Nemetschek Frilo a Eurokódy!

Datum: 
Pondělí, 1. Říjen 2012
Oblast: 
Mezinárodní

Nemetschek Frilo nyní nabízí téměř všechny své programy pro Eurokódy. Záměrem Eurokódů bylo zavést konzistentní pravidla pro návrh a posudky konstrukcí a dát statikům v celé Evropě příležitost pracovat se stejnými postupy.

Bylo tohoto cíle dosaženo? Rozhodně ne z pohledu výrobců softwaru, protože varieta národních úprav vede ke značným rozdílům v nejrůznějších detailech. Proto musí být každý program upraven pro potřeby místních národních definic.

Je třeba poznamenat, že nová norma se skládá ze dvou částí. Jednou částí je obecný Eurokód, který platí beze změny ve všech zemích. Druhá část se nazývá národní příloha a ta se skládá ze souboru národně stanovených parametrů a dodatečných pravidel stanovených pro každou zemi samostatně a nezávisle. Další výhodou Eurokódů je jednotná struktura dokumentu, díky které je norma snadno čitelná pro všechny uživatele.

Koncept dílčích součinitelů bezpečnosti je definován v obecné části normy a nelze jej národní definicí změnit. To umožňuje jednotné algoritmy pro návrhové postupy. Národní příloha musí používat návrhové postupy založené na Eurokódu. Není povoleno používat pouze obecný Eurokód bez příloh. Některé země definovaly národní přílohy s méně variacemi, jiné využili poskytnutou svobodu a přizpůsobily Eurokódy národním preferencím a zvyklostem.

Některé významné rozdíly v Eurokódech jsou:

  • Kombinace zatížení v Belgii používají vzorce 6.10.a + 6.10.b.
  • Při posouzení protlačení se v Německu a Rakousku navyšuje navržená výztuž konstantním součinitelem
  • Posudek smyku u dřevěných konstrukcí v Německu využívá konstantní hodnotu pevnosti bez ohledu na efektivní průřez

Frilo dnes nabízí kompletní Eurokódy pro všechny své programy pro Německo a Rakousko. V Polsku, Nizozemsku, Belgii, České republice a Itálii jsou k dispozici hlavní programy pro beton, ocel, zdivo a dřevo.

Programy Frilo poskytují velmi podrobnou analýzu návrhových pravidel a proto většina programů vyžaduje značné úsilí při úpravě na konkrétní národní přílohu dané země. Není možné zadat pouze soubor parametrů pro návrhovou funkci, samotný algoritmus musí být rozšířen o další funkce. Příklady podrobné analýzy jsou:

  • Posudek smykových napětí mezi stojinou a pásnicí T průřezu betonového nosníku
  • Návrh spojovacích prvků u dřevěných konstrukcí na základě Johannsenovy metody
  • Návrh šroubových a svařovaných ocelových přípojů

Výbory zabývající se Eurokódy pracují na další generaci Eurokódů, aby překonaly většinu rozdílů mezi národními přílohami a dospěly ke skutečné jednotnému řešení, které bude platné pro všechny země. Jedním z hlavních témat příští generace Eurokódů je zjednodušení návrhových pravidel s cílem umožnit inženýrům sledovat výsledky programů. Příští generace Eurokódů bude představena v letech 2015/2016.

Cílem není připravit jednoduchá pravidla spočítatelná v ruce, ale mělo by být možné sledovat jednotlivé předpisy s využitím technických znalostí předpokládaných u stavebního inženýra. Mimochodem, ani používání vysoce sofistikovaných programů nemůže nahradit odborné znalosti inženýrů. Vždy je nutné kriticky zhodnotit každý výsledek.

Odeslat