Nový přístup ke statickým výpočtům - Scia Design Forms 5.0

Datum: 
Pondělí, 2. Prosinec 2013
Oblast: 
Mezinárodní

Posudek navrhované konstrukce podle aktuální normy stále zůstává hlavním úkolem statika. Řešení používaná v praxi zahrnují jak jednoduché výpočty prováděné v tabulkový procesorech typu MS Excel, tak plně integrované a komplexní počítačové programy a systémy jakým je např. Scia Engineer. Zpětná vazba od našich uživatelů ukazuje, že ani jedno z těchto dvou řešení není uspokojivé pro všechny situace. Jednoduché výpočty vyžadují zdlouhavé zadání a obvykle i vyhodnocení výsledků. Navíc tabulkové procesory nejsou ideálním nástrojem pro složité algoritmy. Integrované počítačové systémy na druhou stranu často „ukrývají“ aplikované algoritmy a jsou jakousi černou skřínkou, jejíž výsledky lze jen stěží kontrolovat. Aby byla situace ještě komplikovanější, technické normy rychle zastarávají a jsou nahrazovány novými, což vede k opakovaným úpravám používaných softwarových nástrojů.

Řešením této situace mohou být jasné a transparentní formuláře. Tyto formuláře vytvořené profesionály (statiky) pro profesionály (ostatní statiky) mohou pracovat samostatně i „uvnitř“ integrovaného software.  Transparentnost znamená, že uživatelé vidí a mohou si ověřit použitý matematický aparát, odkazy na příslušné články normy, aplikované algoritmy a (textově i graficky) prezentované výsledky. Statici si mohou takové formuláře sami otestovat nejen na autorem poskytnutých kontrolních příkladech, ale také na základě zkušeností ze své bohaté projekční praxe. A nejen to, každý statik si může vytvářet své vlastní formuláře s výpočty za využití stejné technologie.

Ve Scia jsme právě popsané řešení realizovali prostřednictvím Scia Design Forms.
Formuláře provádí podrobné výpočty podle příslušných technických norem. K dispozici je několik sad formulářů. Nově jsou na trh uváděny tři:

  • Scia Concrete Section (Posudky obecného železobetonového průřezu)
  • Nový nástroj pro návrh ocelových přípojů
  • Návrh spřažených nosníků

Podstatným prvkem je, že statik má plnou kontrolu nad všemi proměnnými a může interaktivně sledovat odezvu navrhované konstrukce na jakékoli změny v návrhu. Díky tomu získává okamžitý přehled o důležitých faktorech navrhované konstrukce nebo jejích částí. Statický výpočet (stručný či libovolně podrobný) obsahuje textové i grafické prvky.

Požádejte zdarma o svoji 30-denní zkušební verzi Scia Design Forms nebo Scia Concrete Section*


Nová aplikace  Scia Concrete Section - obrázky

            

Více informací o Scia Design Forms

Novinky ve Scia Design Forms 5.0

Více informacií o aplikaci Scia Concrete Section

* Zkušební verze Scia Concrete Section je k dispozici od pondělí 9. prosince 2013.

Odeslat