžete volně rozšiřovat a upravovat. Snadno tak můžete přidat materiály jiných výrobců

Při návrhu konstrukcí z drátkobetonu ve SCIA Engineer 18 můžete využít tyto funkce:

  • Návrh a optimalizace potřebného množství vláken v závislosti na únosnosti
  • Posudky podle mezního stavu únosnosti i použitelnosti
  • Lineární a nelineární výpočty simulující skutečné chování konstrukce a předpovídající fáze vzniku trhlin  

SCIA Engineer - steel fiber reinforced concrete Dnes se zhruba každý třetí čtvereční metr průmyslových podlah v Evropě navrhuje z drátkobetonu a poptávka po tomto materiálu stále roste. V roce 2020 bude materiál zahrnut do Eurokódů. Již brzy budete moci s tím materiálem pracovat i ve SCIA Engineer.

Více informací o chystané verzi najdete v příštím vydání našich eNews. 

Nedostalo se k Vám poslední vydání eNews s článkem o třech vylepšeních pro SCIA Engineer 18 vybraných uživateli? Klepněte zde a dozvíte se více.  

Odeslat
SCIA Engineer 18 Sneak Preview: Steel Fiber Reinforced Concrete