Nové úvodní video pro Scia Concrete Section 2.1

Datum: 
Pondělí, 2. Únor 2015
Oblast: 
Mezinárodní

Scia Concrete Section je samostatná aplikace pro návrh a posouzení vyztuženého průřezu podle EC2 se širokou nabídkou národních dodatků a mnoha jazyky.

Založen na mocné platformě Scia Design Forms přináší novou dimenzi výstupů: uživatel může překontrolovat každou část výpočtu, vzorce a dosazení v reportu v reálném čase. Výstupy obsahují obrázky rozdělení napětí a přetvoření po výšce průřezu, polohu neutrálné osy, interakční diagramy atd. Toto nabízí vysoký stupeň přehlednosti, jakou inženýři očekávají od moderních výpočetních nástrojů.
 


 

Jasné interaktivní uživatelské prostředí

Vstupní dialog je rozdělen do několika záložek, které sledují standardní postup práce inženýra. Po každé změně vstupních údajů (průřez, výztuž, zatížení apod.) je výpočet okamžitě aktualizován, čímž poskytuje uživateli neustálou zpětnou vazbu. K dispozici je několik stupňů výstupu, od stručného k detailnímu, zobrazujícímu každý použitý vzorec z EC2. Tento výstup může být exportován do MS Word, PDF, vytištěn nebo zahrnut do reportu Scia Egnineer.

 

Návrh výztuže a posudky podle EN1992

Co dělá Scia Concrete Section výjimečným je to, že funguje jak pro návrh, tak pro posudek výztuže. Vnitřní algoritmus je velice výkonný a umí navrhnout:

  • Jak podélnou tak smykovou výztuž
  • Pro jakýkoliv tvar průřezu
  • Pro jakoukoliv kombinaci zatížení: normálová síla + dvouosý ohyb + dvouosý smyk

Poté, co je navržena výztuž, může uživatel jednoduše přepnout na mód posudků. Spočítaná nebo upravená výztuž a průřez je posouzena na MSÚ i MSP:

 

Mezní stav únosnosti

Posudek odezvy Založen na limitním napětí/přetvoření
Posudek kapacity Založen na únosnosti získané z interakčního diagramu
Posudek smykové výztuže S možností posoudit dvojosý smyk
Posudek kroucení S automatickým vytvořením efektivního tenkostěnného průřezu – dokonce pro libovolný průřez
Posudek interakce Souhrnný posudek pro všechna zatížení MSÚ
Sloupy 2. řád Přepočítání vnitřních sil na základě štíhlosti

 
Mezní stav použitelnosti

Posudek šířky trhliny Možnost zadání uživatelské limitní šířky trhliny
Posudek omezení napětí Posouzení napětí/přetvoření pro krátkodobé a dlouhodobé zatížení
Průhyb nosníků Posouzení deformací – možnost posoudit průhyb s ohledem na dlouhodobé zatížení

 

Sledujte video zde    Tlačítko: Požadavek na tryout

Odeslat