STANOVENÍ DLOUHODOBÉHO PRŮHYBU V DESCE SE ŽEBRY

Datum: 
Pátek, 23. Listopad 2018
Oblast: 
Mezinárodní

SCIA Engineer: Determining long term deflections in slabs with ribs Desky se žebry jsou v dnešních budovách běžným konstrukčním prvkem. Systém je široce využívaný ve vícepodlažních budovách, kde jsou nosník s deskou betonovány současně. Pro výpočet tuhosti těchto systémů je třeba uvažovat specifické požadavky. 

Ve SCIA Engineer 18.1 naleznete novou možnost, jak uvažovat ve výpočtu vliv žeber na tuhost průřezu. Tento nový postup můžete podle potřeby vypínat nebo zapínat a máte tak možnost porovnat výsledky pro případ, když je vliv žeber uvažován a když není uvažován. 

 

NOVÁ METODA PRO PŘESNÝ VÝPOČET DLOUHODOBÝCH PRŮHYBŮ ŽEBROVÝCH DESEK

Ve verzi 18.1 můžete definovat nosník jako žebro vašeho stropního systému a software pak sám spočte přesné tuhosti žebra a desky. Navíc současně získáte jak dlouhodobé průhyby, tak průhyby od dotvarování.
Výpočet dlouhodobých průhybů zohledňuje tuhost finálního průřezu (část desky a nosník) a vnitřní síly přepočtené do těžiště finálního průřezu.

 

POSTUP VÝPOČTU

PRVNÍ SCÉNÁŘ: ŽEBRA NEJSOU UVAŽOVÁNA

Pokud není vliv žebra uvažován, průhyb se spočte samostatně pro nosník (nosník s excentricitou) a pro desku. Pro výpočet průhybu nosníku platí následující předpoklad:

 • Zohledňuje se pouze průřez (průřez žebra) definovaný v položce „žebro“.
 • Počítá se se silami v těžišti průřezu žebra.
 • Uvažuje se pouze podélná výztuž: uvnitř průřezu.

Pro výpočet průhybu desky platí následující předpoklad:

 • Počítá se se silami ve středu každého konečný prvku.
 • Uvažovaná výztuž se rovná součtu výztuže definované v desce (výztužné sítě, volné pruty) a výztuže převedené z pásnice finálního průřezu nosníku.

SCIA Engineer: Determining long term deflections in slabs with ribs

 

DRUHÝ SCÉNÁŘ: ŽEBRA JSOU UVAŽOVÁNA

Je-li vliv žebra uvažován, průhyb se spočte na ekvivalentním průřezu.

Finální průřez žebra se rozdělí na dvě nebo tři (při žebru ležícím ve středu desky) entity. Rovnováha pro mezní stavy použitelnosti se spočte pro celý finální průřez, ale průřezové charakteristiky a tuhosti se počítají pouze pro jednotlivé entity.

SCIA Engineer: Determining long term deflections in slabs with ribs

SCIA Engineer

 

ZÁVĚR

Použití druhého scénáře, tj. uvažování vlivu žeber, s sebou přináší řadu výhod:

 1. Transformace výztuže uvnitř pásnice do standardní výztuže v desce pro výpočet tuhosti desky.
 2. Nové řešení také zohledňuje následující vlivy na výpočet tuhosti ekvivalentního průřezu:
  o    Výška tlačené zóny průřezu je spočtena pro kvazi-stálou kombinaci (hodnota Xs).
  o    Maximální tahové napětí ve výztuži finálního průřezu se spočte pro charakteristickou kombinaci (síly na vzniku trhlin, s uvažovaným tahem).
  o    Maximální tahové napětí ve výztuži celého průřezu se spočte pro kvazi-stálou kombinaci (síly pro tuhost, s uvažovaným tahem).
  o    Součinitel rozložení pro celý průřez se spočte pro kvazi-stálou kombinaci.
 3. Tuhost 2D výztužných sítí uvnitř efektivní šířky se spočte pro konfiguraci s více než jedním žebrem.

Abychom si výhody lépe znázornili, podívejme se na jednoduchý srovnávací příklad s jedním žebrem. Obrázek porovnává dva způsoby výpočtu. Ne levé straně je část desky modelována a řešena obyčejným nosníkem s průřezem ve tvaru písmene T (s pásnicí širokou jeden metr).. Napravo je pak model řešený podle výše uvedeného druhého scénáře s uvažováním vlivu žebra. K metr širokému pásu desky je připojen nosník jako žebro. Na první pohled je patrná velmi dobrá shoda výsledků.

SCIA Engineer: Determining long term deflections in slabs with ribs

 

Další podrobnosti o výpočtu normově závislých průhybů naleznete v nápovědě ke SCIA Engineer.

Požádejte o zkušební verzi!

Odeslat
Determining long term deflections in slabs with ribs