Plánování pro projektování & výstavbu

Datum: 
Pondělí, 28. Leden 2013
Oblast: 
Mezinárodní

Většina z nás se musí nějakým způsobem vypořádat s otázkou plánování; projekční kanceláře, výrobní závody, stavební firmy, ti všichni používají nástroje jako MS Project, které jim pomáhají definovat dílčí úkoly, stanovit termíny, odhalit kritická místa apod. Pro potřeby stavebnictví vyvinula Scia novou aplikaci „Scia Master Scheduler“, která vizuálním způsobem propojuje model konstrukce s procesem plánování. To otevírá nové možnosti pro zlepšení při přidělování zdrojů, ať už lidských zdrojů, materiálů či strojů a zařízení.  Proces výstavby kombinuje činnosti mnoha týmy: projektantů, kresličů, dodavatelů, výrobců prefabrikátů a dalších dodavatelů. Vizualizace postupu prací v různých fázích plánování pro souběžné projekty poskytuje managementu celkový přehled, díky kterému mohou lépe předvídat budoucí akce.  V aplikaci Master Scheduler mohou řídicí pracovníci změnit přiřazení zdrojů, včetně automatické aktualizace plánů. Prostřednictvím simulací tak mohou průběžně zpřesňovat plány se současným zobrazením postupu prací i aktuálního stavu.  Master Scheduler byl vyvinut divizí Fabrication Solutions a integrací plánování a virtuálního modelu konstrukce posiluje postavení Scia v budoucím světě BIM.

Odeslat