Nový SCIA Engineer 17 - nástroj pro výšší efektivitu Vaší práce

Datum: 
Pondělí, 12. Červen 2017
Oblast: 
Mezinárodní

SCIA Engineer 17 Herk-de-Stad, Belgie - 12. června 2017 – Společnost SCIA dnes oznámila vydání verze 17 software SCIA Engineer. Tato verze byla speciálně navržena tak, aby pomohla statikům zvýšit produktivitu práce tím, že jim umožní pracovat mnohem rychleji a efektivněji dosáhnout přesných a transparentních výsledků statického posouzení.

Nová verze software pro výpočty a dimenzování konstrukcí kombinuje nejnovější technologie rozšiřující možnosti software o množství funkcí a přináší vylepšení pracovních postupů v oblastech dimenzování železobetonu, oceli a kompozitních materiálů, nové funkce BIM, nové metody generování zatížení a výrazně zvyšuje celkovou použitelnost software. Kromě toho je SCIA Engineer 17 první verzí software, která obsahuje 3 uživateli nejvíce žádaná vylepšení funkcionality.

Vysoká produktivita, rychlost, přesné a úsporné dimenzování a transparentnost výsledků – to je to, co znamená SCIA Engineer 17.

Cyril Heck, ředitel pro vývoj produktu a marketing ve společnosti SCIA

"Vysoká produktivita, rychlost, přesné a úsporné dimenzování a transparentnost výsledků – to je to, co znamená SCIA Engineer 17," řekl Cyril Heck, ředitel pro vývoj produktu a marketing ve společnosti SCIA. "Dosahujeme vyšší rychlost díky optimalizaci pracovních postupů a plné podpoře multiprocesorového zpracování při dimenzování dle Eurokódů. Například jsme snížili počet kroků potřebných při výpočtu dlouhodobých průhybů železobetonových desek z osmi na čtyři, čímž jsme ušetřili mnoho nepotřebných kliknutí. Kromě toho je celkový výpočet dlouhodobých průhybů nyní 4,3x rychlejší než v předchozí verzi. Při dimenzování ocelových prutů jsme implementovali závěry výzkumu SEMI-COMP+ umožňující úspornější návrh, což přináší u štíhlých průřezů až 15% úsporu materiálu. A to jsou jen některé příklady toho, na co se mohou uživatelé SCIA Engineer těšit".

Nové funkce a nástroje software SCIA Engineer 17 zahrnují:

Železobetonové konstrukce:

 • SCIA Engineer 17Praktické, rychlé a transparentní dimenzování prutových a plošných elementů
 • Návrh a posudek smykové výztuže na protlačení stropních a základových desek dle EN 1992-1-1
 • Rychlý a spolehlivý výpočet dlouhodobých průhybů prutových a plošných elementů 
 • Nově implementované národní přílohy pro Norsko, Švédsko, Dánsko, Itálii, Španělsko a Kypr
 • Aktualizované knihovny materiálů pro britské, rakouské, irské a německé národní přílohy

Ocelové a kompozitní konstrukce:

 • SCIA Engineer 17Inteligentní klasifikace průřezů i pro složité tvary
 • Ekonomičtější dimenzování ocelových průřezů třídy 3, založené na výzkumných zprávách SEMI-COMP +, které šetří až 15% materiálu
 • Podrobné grafické výstupy a uživatelsky přizpůsobitelné výstupní dokumenty
 • Podpora prolamovaných nosníků Westok
 • Tuhá diafragma v rovině desky v kombinaci roznášecími plochami pro zatížení vlastní tíhou
 • Implementace nových amerických norem AISC 360-16 a AISI S100-16 a zdokonalený pracovní postup pro kompozitní konstrukce stropů

BIM:

 • SCIA Engineer 17Přepracované propojení s programem Revit s možností inteligentního mapování
 • Přímé spuštění SCIA Engineer z menu Allplan a automatický import modelu v Allplanu do SCIA Engineer
 • Správa úkolů s propojením na cloudovou platformu Allplan bim + 

Generátory zatížení:

 • SCIA Engineer 17Roznášení zatížení ze zatěžovacích panelů na podpůrné nosníky konstrukce metodou střech
 • Podpora parapetů a převislých střech ve 3D generátoru zatížení větrem

 

Více informací 

Odeslat
SCIA Engineer 17