Spřažené ocelobetonové konstrukce navrhované ve 3D

Datum: 
Středa, 1. Říjen 2014
Oblast: 
Mezinárodní

V nejbližších měsících uvede Scia na trh novou verzi programu Scia Engineer, která bude v mnoha směrech rozšířením nedávné verze 14 nazvané Expanding Design. Díky otevřené technologii pro posudky a jiné výpočty založené na Design Forms rychle vzrůstá počet návrhových modulů integrovaných do Scia Engineer.

Zde se letmo podíváme na nový modul pro návrh spřažených konstrukcí, který umožňuje 3D modelování a posuzování spřažených desek podle Eurokódů a podle IBC (americká norma AISC). Spřažené konstrukce získávají na důležitosti a často nahrazují předem či dodatečně předpínané betonové nosníky, desky a sloupy, a to díky elektivní spolupráci dvou materiálů: oceli a betonu. Snadnost provádění vede k hospodárnému návrhu, i když za cenu o něco složitějšího návrhu, než v případě klasických betonových konstrukcí - je třeba navrhnout a posoudit jak fáze výstavby, tak prvky spřažení.

Scia Engineer představuje integrované řešení pro modelování, výpočty a posudky 3D konstrukcí. Nová verze se zaměřuje na návrhy a posudky a dovoluje aplikovat spřažené nosníky a sloupy u všech typů projektů - od budov po mosty. Namísto specializovaného software na spřažené prvky, pokrývá Scia Engineer různé stavební materiály a konstrukční systémy v jednom programu, a to včetně podrobného protokolu s použitými vzorci v Engineering Reportu.

 

Geometrie spřažené desky
Composite deck input geometry

Kovové desky
Metal decks
Trny
Stud connectors

 

Odeslat