Modelování proniků ploch ve Scia Engineer pomocí nástroje “Ořezy ploch”

Datum: 
Úterý, 3. Březen 2015
Oblast: 
Mezinárodní

Stavební inženýr je leckdy konfrontován s konstrukcemi, jejichž  geometrie jsou složitější než deska podepřená několika sloupy. Je to například případ organických tvarů konstrukce nebo složité přípoje ocelových nosníků, atd. Scia Engineer nabízí velmi praktický a výkonný nástroj pro práci s proniky skořepin libovolných tvarů.

Ukážeme si to na konstrukci přípoje ze 4 ocelových trubek.

 

Modelování trubek

V tomto případě byla  geometrie nejprve definována běžnými prizmatickými prutovými prvky. To usnadňuje zadání souřadnic ve 3D a úpravu délek trubek. Existují dva způsoby, jak vytvořit z prutových trubek skořepinové prvky:

a. přímé zadání skořepiny v servisu Konstrukce s použitím povrchu trubek jakožto uchopovacích bodů
b. pomocí Předdefinovaných tvarů a funkcí otáčení a měřítko, tak aby vzniklé skořepiny byly totožné s původními prutovými trubkami

Úchop na hranách povrchu  Předdefinované parametrické skořepiny


Vytváření proniků

Protože byla skořepina každé trubky modelována nezávisle, neexistuje mezi nimi žádné propojení.
Toto připojení lze snadno vytvořit pomocí funkce "Připojit uzly/hrany k prutům" v liště Nástroje/Geometrické manipulace nebo volbou "Proniky " v servisu Konstrukce.

Před generováním proniků Po vygenerování proniků


Odstranění nežádoucích částí proniků

Poté, co byly vytvořeny proniky lze nástrojem "Ořezy ploch " odstranit nepotřebné části proniků. V tomto případě odstraníme pouze části červených trubek za pronikem. Bylo by samozřejmě možné vytvořit stejným způsobem i otvory v hlavní modré trubce.

Nástroj Ořezy ploch v servisu Konstrukce Po odstranění částí červených trubek za pronikem

 

Generování sítě se zjemněním

AZákladní síť se vygeneruje s průměrnou velikostí prvku sítě.

Je vidět, že síť pěkně navazuje v křivkách proniků a jednotlivé skořepiny jsou dokonale propojeny.
Pro získání přesnějších výsledků v místech, kde na tom nejvíce záleží, je možné  jako další krok provést lokální zjemnění sítě podél křivek proniků (Výpočet, síť> Místní zjemnění sítě).

V tomto příkladu byla použita novinka "elastická síť" pro dosažení hladkého přechodu mezi sítěmi s různou velikostí prvků sítě.

S těmito nástroji budete moci použít software Scia Engineer na ještě širší škálu projektů. Inspirujícím příkladem je projekt "Oprava a revize linky odprášení " od firmy GSG-Georgsmarienhütte Service GmbH:

Těšíme se na vaše příspěvky v letošní soutěži projektů našich uživatelů User Contest 2015!

Odeslat