Používání průvodců v Allplan

Datum: 
Úterý, 30. Duben 2013
Oblast: 
Mezinárodní

V Allplan2013 a Allplan 2013-1 je zjednodušeno používání průvodců. Jak výchozí, tak přizpůsobení průvodci mohou být použity pro standardizaci 2D prvků, 3D prvků a asociativních pohledů. 

V Allplan 2013 jsou k dispozici noví výchozí průvodci. Někteří obsahují 2D prvky, jako například čáry, kótovací čáry, vzory a šrafy. V dalších výchozích průvodcích jsou 3D prvky jako stěny, sloupy, podlahy, dveře a okna.

Pro uložení souboru výkresu jako přizpůsobeného průvodce je v nabídce Soubor k dispozici nový nástroj „Uložit zobrazit kopii jako průvodce“. Nejdříve zadejte název nového průvodce a pak vyberte vhodnou skupinu. Po uložení se nový průvodce automaticky otevře v paletě průvodců.

Prvky z průvodce lze použít několika způsoby:

  • Vybráním a přetažením 2D a 3D prvků z průvodce do výkresu se celý objekt umístí do výkresu.
  • Při poklepání pravým tlačítkem myši na prvky v průvodci se otevře příslušný nástroj se stejným nastavením jako má objekt v průvodci. To umožňuje rychlou práci se standardizovaným nastavením.
  • Při použití možnosti „Spárovat parametry z... “ v jakémkoli nástroji, se převezmou nastavení z prvku v průvodci.

 

 

V Allplan 2013 lze do průvodců vložit také asociativní pohledy. Chcete -li uložit soubor výkresu s asociativními  pohledy jako průvodce, nesmí mít soubor žádné odkazy na jiné soubory výkresů. Asociativní pohledy v průvodci lze použít i jiným způsobem: poklepáním pravým tlačítkem myši . Přejatá nastavení zahrnují skryté čáry a nastavení řezů.
Také soubor výkresu s výztuží lze uložit jako průvodce. Výztuž se použije poklepáním pravým tlačítkem myši. Přetažení výztuže do výkresu není možné. Při pokusu o toto přetažení se zobrazí varování. Pro uložení 3D modelu s výztuží a asociativními pohledy lze použít symbol knihovny.

Watch also this movie: "Allplan 2013 Quickstart  - Components, Wizards - CAD Tutorials"

Odeslat