SCIA Engineer Webináře

Datum: 
Pondělí, 25. Únor 2019
Oblast: 
Mezinárodní

SCIA Engineer webinars Připojte se k nim a objevte nedávno implementované nové funkce a prohloubte své znalosti o některých pokročilých schopnostech SCIA Engineer. Pokud jste vynechali některý z těchto specializovaných prezentací, tento stručný přehled vám pomůže vybrat si titul, který vám pomůže s vašimi projekty.

 

 

POKROČILÉ VÝPOČTY VE SCIA ENGINEER: GEOMETRICKÁ A FYZIKÁLNÍ NELINEARITA, SPECIÁLNÍ TYPY PRVKŮ 

Respektování nelineárního chování stavebních konstrukcí se stává nezbytností pro jejich bezpečný a ekonomický návrh. Čím více výpočetní model odpovídá realitě, tím více informací může poskytnout projektantovi a statikovi a kvalitě jejich návrhu.
Navštivte náš webinář a objevte možnosti nelineárních výpočtů ve SCIA Engineer. Webinář obsahuje:

 • základní nastavení pro nelineární výpočty ve SCIA Engineer,
 • práce s nelineárními kombinacemi,
 • rozdíly mezi jednotlivými výpočetními metodami (Newton-Raphson, Picard, atd.),
 • jaký je rozdíl mezi výpočtem podle teorie prvního, druhého a třetího řádu,
 • fyzikálně nelineární modely – který je vhodný pro jakou situaci,
 • dílce s nelineárním chováním: táhla (nepřenáší tlakové síly), vzpěry (nepřenáší tahové síly), membrány (nepřenáší ohyb), mezery (aktivují se po dosažení určité deformace) a další,
 • nelineární podpory.

Přečtěte si více a sledujte tento webinář ...

 

NÁVRH OCELOBETOONOVÝCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍ V PORGRAMU SCIA ENGINEER 18 (EN 1994) (v angličtině)   

SCIA Engineer webinarsOcelové betonové kompozitní konstrukce se často používají v širokém spektru staveb. Program SCIA Engineer 18 představuje robustní řešení pro modelování, analýzu a návrh kompozitních systémů podle EN 1994-1-1:

 • automatické navrhování spřahovacích trnů, průřezů a nadvýšení v jednom kroku,
 • podpora velkých otvorů v ocelových nosnících,
 • podrobné a transparentní výsledky návrhu,
 • a mnohem víc ...

Přečtěte si více a sledujte tento webinář ... 

 

ENGINEERING REPORT A GALERIE OBRÁZKŮ 

Příprava ucelené a přehledné dokumentace stavebního projektu je často časově velmi náročným úkonem. Podívejte se, jak vám mohou s tímto úkolem pomoci nástroje zabudované ve SCIA Engineer: Engineering Report a Galerie obrázků.
Během webináře uvidíte:

 • celý proces tvorby Engineering Reportu popisujícího celý projekt
 • typický postup ukázaný krok-za-krokem na reálném projektu
 • řadu pokročilých funkcí jako např. rozdělení rozsáhlého reportu na několik částí a automatické generování obrázků
 • pokud patříte mezi začínající či středně pokročilé uživatele SCIA Engineer, uvítáte jistě také základní principy a některé tipy pro práci s Engineering Reportem a Galerií obrázků.

Přečtěte si více a sledujte tento webinář ...

 

SCIA Engineer 18 semináře

SCIA ENGINEER 18: ZJEDNODUŠENÉ POUŽÍVÁNÍ, POKROČILÉ MATERIÁLY A ROZŠÍŘENÁ PODPORA BIM

SCIA Engineer webinarsSCIA Engineer 18 posouvá výpočtový software na vyšší úroveň s ohledem na každodenní použitelnost, aplikování moderních materiálů a sdílení dat. Vylepšili jsme ovládání programu zjednodušením a zkrácením základních operací a také automatizací běžně prováděných akcí. Rozšířená a přepracovaná rozhraní pro výměnu dat s programy Revit a Tekla Structures rozšiřují možnosti BIM. Do programu jsme také př idali podporu nových materiálů.
V tomto prvním semináři Vám podáme stručný přehled nových funkcí ve SCIA Engineer 18.

Přečtěte si více a sledujte tento webinář ... 

