Seizmicita a Scia Engineer navrhování podle Eurokódu 8 & ACI 318/11-ASCE/SEI 7-10

Datum: 
Pondělí, 5. Květen 2014
Oblast: 
Mezinárodní

V mnoha zemích představuje seizmicita vážné nebezpečí pro bezpečnost konstrukcí. I v zemích, kde byste zemětřesení neočekávali, došlo k nepříjemným událostem. Proto dnes většina stavebních norem obsahuje kapitolu věnovanou této problematice.  Za nejlépe propracované jsou považovány Eurokód 8 a příslušné kapitoly z ACI 318.

Scia ve spolupráci se svým partnerem Penelis Consulting Engineers patří mezi ty, kdo na rizika zemětřesení nejen upozorňuje, ale nabízí také řešení. V programu Scia Engineer je zahrnuta celá řada funkcí souvisejících se seizmickým návrhem. Abychom jmenovali alespoň některé:  automatické generování hmot ze zadaných zatížení, kondenzovaná modální analýza (velmi rychlá modální analýza velkých 3D modelů), modální superpozice a obálky výsledků, podrobné posouzení návrhu pro nosníky, sloupy, stěny atd. 

Těm, kteří chtějí problematice seizmicity dobře porozumět doporučujeme nedávno vydanou knihu „Concrete Buildings in Seismic Regions (Betonové budovy v seizmických oblastech)“ od G. Penelis & G. Penelis, CRC Press. V sekci ke stažení naleznete podrobný příklad, ukazující aplikování seizmického návrhu. Dokument vysvětluje (krok za krokem) seizmický návrh budovy aténské opery a knihovny (architekt: Renzo Piano, statik: G. Penelis), která se stane novou ikonou řeckého hlavního města.

Přejeme Vám zajímavé čtení. (pdf in english)

Courtesy G. Penelis, Scia Engineer Model Courtesy Renzo Piano Building Workshop

 

 

Odeslat