Nová verze produktu: Solibri Model Checker v8, snadnější využití pro QA/QC v Open BIM.

Datum: 
Pondělí, 28. Leden 2013
Oblast: 
Mezinárodní

Rychle vpřed - ale zároveň snadno

Nová verze Solibri Model Checker v.8 řeší problematiku usnadnění podpory postupného (krok za krokem) procesu zabezpečování a řízení jakosti (QA/QC). Poprvé v historii mohou uživatelé AEC software provádět opakovatelné úlohy QA/QC a BIM analýzy velmi jednoduše a mohou implementovat proces zabezpečování jakosti pro BIM řízený prostřednictvím jasných a stručných pokynů. Tím je zabezpečování a řízení jakosti pro BIM povýšeno na novou vyšší úroveň.

 

Novinky v SMC V8.0?

Snadnost a efektivita procesu zabezpečování a řízení jakosti

Solibri Model Checker verze 8 obsahuje nový postupný proces zabezpečování a řízení jakosti pro BIM, kde výběr pravidel a sad pravidel provádí uživatel prostřednictvím jasných instrukcí. Postupné instrukce (krok za krokem) lze snadno upravovat pro potřeby zabezpečení kvality, analýzy modelu a získání informací o úloze, což umožňuje snadné zavedení celopodnikových osvědčených postupů pro QA/QC.

Zabezpečování jakosti BIM snadno a rychle

Solibri Model Checker v8 nyní zobrazuje o kvalitě BIM informace, které uživateli umožňují snadno a rychle (na jeden pohled) posoudit kvalitu BIM. Nové souhrnné zobrazení výsledků představuje výsledky kontroly v absolutních a relativních číslech. Pokrok v oblasti zlepšování kvality BIM je pak možné s postupujícím projektem snadno měřit.

Zlepšené pravidlo a parametrizace závažnosti

Solibri Model Checker v8 přináší zlepšené možnosti parametrizace pravidel u prvků, které jsou v té které fázi projektu relevantní a zefektivňuje jak zabezpečování a řízení jakosti, tak analýzu modelu. Rovněž nová parametrizace závažnosti umožňuje uživatelům upravit závažnost kvalitativních aspektů podle firemních nebo projektových standardů.

Nový průvodce klasifikací

Solibri Model Checker v8 obsahuje také značně rozšířené nástroje klasifikace, díky nimž je klasifikace prvků velmi snadná a ověření výsledků mnohem spolehlivější než dříve.

Vyvíjení pravidel a sad pravidel

Solibri Model Checker v8 nabízí komplexní příklady sad pravidel a umožňuje zákazníkům snadno pochopit, jak lze pravidla upravovat pro specifické případy použití.

Dotykové ovládání na tabletech s Windows 8

Nová verze také na platformě Windows podporuje dotykové ovládání ve 3D pohledu. Na dotykových obrazovkách můžete posouvat a zvětšovat prvky pomocí gest.

... a mnoho dalších vylepšení.

  

O Solibri se dozvíte více na...

Získejte zdarma IFC Solibri Model prohlížeč...

Odeslat