 

SCIA ENGINEER 18 – PROPOJENÍ S PROGRAMY TEKLA STRUCTURES A REVIT

Informační modely budov (BIM) se postupně stávají nedílnou součástí procesů ve stavebnictví. Aktualizovaná propojení s programy Revit a Tekla Structures ve SCIA Engineer 18 nyní nabízejí možnost překlenout mezeru mezi statickým návrhem a detailním konstrukčním řešením ocelových i betonových konstrukcí.
Navštivte náš internetový seminář a dozvíte se více informací o:

 • obousměrné výměně dat s Tekla Structures
 • podpoře zakřivených a lomených nosníků v propojení s Tekla Structures
 • exportu koncových reakcí, díky kterým lze v Tekla Structures rozpracovat ocelové přípoje do detailů
 • vylepšeném mapování materiálů a průřezů při výměně dat s Revit
 • možnosti exportovat ze SCIA Engineer do Revit zatěžovací panely
 • exportu výztuže prutových a plošných prvků do Revit
 • podpoře pater v propojení s Revit
 • a mnoho dalšího...

Přečtěte si více a sledujte tento webinář ...

 

SCIA ENGINEER 18 - VÝPOČTY KONSTRUKCÍ Z VLÁKNOBETONU 

Přibližně každý třetí čtvereční metr průmyslových podlah v Evropě je dnes navržen z vláknobetonu a zájem o tento materiál stále stoupá. Materiál se stane součástí Eurokódu 2020. Ve SCIA Engineer s ním můžete začít pracovat již dnes.
V našem internetovém semináři Vám náš specialista Lukáš Dlouhý vysvětlí výhody tohoto materiálu a předvede, jak ve SCIA Engineer navrhovat a posuzovat konstrukce vyztužené ocelovými vlákny.
Podívejte se na náš seminář a poslechněte si jak:

 • navrhovat a optimalizovat množství vláken na mezní stav únosnosti,
 • posuzovat konstrukce na mezní stav únosnosti i použitelnosti,
 • zvolit správný pracovní diagram materiálu,
 • provádět lineární a nelineární výpočty a předvídat fáze trhlin
 • a mnohem víc...

Přečtěte si více a sledujte tento webinář ...

 

VYLEPŠENÍ V NÁVRHU BETONOVÝCH, OCELOVÝCH A SPŘAŽENÝCH KONSTRUKCÍ, IFC4 ... A MNOHEM VÍC 

SCIA Engineer 18.1 jde ve stopách verze 18.0 a soustředí se především na nedávno představené nové funkce a možnosti. Různá vylepšení a rozšíření najdete v mnoha částech programu: od rychlejšího otevření projektu, přes podrobnější protokol o výpočtu až k širším možnostem návrhových modulů a podporu formátu IFC4 pro sdílení dat s vašimi.

 • výpočet dlouhodobých průhybů na desce s žebry podle  EC2,
 • návrh spřažených nosníků s více otvory a lepší předvídání spojených s vibracemi,
 • výpočet nutné plochy výztuže ve sloupech a nosnících podle SIA 262:2013,
 • tisk matematických vzorců ve výstupech pro posudky ocelových prvků,
 • přepracovaný výkaz materiálu,
 • import formátu IFC4,
 • a mnohem vice

Přečtěte si více a sledujte tento webinář ... 

 

US semináře

Návrh ocelobetonových konstrukcí dle AISC ¨v programu SCIA Engineer (v angličtině)  

SCIA Engineer webinarsKompozitní systémy s nosníky dominují ve stavebním sektoru multipatrových ocelových budov. Inženýrský software musí uživatelům usnadnit modelování, analýzu a návrh kompozitních systémů, a zároveň mít možnost přenést data do dokumentačního softwaru, jako je Autodesk Revit. Ve programu SCIA Engineer je celý proces nyní účinnější a přesnější než kdy předtím.

Přečtěte si více a sledujte tento webinář ... 

 

NÁVHR OCELOVÝCH NÁDRŽÍ DLE AISC / AISI VE SCIA ENGINEER (v angličtině)   

Válcové nádrže nebo koše se používají v širokém spektru průmyslových odvětví k ukládání sypkého materiálu nebo kapaliny. Analýza a konstrukce těchto válcových nádrží vyžaduje, aby inženýři zhodnotili složité zatěžovací podmínky včetně větru, seizmické, produktové a hydrostatické. Kromě toho je pro pochopení skutečných modů selhání třeba provést pokročilou analýzu včetně modální, 2. řádu a stability. Program SCIA Engineer pokrývá všechny tyto požadavky: modelovat složitou geometrii, zatížení konstrukce, provést analýzu a návrh.

Přečtěte si více a sledujte tento webinář ...

Odeslat
SCIA Engineer webinars