Staňte se vítězem výběrového řízení ... s pomocí Sales Manager v Allplan Prefa!

Datum: 
Pondělí, 12. Listopad 2012
Oblast: 
Mezinárodní

Ve výběrových řízeních se výrobci prefabrikátů musejí často spoléhat na výkresy podlaží nebo na základní modely dodané klientem. S pomocí Sales Manageru můžete své výpočty rychle a efektivně opřít o bezpečný základ a svou cenovou nabídku můžete obohatit o působivé vizualizace.

 

Váš asistent

Nejprve přetáhněte půdorys (nejčastěji PDF/DXF/DWG) myší do pracovní oblasti Allplanu. Poté můžete využít graficky orientované Asistenty pro navržení inteligentních 3D objektů - rychle a snadno. Konfigurace asistentů je potřebná pouze jednou a pak již asistenti napořád obsahují všechny Vaše produkty včetně nezbytného základu pro výpočet. V každodenní práci si pak stačí pouze vybrat z existujících alternativ a zadat některé potřebné parametry - např. rozměry. Není k tomu zapotřebí žádná detailní znalost CAD!


Při konfiguraci a zavádění asistentů včetně všech parametrů vázaných na Vaši společnost a Vaše produkty můžete využívat poradenských služeb odborníků Nemetschek Scia na prefabrikáty.

 

Sales Manager

Nyní máte 3D model, který vám přináší celou řadu výhod: Můžete určit objemy a hmotnosti, vytvořit seznamy a zpráv a přenášet data do výpočtového software. Je samozřejmostí, že modely a seznamy jsou vždy navzájem konzistentní - pokud upravíte model, seznamy se automaticky aktualizují. Na případné změny můžete reagovat rychle, jednoduše a pružně a patřičným způsobem upravíte svoji nabídku.

 

Vaše výhoda

Výsledkem je přesný seznam vašeho rozsahu dodávek a služeb, včetně případné grafické reprezentace jednotlivých složek. Od samého počátku jsou u každé položce naprosto jednoznačné informace - jak pro Vašeho zákazníka tak pro Vás. To představuje ve výběrových řízeních výraznou výhodu a je to velmi užitečný činitel při přípravě konečného návrhu!
Kromě toho nabízí Sales Manager kompletní vizualizaci, kterou můžete Váš zákazníkovi poslat ve formě 3D PDF: Jeden obrázek vydá za tisíc slov ... !


Srozumitelnost, transparentnost a lepší komunikace jsou dalšími výhodami při používání Sales Managera pro přípravu Vašich nabídek.

Jeden z našich klientů, firma Con-Form AS používá Allplan Prefa již dlouhou dobu a jejich závěr zní: „Nabídka, která výběrové řízení vyhrává“!

Máte -li zájem získat další informace o Sales Manageru, napište prosím e-mail na adresu [email protected]

Odeslat