STATIKA 2015 - konference pro uživatele Scia Engineer

Datum: 
Úterý, 23. Červen 2015
Oblast: 
Mezinárodní

Tradiční, a letos 15. jubilejní, konference STATIKA 2015 se konala ve dnech 11. a 12. června 2015 v Novém Městě na Moravě a účasnilo se jí přes 65 uživatelů.

  

Dopoledne prvního dne bylo věnováno krátkým prezentacím představujícím novinky ve verzi 15 programu Scia Engineer a plány na další vývoj softwaru. Největší zájem byl o spřažené železo-betonové stropy a obecnou plasticitu desek.  Velká pozornost byla věnována také představení nového řešení pro návrh a posudky betonových prvků a přednášce o Engineering Reportu. Obě témata se setkala s kladnou odezvou.

Populární pracovní skupiny, pro něž si některá témata zvolili sami účastníci konference, probíhaly celé odpoledne a každý tak mohl prodiskutovat pro něj zajímavá témata a pohovořit se zástupci firmy. Největší zájem byl o tipy a triky při modelování, o Engineering Report a o nové řešení pro betonové konstrukce.

Večer pak pokračoval společnou večeří a neformálním posezením všech účastníků a zástupců firmy.

Druhé kolo pracovních skupin proběhlo druhý den dopoledne. Zde se nejvíce statiků zajímalo o plastickou analýzu a spřažené stropy.

Hned bezprostřední ohlasy přímo v místě konání potvrdily atraktivitu této konference. V letošním roce se konference zúčastnilo neobvykle vysoké množství mladých inženýrů, což je příjemným příslibem do budoucnosti. Účastníci konference také přivítali to, že každý z nich hned při příjezdu obdržel tištěný sborník se všemi příspěvky.

Odeslat