Propojení s programy Revit a Tekla Structures ve SCIA Engineer 18

Datum: 
Čtvrtek, 12. Červenec 2018
Oblast: 
Česká republika

Stal se BIM součástí Vašeho pracovního života? Potřebujete komunikovat s kolegy, kteří používají jiný software než SCIA Engineer. Přečtěte si o novinkách v obousměrném propojení SCIA Engineer s programy Tekla Structures a Revit.

SCIA Engineer 18 posouvá výpočtový software opět na vyšší úroveň s ohledem na každodenní použitelnost, aplikaci moderních materiálů a sdílení modelů konstrukcí. Rozšířená a přepracovaná rozhraní pro výměnu dat s programy TEKLA Structures a REVIT rozšiřují možnosti využití BIM.

Tekla Structures

    

Toto obousměrné propojení nyní podporuje plnohodnotnou cyklickou výměnu dat. Jste-li zvyklí vytvářet své modely v Tekla Structures, definujte model v pro Vás známém prostředí. Následně vytvořte v Tekla Structures analytický model a ten vyexportujte pomocí nového propojení do SCIA Engineer. Ve SCIA Engineer statik přidá podpory a další okrajové podmínky a zadá potřebná zatížení a jejich kombinace. Potom navrhne a posoudí konstrukci podle zvolené normy. Během návrhu může samozřejmě měnit třídu materiálu, typ či velikost průřezu, můžete odstraňovat, upravovat, či přidávat sloupy, nosníky apod. Po provedení všech potřebných výpočtů a posudků můžete model s výsledky včetně koncových reakcí vrátit do Tekla Structures a zde dokončit potřebné detaily.

Revit

Také obousměrné propojení s Revit bylo rozšířeno o nové možnosti a dovoluje nyní snadnější práci „v BIMu“.

Hlavní novinkou je export uživatelem zadané výztuže, díky kterému mohou uživatelé Revit převzít statikem navrženou výztuž ze SCIA Engineer a dokončit v Revit potřebné konstrukční detaily a výkresy. Nové propojení Vám také nabízí přehlednější mapování materiálů a průřezů a možnost exportovat do Revit zatěžovací panely a diafragmata.

Pokud navrhujete spřažené ocelo-betonové stropy, uvítáte podporu převodu dat pro spřažené prvky. Můžete tak v Revit svoji konstrukci namodelovat, ve SCIA Engineer spočítat a zoptimalizovat počet trnů a vzepětí a výsledný návrh odeslat zpět do Revit.

Zajímají Vás možnosti propojení SCIA Engineer s Tekla Structures nebo Revit? Podívejte se na záznam našeho internetového semináře věnovaného těmto funkcím (seminář je v českém jazyce).

Odeslat