Myslete v řešeních - inovativně a úspěšně: Allplan Prefa a TIM software

Datum: 
Pondělí, 1. Říjen 2012
Oblast: 
Mezinárodní

Jedinečné řešení pro výrobce železobetonových prefabrikovaných prvků

Softwarové řešení firmy Nemetschek pro výrobce prefabrikátů podporuje všechny oblasti výrobny od plánování prefabrikovaných prvků, přes tvorbu časového harmonogramu, logistiku, výrobu až po montáž a osazení.
Pro oblast plánování je to Allplan Precast, software určený pro profesionální efektivní plánování. Ostatní oddělení výrobny využijí výsledky práce plánovačů v programu TIM (Správce technických informací).
Na systému nezávislé rozhraní otevírá nové možnosti a umožňuje oběma programům pracovat nezávisle.

Allplan Prefa

  • Ucelené softwarové řešení pro výrobce betonových prefabrikátů pro vysoce efektivní a automatizované plánování prefabrikátů.
  • Výkresy bednění a výztuže, výkresy prvků, výkazy položek a sestavení množstevních výkazů.
  • Od nízkonákladové sériové výroby až po složité specializované prefabrikované prvky.

Allplan Prefa dodává data přímo strojnímu zařízení ve výrobně a také dalším podnikovým systémům (ERP apod.). Bez chyb - ty vznikají opakovaným zadáváním stejných dat. Myslete komplexně. Dbejte na detail.

TIM - Technical Information Manager

TIM podporuje zpracování objednávek od plánování až po montáž a propojuje provozní oddělení jako prodej, časový harmonogram, výroba a montáž a osazení.
Vidět znamená rozumět. Tato zkušenost nás povzbuzuje ke zformování nové cesty . Výrobna prefabrikátů je obvykle řízena a organizována čísly, textovými fragmenty a tabulkami. My však víme, že s pomocí vizuálních metod lze pracovat a komunikovat rychleji, bezpečněji, transparentněji a proto bezchybně - říkáme tomu „vizuální podrobné plánování“.
Neobvyklým rysem TIM je práce s virtuálními objekty. Jeho používání je tak snadné, že s ním mohou pracovat všichni zaměstnanci, i ti, kteří jej využijí pouze sporadicky. Vidí prefabrikovaný díl, konfigurační tabulku nebo zatížení tak, jak vypadá ve skutečnosti.

 

Odeslat